Hopp til innhold

Norsk Tjenestemannslag

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Tjenestemannslags fane
Org.formForening/lag/innretning
Org.nummer971043059
Stiftet1. november 1947
LandNorge
HovedkontorOslo
MedlemskapLO Stat
Nettstedwww.ntl.no (no)
www.ntl.no (en)
NTL-medlemmer under en streikemarkering i Oslo i 2012.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). NTL er et av de største forbundene i LO med over 50 000 medlemmer.

NTL ble etablert den 1. november 1947 etter at Statstjenestemannsforbundet (STAFO) like før krigen hadde sagt nei til LO-medlemskap og man hadde da startet arbeidet med å danne et samleforbund for statsansatte i LO (tidligere hadde det vært enkelte etatbegrensede fagforeninger, som organiserte ansatte innenfor samme etat). Frem til stiftelsen ble arbeidet med å lage et eget forbund for statstjenestemenn ledet av Norsk Telegraf og Teleforbund.

NTL avholder landsmøte hvert fjerde år. På NTLs 19. landsmøte i november 2018 ble Kjersti Barsok valgt til ny leder etter John Leirvaag.

Som forbund innenfor Landsorganisasjonen i Norge, har NTL tradisjonelt sognet til Arbeiderpartiet, men forbundet har også til tider vært preget av en sterk venstreopposisjon. Forbundet har i dag ikke noen formelt faglig-politisk samarbeid med noen partier og gir heller ikke økonomisk støtte til noen partier.

Forventninger om statstjenestemenns politiske nøytralitet, har bidratt til at NTL tradisjonelt ikke har vært like politisk aktiv som enkelte andre LO-forbund. Med endringene i offentlig sektor fra slutten av 1970-tallet begynte forbundet i økende grad å ta stilling til sentrale spørsmål som privatisering, konkurranseutsetting og New Public Management. I likhet med flere andre LO-forbund, er NTL tilsluttet For velferdsstaten.

I 1972 stilte NTL seg bak LOs ja til norsk medlemskap i EEC. Landsstyret sluttet seg i 1992, med knapt flertall, til et forslag om å anbefale norsk tilslutning til EØS, og gikk i 1994 inn for at LO ikke skulle ta standpunkt til spørsmålet om norsk medlemskap i EU.

NTL Ung og ble opprettet i november 2014. Det var en del av et større fokus på å verve flere unge før de blir organisert hos noen andre via jobben. NTL Ung er ikke en egen organisasjon i NTL, men en samlebetegnelse på NTLs medlemmer som er student og/eller under 35 år.

NTL har en struktur basert på tre hovedtyper organisasjonsledd: avdelinger, landsforeninger og foreninger.

Foreninger i NTL er fagforeninger ved en eller flere arbeidsplasser, som er direkte tilknyttet forbundet. Avdelinger er fagforeninger ved en eller flere arbeidsplasser som er organisert enten etatsvis eller med grunnlag i annen tilhørighet i landsforeninger. Landsforeningen er tilknyttet forbundet.

Ved stiftelsen ble NTL organisert med fylkesforeninger. Samtidig fantes det parallelt et utbredt virksomhetsspesifikt samarbeid. Fra 1958 ble strukturen endret til dagens struktur, der det ikke er noen formell geografisk organisering.

NTL hadde pr. 31.12.2013 31 foreninger og 20 landsforeninger. De største landsforeningene var:

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]