Militærorden

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Den tyske ordens segl fra 1300-tallet

En militærorden betegner en rekke kristne riddersamfunn som ble opprettet fra middelalderen av, med formål å korsfare – utvide eller forsvare troen (opprinnelig katolisisme, og senere delvis protestantisme), enten i Det hellige land eller mot islam (som for eksempel under Reconquista), eller mot hedenskap i Europa (hovedsakelig i Baltikum). Mange ordre har, siden slutten av korstogene og de osmanske invasjoner, blitt sekulariserte, og blir vanligvis representert gjennom katolske seremonielle, misjonær- og veldedighetsorganisasjoner i moderne tid.

Historie[rediger | rediger kilde]

Katolske militærordner dukket opp etter Det første korstog, som et svar på den islamske erobring av det tidligere bysantinske kristne hellige land.[1][trenger bedre kilde] Grunnleggelsen av Tempelridderorden i 1118 var den første av en rekke tett organiserte militærstyrker som beskyttet de kristne land i Outremer, samt bekjempe invaderende muslimer på Den iberiske halvøy, samt muslimske og hedenske inntrengninger i Øst-Europa.

Den første sekulariserte ordenen, Sankt Georgs-orden, ble grunnlagt i 1326 av Karl I av Ungarn, hvor han deretter fikk alle adelige i kongeriket til å sverge lojalitet til hans person. Den neste sekulære orden som er kjent er Båndets orden, grunnlagt av kong Alfons XI av Castilla i 1332. Begge eksisterte omtrent i et århundre.[2]

Formål og funksjon[rediger | rediger kilde]

Hovedtrekket til en militærorden er kombinasjonen av militært og religiøst levesett. Noen av ordene, som Johanitterordenen og Ridderne av Sankt Thomas, tok seg også av de syke og fattige. Derimot var disse ikke rene mannlig institusjoner, da nonner kunne slutte seg til ordenes konvent. En viktig egenskap i militærordene var at geistlige brødre kunne være, og ofte var, underlagt ikke-ordinerte brødre.

I 1818 sammenlignet Joseph von Hammer de katolske militærordene, særlig Tempelridderne, med visse islamske modeller som den sjiittiske hashshashin-sekten.[trenger referanse] I 1820 foreslo José Antonio Conde at de var basert på ribat, et befestet religiøst institutt som brakte den religiøse livsstilen med seg når en kjempet mot islams fiender.[trenger referanse] Selv om disse synene har blitt populariserte, har synet blitt kritisert da det ikke var noen ribater rundt Outremer før etter militærordenene hadde blitt stiftet. Militærordenene som nyskapning, og deres funksjon, har stått i skyggen av oppmerksomheten rundt de militære handlinger de utførte i Syria, Det hellige land, Preussen og Livland. I virkeligheten hadde de utbredt eiendom og stab på tvers av Vest-Europa. Hovedandelen var lekfolk. De ga en kanal for kulturell og teknisk innovasjon, for eksempel innføring av toving til England av Johanitterordenen, eller Tempelriddernes banktjenester.[trenger referanse]

På grunn av nødvendigheten av en stående armé ble militærordenene opprettet, som det fjerde monastiske religiøse løfte.[trenger referanse]

Liste over militærordre[rediger | rediger kilde]

Denne listen er ment å være utfyllende. Ordene er oppført kronologisk etter opprettelsesdatoen og -opphørelse (i parentes), som noen ganger er omtrentlig, og kan variere fra sak til sak, ordens grunnleggelse, den kirkelige støtte, og dens militariseringstidspunkt på forskjellige datoer.

Ordens navn Stiftet Opphørt Opphavsområde Merknad
Sankt Jakobs orden av Altopascio 1075 1459 Altopascio i Toscana i Italia
Tempelridderordenen 1099 Jerusalem I dag kjent som Malteserordenen.
Tempelridderordenen 1118 1312 Jerusalem
Sankt Lasarus-ordenen 1123 Jerusalem Omstridt ettermæle
Aviz-ordenen 1128 1789 Portugal Sekularisert.
Ordem de São Miguel da Ala 1147 1700-tallet Portugal Forsvant tidlig på 1700-tallet, gjenopprettet i 1828 (omstridt ettermæle)
Calatravaordenen 1158 Kongeriket Castilla i Spania
Aubrac-ordenen 1162 1700-tallet Aubrac i Frankrike Forsvant sent på 1700-tallet
Santiago-ordenen 1170 León eller Uclés i Castilla i Spania
Alcantaraordenen 1177 Alcántara i Extremadura i Spain
Orden de Monte Gaudio 1180 1221 Det hellige land Innlemmet i Calatravaordenen.
Den tyske orden 1190 Acre i Israel Konvertert til en utelukkende religiøs orden i 1929.
Sankt Thomas-orden 1191 1538
Monfragüe-orden 1196 1221 Innlemmet i Calatravaordenen.
Sankt Jordi d'Alfams orden 1201 1400-tallet Tidlig på 1400-tallet, innlemmet inn i Montesaordenen.
Sverdbroderordenen 1202 1236 Innlemmet i Den tyske orden som Livlandsordenen, oppløst i 1561.
Dobrinerridderne 1216 1250-tallet Dobrin, Polen Forsvant på midten av 1200-tallet
Merkedariarne 1218 Konverterte til en kirkelig orden i 1398, med riddere innført igjen i 1926, og bekreftet på ny i 2002.
Jesus Kristus' tros milits 1221 1285 Innlemmet inn i Den tredje dominikanske orden.
Tro og freds orden 1231 1273
Jesus Kristus' milits 1233 1250-tallet Forsvant på midten av 1200-tallet
Orden av den velsignede jomfru Maria 1261 1556
Santa María de Españas orden 1270 1280 Innlemmet inn i Santiago-ordenen.
Montesaordenen 1317
Kristusordenen 1318 1789 Portugal Sekularisert i 1789.
Dragens orden 1408 1475-tallet Forsvant sent på 1400-tallet
Sankt Mauritius' orden 1434 1572 Innlemmet inn i Sankt Mauritius' og Sankt Lasarus' orden.
Vår kvinne av Betlehems orden 1459 1460
Konstantinordenen 1469 1732
Sankt Georg av Parmas orden 1522 Opprettet før 1522
Sankt Steffens orden 1561

Annen bruk[rediger | rediger kilde]

Jesuittordenen (1540) deler visse militære organisasjonstrekk og en selotisk militantideologi,[3] men er forskjellige fra middelalderens ordener i en strengere forstand.

Det er mulig at en ikke-korsfarende orden kan bli grunnlagt som en uttalt militærorden. Dette er tilfellet med Orden Militar de la Constancia («Den militære orden av lojalitet»), grunnlagt den 18. august 1946, av myndigheter i det spanske protektorat innad i Marokko. Utmerkelsen, som ble tildelt både spanske og marokkanske militæroffiserer, ble oppløst i 1956.

Det var i militærordener, hvor den perfekte blanding av religiøs og militær ånd ble realisert, at ridderskap nådde sitt høydepunkt. Det var i dette høydepunktet at det sekulære brorskapet ble skapt.

Den nederlandske Den militære Wilhelmsordenen og den østerrikske Den militære Maria Teresia-ordenen er ikke militærordener selv om de bruker dette navnet. De er utmerkelsesordener, ikke samfunn av riddere og krigsmunker som de opprinnelige militærordener.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Knights Templar, FAQ, Grand Encampment of Knights Templar.
  2. ^ The New Cambridge Medieval History, vol. 6: c. 1300 - c. 1415, Michael Jones (red.) (Cambridge, 1998), s. 209.
  3. ^ Harro Höpfl (2004), Jesuit Political Thought: The Society of Jesus and the State, c.1540–1630, Cambridge; s. 25

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Forey, Alan John. The Military Orders: From the Twelfth to the Early Fourteenth Centuries. Basingstoke: Macmillan Education, 1992.
  • «Military Orders» i Catholic Encyclopedia
  • Nicholas Edward Morton, The Teutonic Knights in the Holy Land 1190-1291, Woodbridge: Boydell Press, 2009