Norsk Tjenestemannslag

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Norsk Tjenestemannslags fane
John Leirvaag er leder i Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). NTL er et av de største forbundene i LO med over 50 000 medlemmer.

NTL ble etablert den 1. november 1947 etter at Statstjenestemannsforbundet (STAFO) like før krigen hadde sagt nei til LO-medlemskap og man hadde da startet arbeidet med å danne et samleforbund for statsansatte i LO (tidligere hadde det vært enkelte etatbegrensede fagforeninger, som organiserte ansatte innenfor samme etat). Frem til stiftelsen ble arbeidet med å lage et eget forbund for statstjenestemenn ledet av Norsk Telegraf og Teleforbund.

NTL avholder landsmøte hvert fjerde år i den uken 1. november faller på. John Leirvaag ble valgt til leder i NTL etter Turid Lilleheie i 2010.

Ungdomsorganiseringen til Norsk Tjenstemannslag heter NTL Ung. NTL Ung er en blanding mellom studentmedlemmer og unge yrkesaktive medlemmer under 35 år.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Som forbund innenfor Landsorganisasjonen i Norge, har NTL tradisjonelt sognet til Arbeiderpartiet, men forbundet har også til tider vært preget av en sterk venstreopposisjon. Forbundet har i dag ikke noe formelt faglig-politisk samarbeid med noen partier, og gir heller ikke partistøtte.

Forventninger om statstjenestemenns politiske nøytralitet, har bidratt til at NTL tradisjonelt ikke har vært politisk like aktivt som enkelte andre LO-forbund. Med endringene i offentlig sektor fra slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet begynte forbundet likevel i økende grad å ta stilling, særlig til karakteren av disse. Forbundet har særlig vært opptatt av følgene utviklingstrekk som privatisering, konkurranseutsetting og New Public Management. I likhet med flere andre LO-forbund, er NTL tilsluttet For velferdsstaten.

I 1972 stilte NTL seg bak LOs ja til norsk medlemskap i EEC. Landsstyret sluttet seg i 1992 med knapt flertall til et forslag om å anbefale norsk tilslutning til EØS, og gikk i 1994 inn for at LO ikke skulle ta standpunkt til spørsmålet om norsk medlemskap i EU.

Struktur[rediger | rediger kilde]

NTL har en struktur basert på tre hovedtyper organisasjonsledd: Avdelinger, Landsforeninger og Foreninger.

Foreninger i NTL er fagforeninger ved en eller flere arbeidsplasser, som er direkte tilknyttet forbundet. Avdelinger er fagforeninger ved en eller flere arbeidsplasser som så er organisert enten etatsvis eller med grunnlag i annen tilhørighet i landsforeninger. Landsforeningen er så tilknyttet forbundet. Dette innebærer at det er kun foreninger og landsforeninger som velger delegater til forbundets landsmøte, mens avdelingene velger delegater til representantskapsmøter i sine respektive landsforeninger. Landsmøtet velger ledelse, forbundsstyre og landsstyre, i tillegg til forbundssekretærene, som står for den faglige driften av organisasjonen. NTL har for tiden 17 forbundssekretærer.

Ved stiftelsen ble NTL organisert med fylkesforeninger. Samtidig fantes det parallelt et utbredt virksomhetsspesifikt samarbeid. Fra 1958 ble derfor strukturen endret til dagens struktur, der det ikke er noen formell geografisk organisering. Det kan dermed være flere ulike fagforeninger som har lite eller ingenting med hverandre å gjøre i samme by eller kommune.

NTL hadde pr. 31.12.2013 31 foreninger og 20 landsforeninger. De største landsforeningene var:

Ledelse[rediger | rediger kilde]

På landsmøtet 2014 ble følgende ledelse valgt for 4 år:

Forbundssekretærer[rediger | rediger kilde]

Norsk Tjenestemannslag er et av få forbund som velger alle sine forbundssekretærer på Landsmøtet, i likhet med forbundets ledelse. Alle velges for 4 år. Forbundssekretærene fordeles i følgende avdelinger/grupper: Forhandlingsavdelingen (gruppe stat og gruppe overenskomst), gruppen for tilsetning- og personalsaker, organisasjonsavdelingen og samfunnsavdelingen. Forbundet har 18 forbundssekretærer.

Følgende ble valgt som forbundssekretærer under Landsmøtet i 2014:

 • Thomas Sandvik
 • Guro Vadstein
 • Vibecke Solhaug
 • Leif Erling Helland
 • Ingerid Marie Utvik
 • Finn Olav Haga
 • Eddie Ingebrigtsen
 • Joachim Frivold
 • Tor Erik Granum
 • Tove Helvik
 • Dag Agledal
 • Dag Ratama
 • Lisa Granlund
 • Siv Anita Hagen
 • Heidi Hoksnes Sørli
 • Ragnar Bøe Elgsaas
 • Julie Lødrup
 • Torstein Brechan

Ledere[rediger | rediger kilde]

 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]