Oxyrhynchus papyri

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
P.Oxy.XXIV 2384, del av Matteusevangeliet fra Det nye testamente
P.Oxy.LII 3679, del uv Polit'eia av Platon
P.Oxy.I 29, del av Elementa av Euklides
P.Oxy.VIII 1084, del av Atlantis av Hellanikos av Lesbos
P.Oxy.X 1232, del av et dikt av Sapfo
P.Oxy.XXII 2331, del av Herakles' tolv stordåd
P.Oxy.VI 932, del av et privatbrev
P.Oxy.XXIV 2383, del av Lukasevangeliet fra Det nye testamente

Oxyrhynchus papyri er det hittil (2016) største enkeltfunn av antikke papyrusmanuskript og omfatter manuskripter fra det hellenistise Grekenland, Romerriket og Det bysantinske rike. Samlingen ble oppdaget av britiske arkeologer i 1896 på en søppelfylling [1] i byen Oxyrhynchus i Egypt.

Hele funnet omfatter cirka 400 000 deler og hittil er cirka 4 700 dokumenter blitt analysert [2].

Manuskriptene[rediger | rediger kilde]

Oxyrhynchus papyri inneholder skrifter om og fra byens hele historie fra første århundre frem 1400-tallet [3].

Manuskriptene frem til 700-tallet frem til den arabiske erobring av Egypt er skrivet på klassisk gresk og latin [4].

Det finnes også en mengde manuskripte skrevet på arabisk (fra tiden etter den arabiske erobring) datert fra mellom 800-tallet til 1400-tallet, disse - som strengt tatt ikke er papyri - er imidlertid ikke analysert enda [4][5][6].

Manuskriptene omfatter blandede tekster og handler om alt fra hverdagsliv og forvaltning til litteratur og religiøse tekster. Arkene katalogiseres dels med et generelt samlingsnummer og dels etter det romerske nummeret på boken som de er blitt publisert i, for eksempel P. Oxy. LII 3679.

Hverdagsliv[rediger | rediger kilde]

Blant hverdagsskrifter er blant andre [2][4]

Religion[rediger | rediger kilde]

Blanu religiøsa skrifter er blant andre tekster [2][4]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Blant litterære skrifter gjenfinnes blant andre avskrifter av [2][4]

Historie[rediger | rediger kilde]

Oxyrhynchus, cirka 300 km sør for Alexandria og cirka 160 km sødvest for Kairo, var provinshovedstad og en betydelig og velberget by under hela den hellenistiske og romerske periode[3].

Vinteren 1896 til 1897 startet de britiske arkeologena Bernard Pyne Grenfell og Arthur Surridge Hunt med utgravninger på byens søppelhaug der man tidlig oppdaget över 100 000 papyrusark [1][2][3][5]. Grenfells beskrev sitt førsteintrykk med «avfallsdyngene var ingenting annet enn avfallsdynger.» [7]

Disse papyri var for det meste skrevet på klassisk gresk og kunne dateres til den romerske og bysantinske periode. Ekspedisjonen ble finansiert av det britiske Egypt Exploration Fund. Arbetsstyrken bestod av 30 formenn og over 100 arbeidere. Funnene ble pakket i kurver og kakebokser og ble ført til Oxford [1].

Grenfell og Hunt viet resten av sin yrkesliv til dette arbeide. Om vintrene viet de seg til utgravningene i Egypt og om somrene ble funnene analysert hjemme i England.

I 1898 skrev Grenfell og Hunt første del i bokserien The Oxyrhynchus Papyri med en analysr av 207 ark og gav i alt ut 16 bind i serien. Bokserienble utgitt av Egypt Exploration Fund frem til 1968 da publisering ble overtatt av British Academy. Idag har 73 bind utgitt der totalt 4 700 manuskript er analysert [2][4][5].

De manuskripter som fortssatt ikke er analysert forvares på Sackler Library ved University of Oxford.[2].

Deler av den analyserte samlingen forvares på forskjellige universiteter og museer i hele verden, deriblant Det egyptiske museum i Kairo, British Museum i London og Ashmolean Museum i Oxford, Bodleian Library, biblioteket ved University of Pennsylvania og British Library.

I 1998 startet ett prosjekt å digitalisere papyrusarkene sammen med andre papyrus i en offentlig databank [2] i samarbeide med APIS (Advanced Papyrological Information System) ved Columbia University.

I 2005 begynte man også å analysere arkene med hjelp av moderne digital teknikk (såkalt multispektralbilde, basert på infrarød stråling). Teknikken var utviklet ved Brigham Young University og med dens hjelp har man kunnet rekonstruere ytterligere ark for analyse og da blant annet oppdaget en ukjent tragedie skrevet av Sofokles, en fortellig skrevet av Lukianos og et dikt skrevet av Archilochos [7][8].

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]