Klorsyre

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Strukturformel.
Molekylmodell.

Klorsyre har den kjemiske formelen HClO3 og er oksosyren til klor () som danner det negative ionet klorat.

Klorsyrens salter heter klorater.

Klorsyre er et meget kraftig oksidasjonsmiddel, og vil få de fleste brennbare stoffer til å begynne å brenne ved kontakt.

Klorsyre kan fremstilles ved å reagere svovelsyre med bariumklorat oppløst i vann. Det uløselige stoffet bariumsulfat vil felles ut av løsningen som nå inneholder klorsyre.

Reaksjonsligningen ser slik ut: Ba(ClO3)2 + H2SO4 → 2HClO3 + BaSO4

Kald Klorsyreoppløsning er stabil opp til ca. 30% konsentrasjon.

Autoritetsdata