Landsstyre

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et landsstyre er det høyeste beslutningsorgan i en organisasjon i tiden mellom møte i organisasjonens høyeste organ, som vanligvis blir kalt generalforsamling, landsmøte eller kongress. Mange organisasjoner har et sentralstyre, arbeidsutvalg eller presidium som står for daglig drift, mens landsstyret møtes sjeldnere for å ta stilling til viktige saker. Sammensetningen av landsstyrene kan variere; det kan f.eks. utgjøres av noen av følgende grupper: alle medlemmene av sentralstyret eller arbeidsutvalget, representanter (gjerne lederne) for regionale lag, landsmøtevalgte styremedlemmer, representanter for ungdomsorganisasjoner.