Hopp til innhold

Peak oil

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

«Peak oil», eller Hubbert's Peak of Oil Production etter den amerikanske geologen og geofysikeren M. King Hubbert, er en betegnelse på toppunktet i utvinning av olje fra ett eller flere oljefelt. Begrepet refererer til en grafisk kurve over utvinningstakten. Tapping av olje fra et oljefelt følger alltid først en oppadgående kurve fra man starter uttømmingen til man når peak (topp), deretter følger den en nedadgående kurve. Dette er forårsaket av egenskaper i sedimentene som holder oljen i bakken og dessuten av den tekniske apparatur som er installert for å ta opp oljen. Norge nådde sin samlede produksjonstopp i 2000. Sentralbanksjef Svein Gjedrem påpekte i et foredrag for Næringsforeningen i Trondheim 28. november 2007 at den norske oljeproduksjonen er på vei nedover. Den var på dette tidspunktet (2007) på nivå med produksjonen i 1994,[1] og oljeproduksjonen på norsk sokkel har avtatt med gjennomsnittlig fire prosent per år siden 2000, da den lå på 3,1 millioner fat per dag.[2]

Man må skille mellom oljereserver og utvinningstakt. Man kan ha enorme reserver, men likevel en begrenset utvinningstakt. Det som gjør at «peak oil» i dag er et stadig mer aktuelt tema er at det er den globale produksjonstoppen man snakker om, og at verdens daglige utvinning av olje om ikke lenge vil stoppe på et nivå der den ikke lenger kan tilfredsstille verdens samlede behov for olje. Den utgjør per august 2007 ca. 85 millioner fat per dag. Etter «peak» vil oljeproduksjonen bare gå nedover.

I en verden der det økonomiske systemet er basert på en kontinuerlig ekspansjon, vil «peak oil» representere en trussel mot selve systemet.

Grunnen til at «peak oil» kan skape problemer for økonomisk vekst er hovedsakelig at det blir færre ressurser å fordele, og at det ikke finnes et like godt alternativ til den oljen man mister. «Peak oil» kan da fort føre til at verdensøkonomien krymper.

Konsekvenser[rediger | rediger kilde]

For hver kalori mat som blir spist i USA går det med 10 kalorier i form av petroleum i produksjon og transport (da er oppvarming og nedkjøling ikke tatt med).[3] Dette brukes av mange peak oil-eksperter som et argument for at det vil oppstå hungersnød når verdens samlede oljeproduksjon begynner å synke.

Peak oil og enkeltnasjoner[rediger | rediger kilde]

«Peak oil» som konsept gjelder globalt, men er basert på summen av at verdens oljeproduserende nasjoners stadig økende produksjon stopper å øke for så å gradvis synke. I State of the World 2005 observerer Worldwatch Institute at oljeproduksjonen er i nedgang i 33 av de 48 største oljeproduserende nasjoner.[4] Andre nasjoner har også passert toppen av hva de kan produsere.

Den følgende listen viser betydningsfulle oljeproduserende nasjoner og omtrentlig hvilke år de opplevde produksjonstoppen, listet etter årstall.[5]

Oljeproduksjon i USA (råolje) og Hubberts estimat.
Canadas konvensjonelle oljeproduksjon toppet seg i 1973, men oljesandproduksjonen forventes å stige til ca. 2020.
Oljeproduksjon i Norge og fremtidig estimat.

«Peak oil»-produksjon er enda ikke nådd de følgende nasjoner (disse tallene er beregninger, og kan endre seg):[16]

I tillegg viser de siste produksjonstallene fra Det internasjonale energibyrået og USAs Energy Information Administration økende rekordproduksjon i Canada og Kina.

Uenighet om peak oil[rediger | rediger kilde]

Det er stor uenighet om «peak oil»-teorien blant verdens oljeeksperter og -organisasjoner. Estimatene varierer fra en oppfatning at vi allerede har passert produksjonstoppen (2005), til Opec (Organisasjonen av oljeeksporterende land) som benekter at problemstillingen i det hele tatt er reell.[17]

Norsk film om peak oil[rediger | rediger kilde]

Den norske filmprodusenten Amund Prestegard har laget filmen "PEAK OIL – Imposed by Nature" Arkivert 11. mai 2008 hos Wayback Machine. som tar for seg problematikken. «Imposed by Nature» er finansiert av Norsk filmfond og Fritt Ord, og distribueres som DVD via Internett.

I mars 2006 arrangerte Polyteknisk Forening en visning av Prestegards film i samband med et seminar om «peak oil». Foredrag ble holdt av Aage Figenschou og Olve Torvanger.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Svein Gjedrem (28. november 2007). «Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi». Arkivert fra originalen 28. juni 2013. Besøkt 22. juni 2008. 
 2. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 11. februar 2007. Besøkt 3. juli 2008. 
 3. ^ http://www.oilcrashmovie.com/
 4. ^ WorldWatch Institute (2005). State of the World 2005: Redefining Global Security (engelsk). New York: Norton. s. 107. ISBN 0-393-32666-7. Arkivert fra originalen . Besøkt 22. juni 2008.  «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 21. juni 2008. Besøkt 22. juni 2008. 
 5. ^ Med mindre annet er angitt, er kilden: ABC TV's Four Corners.
 6. ^ http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/txt/stb0501.xls
 7. ^ Trinidad and Tobago Crude Oil Production by Year (Thousand Barrels per Day)
 8. ^ Egypt Crude Oil Production and Consumption by Year (Thousand Barrels per Day)
 9. ^ «Oil price hits $113. 93 a barrel». BBC News. 15. april 2008. 
 10. ^ Aram Mäkivierikko (1. oktober 2007). Russian Oil - a Depletion Rate Model estimate of the future Russian oil production and export (PDF). Uppsala universitet. Arkivert fra originalen (PDF) 26. juni 2008.  «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 26. juni 2008. Besøkt 22. juni 2008. 
 11. ^ Indonesia Crude Oil Production and Consumption by Year (Thousand Barrels per Day)
 12. ^ Syrian Arab Republic Crude Oil Production and Consumption by Year (Thousand Barrels per Day)
 13. ^ New Zealand Crude Oil Production by Year (Thousand Barrels per Day)
 14. ^ Helge Lund: – «Peak Oil» har kommet til Norge (Olje , Statoil)
 15. ^ Oman Crude Oil Production and Consumption by Year (Thousand Barrels per Day)
 16. ^ Four Corners Broadband Edition: Peak Oil
 17. ^ http://www.dn.no/energi/article1115987.ece


Litteratur[rediger | rediger kilde]

Online audio, Podcast[rediger | rediger kilde]

Online video[rediger | rediger kilde]

DVD[rediger | rediger kilde]

Artikler[rediger | rediger kilde]

Rapporter, essays, og forelesninger[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]