Arbeid

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Wiktionary: arbeid – ordbokoppføring


Arbeid har flere betydninger:

  • Arbeid (fysikk), produktet av kraften som virker på et legeme og strekningen legemet forflyttes i kraftens retning.
  • Lønnsarbeid, aktiviteter eller deltakelse i yrkeslivet som gir lønnsinntekt.

Andre sammenhenger der begrepet benyttes[rediger | rediger kilde]

  • Arbeidsgiver, en som yter vederlag i form av lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid.
  • Arbeidstaker, person som utfører et arbeid for et vederlag i form av lønn.
  • Barnearbeid, sysselsetting av barn under en gitt alder bestemt av lov eller sedvane.
  • Humanitært arbeid, innsats for at mennesker som lider skal få det bedre.
  • Håndarbeid, aktiviteter som utføres med håndkraft (manuelt) og der nytte- og/eller dekorobjekter blir laget for hånd eller med bruk av enkle verktøy.
  • Negerarbeid, nedsettende om lite respektert, slitsomt og rutinepreget aktiviteter.
  • Sosialt arbeid, profesjon som fokuserer på individer, familier, grupper og samfunn og tar sikte på å forbedre deres sosiale funksjon og velferd.
  • Svart arbeid, aktivitet som utføres uten at det betales skatt, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift eller merverdiavgift og som er ulovlig.

Se også[rediger | rediger kilde]


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Arbeid.