Denne siden er semibeskyttet sentral modul.

Modul:Citation/CS1/Configuration

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Dokumentasjonsikon Moduldokumentasjon[vis] [rediger] [historikk] [oppdater]


Brukes av

Denne modulen brukes av følgende kildemaler:

Kolonner

Tilleggsmoduler

Vedlikeholdskategoriercitation_config = {};
 
--[[
List of namespaces that should not be included in citation
error categories. Same as setting notracking = true by default
 
Note: Namespace names should use underscores instead of spaces.
]]
citation_config.uncategorized_namespaces = { 'Diskusjon', 'Bruker', 'Brukerdiskusjon', 'Wikipedia-diskusjon', 'Fildiskusjon', 
	'Maldiskusjon', 'Hjelpdiskusjon', 'Kategoridiskusjon', 'Portaldiskusjon', 'Moduldiskusjon', 'MediaWiki-diskusjon' };
 
--[[
Translation table
 
The following contains fixed text that may be output as part of a citation.
This is separated from the main body to aid in future translations of this
module.
]]
citation_config.messages = {
	['published'] = 'utgitt $1',
	['lay summary'] = 'Sammendrag',
	['retrieved'] = 'Besøkt $1',
	['inactive'] = 'inaktiv',
	['archived-dead'] = 'Arkivert fra $1 $2',
	['archived-not-dead'] = '$1 fra originalen $2',
	['archived-missing'] = 'Arkivert fra originalen$1 $2',
	['archived'] = 'Arkivert',
	['original'] = 'originalen',
	['editor'] = 'red.',
	['editors'] = 'red.', 
	['edition'] = '($1 utg.)', 
	['episode'] = 'episode',
	['season'] = 'sesong', 
	['series'] = 'serie',
	['cartography'] = 'Kartografi av $1',
	['section'] = 'Seksjon $1',
	['inset'] = '$1 innfelt',
	['written'] = 'Skrevet i $1', -- Viser til sted. Litt vrient på norsk siden både 'Skrevet i' og 'Skrevt på' brukes 
	['in'] = 'I',
	['et al'] = 'm.fl.', 
 
	['subscription'] = '<span style="font-size:0.95em; font-size:90%; color:#555">(<span title="Det er ikke påkrevd at kilder skal være tilgjengelig på nett. Kilder på nett må ikke være fritt tilgjengelig. Det kan være at nettstedet krever betalt abbonement." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">abonnement kreves</span>)</span>' ..
 	'[[Kategori:Sider som inneholder lenker som krever abonnement]]', 
 
	['registration']='<span style="font-size:0.95em; font-size:90%; color:#555">(<span title="Det er ikke påkrevd at kilder skal være tilgjengelig på nett. Kilder på nett må ikke være fritt tilgjengelig. Det kan være at nettstedet krever registrering." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">registrering kreves</span>))</span>' ..
 	'[[Kategori:Sider som inneholder lenker som krever registrering]]',
 
	['language'] = '<small class="tekst-graa"><b>($1)</b></small>', 
	['via'] = " &ndash; via $1",
	['event'] = 'Hendelsen inntreffer',
	['minutes'] = 'minutter i', 
 
	['quoted-title'] = '«$1»',
	['italic-title'] = "''$1''",
	['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;",
	['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
	['quoted-text'] = '«$1»',
 
	['parameter'] = '<code>&#124;$1=</code>',
	['parameter-separator'] = ', ',
	['parameter-final-separator'] = ', og ',
	['parameter-pair-separator'] = ' og ',
 
 -- Error output
	['hidden-error'] = '<span style="display:none;font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
	['visible-error'] = '<span style="font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
 
 -- Determines the location of the help page
	['help page link'] = 'Hjelp:CS1-feil',
	['help page label'] = 'hjelp',
 
 -- Internal errors (should only occur if configuration is bad)
	['undefined_error'] = 'Malen er kallet med en udefinert feiltilstand',
	['unknown_manual_ID'] = 'Ukjent manuell ID-modus',
	['unknown_ID_mode'] = 'Ukjent ID-modus',
	['unknown_argument_map'] = 'Argumentkartet er ikke definert for denne variabelen',
	['bare_url_no_origin'] = 'Naken url funnet, men origianlidikatoren er null eller tom',
}
 
-- Aliases table for commonly passed parameters
citation_config.aliases = {
	['AccessDate'] = {'besøksdato', 'accessdate'},
	['Agency'] = 'byrå',
	['AirDate'] = 'først',
	['ArchiveDate'] = 'arkivdato',
	['ArchiveURL'] = {'arkiv_url', 'arkivurl' },
	['ASINTLD'] = {'ASIN-TLD', 'asin-tld'},
	['At'] = 'ved',
	['Authors'] = {'forfattere', 'personer'},
	['AuthorFormat'] = {"forfatterformat", "forfatter-format" },
	['AuthorSeparator'] = {"forfatter-skilletegn", "forfatter-separator", "forfatterseparator" },
	['AuthorNameSeparator'] = {'forfatternavn-skilletegn', 'forfatternavn-separator'},
	['BookTitle'] = 'boktittel',
	['Callsign'] = 'kallesignal',	-- kilde intervju
	['Cartography'] = 'kartografi',
	['Chapter'] = {'kapittel', 'bidrag', 'oppføring', 'artikkel', 'seksjon' },
	['ChapterLink'] = 'kapittellenke',
	['ChapterURL'] = {'kapittel-url', 'kapittelurl', 'bidrag-url', 'bidragurl', 'seksjonurl' },
	['City'] = 'by',	-- kilde intervju
	['Coauthors'] = {'medforfattere', 'medforfatter' },
	['Cointerviewers'] = 'medintervjuere',	-- kilde intervju
	['Conference'] = {'konferanse', 'hendelse' },
	['ConferenceURL'] = {'konferanse-url', 'konferanseurl', 'hendelseurl' },
	['Date'] = 'dato',
	['Day'] = 'dag',
	['DeadURL'] = 'dødlenke',
	['Degree'] = 'grad',
	['DisplayAuthors'] = {"vis-forfattere", "visforfattere"},
	['DisplayEditors'] = {"vis-redaktører", "visredaktører"},
	['Docket'] = 'sal',
	['DoiBroken'] = {'doi_inaktivdato', 'doi_bruttdato', 'doi_brutt'},
	['Edition'] = 'utgave',
	['Editors'] = 'redaktører',
	['EditorFormat'] = {"redaktør-format", "redaktørformat" },
	['EditorSeparator'] = {'radaktør-skilletegn', 'radaktør-separator'},
	['EditorNameSeparator'] = {'redaktørnavn-skilletegn', 'redaktørnavn-separator'},
	['Embargo'] = {'Embargo', 'embargo'},
	['Format'] = 'format',
	['ID'] = {'id', 'ID', 'utgiverid'},
	['IgnoreISBN'] = {'ignorer-isbn-feil', 'ignorerisbnfeil'},
	['Inset'] = 'innfelt',
	['Interviewer'] = 'intervjuer',	-- kilde intervju
	['Issue'] = 'nummer',
	['Language'] = {'språk', 'på'},
	['LastAuthorAmp'] = 'sisteforfatteramp',
	['LayDate'] = 'sammendragdato',
	['LaySource'] = 'sammendragkilde',
	['LayURL'] = {'sammendragurl', 'sammendrag'}, -- 'sammendrag' kan lett misforstås, den burde stå under 'Minutes'
	['Minutes'] = {'minutter', 'abstrakt'},
	['Month'] = 'måned',
	['NameSeparator'] = {'navneskilletegn', 'navneseparator'},
	['Network'] = 'nettverk',
	['NoPP'] = 'nopp',
	['NoTracking'] = {"maldokumentasjonsdemo", 'nocat', 'ingensporing', "ingen-sporing"},
	['OrigYear'] = 'opprinnelsesår',
	['Others'] = 'andre',
	['Page'] = {'s', 'side'},
	['Pages'] = {'ss', 'sider'},
	['Periodical'] = {'publikasjon', 'avis', 'magasin', 'verk', 'nettside', 'periodisk', 'oppslagsverk', 'encyclopedi', 'ordbok' },
	['Place'] = {'sted', 'lokasjon'},
	['PPrefix'] = 'SPrefiks',
	['PPPrefix'] = 'SSPrefiks',
	['Program'] = 'program',	-- kilde intervju
	['PostScript'] = 'postscript',
	['PublicationDate'] = {'utgivelsesdato', 'utgivelses-dato' },
	['PublicationPlace'] = {'utgivelses-sted', 'utgivelsessted' },
	['PublisherName'] = {'forlag', 'utgiver', 'institusjon', 'skole', 'publisher'},
	['Quote'] = {'sitat', 'sitering'},
	['Ref'] = {'ref', 'Ref'},
	['RegistrationRequired'] = 'registerering',
	['Scale'] = 'skala',
	['Section'] = 'seksjon',
	['Season'] = 'sesong',
	['Separator'] = {'skilletegn', 'separator'},
	['Series'] = {'serier', 'serie', 'versjon'},
	['SeriesSeparator'] = {'serie-skilletegn', 'serie-separator'},
	['SeriesLink'] = 'serielenke',
	['SeriesNumber'] = {'serienummer', 'serienr'},
	['Station'] = 'station',
	['SubscriptionRequired'] = {'abonnement', 'abb'},
	['Time'] = 'tidspunkt',
	['TimeCaption'] = 'tidstekst',
	['Title'] = {'tittel', 'title'},
	['TitleLink'] = {'tittellenke', 'episodelenke' },
	['TitleNote'] = 'avdeling',
	['TitleType'] = {'type', 'medium', 'media'},
	['TransChapter'] = {'overs-kapittel', 'overs_kapittel' },
	['Transcript'] = 'transkripsjon',
	['TranscriptURL'] = {'transkripsjon-url', 'transkripsjonsurl'},
	['TransTitle'] = {'overs-tittel', 'overs_tittel' },
	['URL'] = {'url', 'URL'},
	['Via'] = 'via',
	['Volume'] = {'bind', 'årgang'},
	['Year'] = {'år', 'utgivelsesår'},
 
	['AuthorList-First'] = {"forfatter#-fornavn", "forfatter-fornavn#",
    "fornavn#", "first#"},
	['AuthorList-Last'] = {"forfatter#-etternavn", "forfatter-etternavn#", 
    "etternavn#", "forfatter#", "forfattere#", "last#"},
	['AuthorList-Link'] = {"forfatter#-lenke", "forfatter-lenke#", 
    "forfatter#lenke", "forfatterlenke#"},
	['AuthorList-Mask'] = {"forfatter#-maske", "forfatter-maske#", 
    "forfatter#maske", "forfattermaske#"},
 
	['EditorList-First'] = {"redaktør#-fornavn", 
    "redaktør-fornavn#", "redaktørfornavn#", "redaktør#fornavn"},
	['EditorList-Last'] = {"redaktør#-etternavn", "redaktør-etternavn#",
    "redaktøretternavn#", "redaktør#", "redaktører#"},
	['EditorList-Link'] = {"redaktør#-lenke", "redaktør-lenke#", 
    "redaktør#lenke", "redaktørlenke#"},
	['EditorList-Mask'] = {"redaktør#-maske", "redaktør-maske#", 
    "redaktør#maske", "redaktørmaske#"},
 
}
 
-- Default parameter values
citation_config.defaults = {
	['DeadURL'] = 'yes',
	['AuthorSeparator'] = ';',
	['EditorSeparator'] = ';',
	['NameSeparator'] = ',',
	['PPrefix'] = "s.&nbsp;",
	['PPPrefix'] = "s.&nbsp;",
}
 
--[[
Error condition table
 
The following contains a list of IDs for various error conditions defined in the 
code.	For each ID, we specify a text message to display, an error category to
include, and whether the error message should be wrapped as a hidden comment.
 
Anchor changes require identical changes to matching anchor in Help:CS1 errors
]]
 
citation_config.error_conditions = {
	accessdate_missing_url = {
		message = 'Bruk av <code>&#124;besøksdato=</code> krever at <code>&#124;url=</code> også er angitt.',
		anchor = 'accessdate_missing_url',
		category = 'Sider med kildemaler som bruker besøksdato og mangler URL',
		hidden = true },
	archive_missing_date = {
		message = 'Bruk av <code>&#124;arkiv_url=</code> krever at <code>&#124;arkivdato=</code> også er angitt',
		anchor = 'archive_missing_date',
		category = 'Sider med kildemaler som mangler arkivdato',
		hidden = true },
	archive_missing_url = {
		message = 'Bruk av <code>&#124;arkiv_url=</code> krever at <code>&#124;url=</code> også er angitt',
		anchor = 'archive_missing_url',
		category = 'Sider med kildemaler som mangler originallenke',
		hidden = true },
	bad_authorlink = {
		message = 'Sjekk <code>&#124;forfatterlenke=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_authorlink',
		category = 'Sider med kildemaler med feil i forfatterlenkeparameter',
		hidden = false },
	bad_date = {
		message = 'Sjekk datoverdier i <code>$1</code>',
		anchor = 'bad_date',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder datofeil',
		hidden = true },
	bad_doi = {
		message = 'Sjekk <code>&#124;doi=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_doi',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder DOI-feil',
		hidden = true },
	bad_isbn = {
		message = 'Sjekk <code>&#124;isbn=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_isbn',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder ISBN-feil',
		hidden = true },
	bad_issn = {
		message = 'Sjekk <code>&#124;issn=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_issn',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder ISSN-feil',
		hidden = false },
	bad_lccn = {
		message = 'Sjekk <code>&#124;lccn=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_lccn',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder LCCN-feil',
		hidden = true },
	bad_ol = {
		message = 'Sjekk <code>&#124;ol=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_ol',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder OL-feil',
		hidden = false },
	bad_pmc = {
		message = 'Sjekk <code>&#124;pmc=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_pmc',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder PMC-feil',
		hidden = true },
	bad_pmid = {
		message = 'Sjekk <code>&#124;pmid=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_pmid',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder PMID-feil',
		hidden = true },
	bad_url = {
		message = 'Sjekk <code>&#124;url=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_url',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder URL-feil',
		hidden = false },
	bare_url_missing_title = {
		message = '$1 mangler tittel',
		anchor = 'bare_url_missing_title',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder rene URLer',
		hidden = true },
	citation_missing_title = {
		message = 'Manglende eller tom <code>&#124;tittel=</code>',
		anchor = 'citation_missing_title',
		category = 'Sider med kildemaler som mangler tittel',
		hidden = true },
	cite_web_url = {
		message = 'Manglende eller tom <code>&#124;url=</code>',
		anchor = 'cite_web_url',
		category = 'Sider med kildemaler uten URL',
		hidden = true },
	coauthors_missing_author = {
		message = 'Bruk av <code>&#124;medforfatter(e)=</code> krever at <code>&#124;forfatter=</code> også er angitt',
		anchor = 'coauthors_missing_author',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder medforfatter og mangler forfatter',
		hidden = false },
	deprecated_params = {
		message = 'Kilden bruker utdaterte parametre',
		anchor = 'deprecated_params',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder utgåtte parametre',
		hidden = true },
	empty_citation = {
		message = 'Tom referanse?',
		anchor = 'empty_citation',
		category = 'Sider med tomme referanser',
		hidden = false },
	extra_pages = {
		message = 'Ekstra <code>&#124;side(r)=</code> eller <code>&#124;i=</code>',
		anchor = 'extra_pages',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder motstridende sidespesifikasjoner',
		hidden = false },
	first_missing_last = {
		message = '<code>&#124;fornavn$2=</code> mangler <code>&#124;etternavn$2=</code> i $1',
		anchor = 'first_missing_last',
		category = 'Sider med kildemaler hvor fornavn er angitt og ikke etternavn',
		hidden = true },
	format_missing_url = {
		message = 'Bruk av <code>&#124;format=</code> krever at	<code>&#124;url=</code> også er angitt',
		anchor = 'format_missing_url',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder format og ingen URL',
		hidden = true },
	implict_etal_author = {
		message = '<code>&#124;visforfattere=</code> foreslått',
		anchor = 'displayauthors',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder gammel forfatterstil',
		hidden = true },
	implict_etal_editor = {
		message = '<code>&#124;visredaktører=</code> foreslått',
		anchor = 'displayeditors',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder gammel redaktørstil',
		hidden = true },
	missing_name = {
		message = 'Mangler <code>&#124;etternavn$2=</code> i $1',
		anchor = 'missing_name',
		category = '', --'Sider med kildemaler som mangler forfatter eller redaktør',
		hidden = true },
	parameter_ignored = {
		message = 'Parameteret <code>&#124;$1=</code> støttes ikke av malen.',
		anchor = 'parameter_ignored',
		category = 'Sider med kildemaler som bruker ugyldige parametre',
		hidden = true },
	parameter_ignored_suggest = {
		message = 'Parameteret <code>&#124;$1=</code> støttes ikke av malen. Mente du <code>&#124;$2=</code>?)',
		anchor = 'parameter_ignored_suggest',
		category = 'Sider med kildemaler som bruker ugyldige parametre',
		hidden = true },
	redundant_parameters = {
		message = 'Både $1 er angitt. Kun én av de skal angis.',
		anchor = 'redundant_parameters',
		category = 'Sider med kildemaler som har overflødige parametre',
		hidden = false },
	text_ignored = {
		message = 'Teksten "$1" er ignorert',
		anchor = 'text_ignored',
		category = 'Sider med kildemaler som bruker ubenevnte parametre',
		hidden = true },
	trans_missing_chapter = {
		message = 'Bruk av <code>&#124;overs_kapittel=</code> krever at <code>&#124;kapittel=</code> også er angitt',
		anchor = 'trans_missing_chapter',
		category = 'Sider med kildemaler som bruker oversatt kapitteltittel og mangler originaltittel',
		hidden = true },
	trans_missing_title = {
		message = 'Bruk av <code>&#124;overs_tittel=</code> krever at <code>&#124;tittel=</code> også er angitt',
		anchor = 'trans_missing_title',
		category = 'Sider med kildemaler som bruker oversatt tittel og mangler originaltittel',
		hidden = true },
	wikilink_in_url = {
		message = 'Wikilenke innebygd i URL-tittel',
		anchor = 'wikilink_in_url',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder Wikilenke i URL-tittel',
		hidden = false },
}
 
citation_config.id_handlers = {
	['ARXIV'] = {
		parameters = {'arxiv', 'ARXIV'}, 
		link = 'arXiv',
		label = 'arXiv',
		mode = 'external',
		prefix = '//arxiv.org/abs/', -- protocol relative tested 2013-09-04
		encode = false,
		COinS = 'info:arxiv',
		separator = ':',
	},
	['ASIN'] = {
		parameters = { 'asin', 'ASIN' },		 
		link = 'ASIN',
		label = 'ASIN',
		mode = 'manual',
		COinS = 'info:asin',
		separator = '&nbsp;',
		encode = false;
	},
	['BIBCODE'] = {
		parameters = {'bibcode', 'BIBCODE'}, 
		link = 'Bibcode',
		label = 'Bibcode',
		mode = 'external',
		prefix = 'http://adsabs.harvard.edu/abs/',
		encode = false,
		COinS = 'info:bibcode',
		separator = ':',
	},
	['DOI'] = {
		parameters = { 'doi', 'DOI' },
		link = 'Digital object identifier',
		label = 'doi',
		mode = 'manual',
		prefix = 'http://dx.doi.org/',
		COinS = 'info:doi',
		separator = ':',
		encode = true,
	},
	['ISBN'] = {
		parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'}, 
		link = 'ISBN',
		label = 'ISBN',
		mode = 'manual',
		prefix = 'Special:BookSources/',
		COinS = 'rft.isbn',
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ISSN'] = {
		parameters = {'issn', 'ISSN'}, 
		link = 'Internasjonalt standard periodikanummer',
		label = 'ISSN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.issn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['JFM'] = {
		parameters = {'jfm', 'JFM'}, 
		link = 'Zentralblatt MATH',
		label = 'JFM',
		mode = 'external',
		prefix = 'http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/search/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'rft.jfm',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['JSTOR'] = {
		parameters = {'jstor', 'JSTOR'}, 
		link = 'JSTOR',
		label = 'JSTOR',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.jstor.org/stable/', -- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'rft.jstor',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['LCCN'] = {
		parameters = {'LCCN', 'lccn'}, 
		link = 'Library of Congress Control Number',
		label = 'LCCN',
		mode = 'external',
		prefix = 'http://lccn.loc.gov/',
		COinS = 'rft.lccn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['MR'] = {
		parameters = {'MR', 'mr'}, 
		link = 'Mathematical Reviews',
		label = 'MR',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=', -- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'rft.mr',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['OCLC'] = {
		parameters = {'OCLC', 'oclc'}, 
		link = 'Online Computer Library Center',
		label = 'OCLC',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.worldcat.org/oclc/',
		COinS = 'info:oclcnum',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['OL'] = {
		parameters = { 'ol', 'OL' },
		link = 'Open Library',
		label = 'OL',
		mode = 'manual',
		COinS = 'info:olnum',
		separator = '&nbsp;',
		endode = true,
	},
	['OSTI'] = {
		parameters = {'OSTI', 'osti'}, 
		link = 'Office of Scientific and Technical Information',
		label = 'OSTI',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=', -- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'info:osti',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['PMC'] = {
		parameters = {'PMC', 'pmc'}, 
		link = 'PubMed Central',
		label = 'PMC',
		mode = 'manual',		-- changed to support unlinking of PMC identifier when article is embargoed
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC', 
		suffix = " ",
		COinS = 'info:pmc',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['PMID'] = {
		parameters = {'PMID', 'pmid'}, 
		link = 'PubMed',
		label = 'PMID',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/',
		COinS = 'info:pmid',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['RFC'] = {
		parameters = {'RFC', 'rfc'}, 
		link = 'Request for Comments',
		label = 'RFC',
		mode = 'external',
		prefix = '//tools.ietf.org/html/rfc',
		COinS = 'info:rfc',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['SSRN'] = {
		parameters = {'SSRN', 'ssrn'}, 
		link = 'Social Science Research Network',
		label = 'SSRN',
		mode = 'external',
		prefix = '//ssrn.com/abstract=', -- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'info:ssrn',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ZBL'] = {
		parameters = {'ZBL', 'zbl'}, 
		link = 'Zentralblatt MATH',
		label = 'Zbl',
		mode = 'external',
		prefix = 'http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/search/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'info:zbl',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	}
}
 
--iso639-1 language codes and names.
citation_config.iso639_1 = {
	["aa"] = "afar", ["Afar"] = "afar", ["afar"] = "afar",
	["ab"] = "abkhasisk",
	["ae"] = "avestisk",
	["af"] = "afrikaans",
	["ak"] = "akan",
	["am"] = "amharisk",
	["an"] = "aragonesisk",
	["ar"] = "arabisk",
	["as"] = "assamesisk",
	["av"] = "avarisk",
	["ay"] = "aymara",
	["az"] = "aserbajdsjansk",
	["ba"] = "basjkirsk",
	["be"] = "hviterussisk",
	["bg"] = "bulgarsk", ["bulgarsk"] = "bulgarsk", ["Bulgarian"] = "bulgarsk", ["bulgarian"] = "bulgarsk",
	["bh"] = "bihari",
	["bi"] = "bislama",
	["bm"] = "bambara",
	["bn"] = "begalsk",
	["bo"] = "tibetansk",
	["br"] = "bretonsk",
	["bs"] = "bosnisk",
	["ca"] = "katalansk",
	["ce"] = "tsjetsjensk",
	["ch"] = "chamorro",
	["co"] = "korsikansk",
	["cr"] = "gresk", ["gresk"] = "gresk", ["Greec"] = "gresk", ["greec"] = "gresk",
	["cs"] = "tsjekkisk",
	["cu"] = "kirkeslavisk",
	["cv"] = "tsjuvasjisk",
	["cy"] = "walisisk",
	["da"] = "dansk", ["dansk"] = "dansk", ["danska"] = "dansk", ["Danish"] = "dansk", ["danish"] = "dansk",
	["de"] = "tysk", ["tysk"] = "tysk", ["tyska"] = "tysk", ["German"] = "tysk", ["german"] = "tysk",
	["dv"] = "dhivehi",
	["dv"] = "dhivehi",
	["dv"] = "dhivehi",
	["dz"] = "dzongkha",
	["ee"] = "ewe",
	["el"] = "nygresk",
	["en"] = "engelsk", ["engelsk"] = "engelsk", ["English"] = "engelsk", ["english"] = "engelsk",
	["eo"] = "esperanto",
	["es"] = "spansk", ["spansk"] = "spansk", ["spanska"] = "spansk", ["Spanish"] = "spansk", ["spanish"] = "spansk",
	["et"] = "estisk",
	["eu"] = "basakisk",
	["fa"] = "persisk",
	["ff"] = "fulani",
	["fi"] = "finsk", ["finsk"] = "finsk", ["Finnish"] = "finsk", ["finnish"] = "finsk",
	["fj"] = "fijiansk",
	["fo"] = "færøysk",
	["fr"] = "fransk", ["fransk"] = "fransk", ["French"] = "fransk", ["french"] = "fransk",
	["fy"] = "vestfrisisk",
	["ga"] = "irsk",
	["gd"] = "skottsk-gælisk",
	["gl"] = "galisisk",
	["gn"] = "guarani",
	["gu"] = "gujarati",
	["gv"] = "mansk",
	["ha"] = "hausa",
	["he"] = "hebraisk",
	["hi"] = "hindi",
	["ho"] = "hiri Motu",
	["hr"] = "kroatisk",
	["ht"] = "haitisk kreolsk",
	["hu"] = "ungarsk",
	["hy"] = "armensk",
	["hz"] = "herero",
	["ia"] = "interlingua",
	["id"] = "indonesisk",
	["ie"] = "interlingue",
	["ie"] = "interlingue",
	["ig"] = "igbo",
	["ii"] = "Yi",
	["ik"] = "inupiak",
	["io"] = "ido",
	["is"] = "islandsk",
	["it"] = "italiensk", ["italiensk"] = "italiensk", ["italienska"] = "italiensk", ["Italian"] = "italiensk", ["italian"] = "italiensk",
	["iu"] = "inuittisk",
	["ja"] = "japansk",
	["jv"] = "javanesisk",
	["ka"] = "georgisk",
	["kg"] = "kongolesisk",
	["ki"] = "gikuyu",
	["kj"] = "kwanyama",
	["kk"] = "kasakhisk",
	["kl"] = "kalaallisut",
	["km"] = "khmer",
	["kn"] = "kannada",
	["ko"] = "koreansk",
	["kr"] = "kanuri",
	["ks"] = "kashmiri",
	["ku"] = "kurdisk",
	["kv"] = "komi",
	["kw"] = "kornisk",
	["ky"] = "krigisisk",
	["la"] = "latinsk",
	["lb"] = "luxembourgsk",
	["lg"] = "luganda",
	["li"] = "limburgisk",
	["ln"] = "lingala",
	["lo"] = "laotisk",
	["lt"] = "litauisk",
	["lu"] = "luba-katanga",
	["lv"] = "latvisk",
	["mg"] = "gassisk",
	["mh"] = "marshallesisk",
	["mi"] = "maorisk",
	["mk"] = "makedonsk",
	["ml"] = "malayalam",
	["mn"] = "mongolsk",
	["mo"] = "moldovsk",
	["mr"] = "marathi",
	["ms"] = "malayisk",
	["mt"] = "maltesisk",
	["my"] = "burmesisk",
	["na"] = "naurisk",
	["nb"] = "bokmål",
	["nd"] = "nord-ndebele",
	["ne"] = "nepali",
	["ng"] = "ndonga",
	["nl"] = "nederlandsk", ["nederlandsk"] = "nederlandsk", ["Dutch"] = "nederlandsk", ["dutch"] = "nederlandsk",
	["nn"] = "nynorsk",
	["no"] = "norsk",
	["nr"] = "sør-ndebele",
	["nv"] = "navajo",
	["ny"] = "chichewa",
	["oc"] = "oksitansk",
	["oj"] = "ojibwa",
	["om"] = "oromo",
	["or"] = "oriya",
	["os"] = "ossetisk",
	["pa"] = "punjabi",
	["pi"] = "pali",
	["pl"] = "polsk", ["polsk"] = "polsk", ["polska"] = "polsk", ["Polish"] = "polsk", ["polish"] = "polsk",
	["ps"] = "pashto",
	["pt"] = "portugisisk",
	["qu"] = "quechua",
	["rm"] = "retoromansk",
	["rn"] = "kirundi",
	["ro"] = "rumensk",
	["ru"] = "russisk", ["russisk"] = "russisk", ["russiska"] = "russisk", ["Russian"] = "russisk", ["russian"] = "russisk",
	["rw"] = "kinyarwanda",
	["sa"] = "sanskrit",
	["sc"] = "sardisk",
	["sd"] = "sindhi",
	["se"] = "nordsamisk",
	["sg"] = "sango",
	["sh"] = "serbokroatisk",
	["si"] = "singalesisk",
	["sk"] = "slovakisk",
	["sl"] = "slovensk",
	["sm"] = "samoansk",
	["sn"] = "shona",
	["so"] = "somalisk",
	["sq"] = "albansk",
	["sr"] = "serbisk", ["serbisk"] = "serbisk", ["Serbisk"] = "serbisk",
	["ss"] = "swati",
	["st"] = "sesotho",
	["su"] = "sundanesisk",
	["sv"] = "svensk", ["svensk"] = "svensk", ["svenska"] = "svensk", ["Swedish"] = "svensk", ["swedish"] = "svensk",
	["sw"] = "swahili",
	["ta"] = "tamilsk",
	["te"] = "telugu",
	["tg"] = "tadsjikisk",
	["th"] = "thai",
	["ti"] = "tigrinya",
	["tk"] = "turkmensk",
	["tl"] = "tagalog",
	["tn"] = "tswana",
	["to"] = "tongalesisk",
	["tr"] = "tyrkisk",
	["ts"] = "tsonga",
	["tt"] = "tatarsk",
	["tw"] = "twi",
	["ty"] = "tahitisk",
	["ug"] = "uighur",
	["uk"] = "ukrainsk",
	["ur"] = "urdu",
	["uz"] = "usbekisk",
	["ve"] = "venda",
	["vi"] = "vietnamesisk",
	["vo"] = "volapük",
	["wa"] = "vallonsk",
	["wo"] = "wolof",
	["xh"] = "xhosa",
	["yi"] = "jiddisk",
	["yo"] = "yoruba",
	["za"] = "zhuang",
	["zh"] = "kinesisk", ["kinesisk"] = "kinesisk", ["kinesiska"] = "kinesisk", ["Chinese"] = "kinesisk", ["chinese"] = "kinesisk",
	["zu"] = "zulu",
}
return citation_config;