Privat sektor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Privat sektor er en samlet betegnelse for den del av en blandingsøkonomi som ikke er under direkte kontroll av myndighetene og som drives med profitt for øye. Således står privat sektor i motsetningsforhold til offentlig sektor og virksomheter med offentlig eierskap. Den private sektor består hovedsakelig av selskaper, men omfatter blant annet også næringsdrivende fond som ikke drives for å generere profitt, men som allikevel fungerer på markedsvilkår.

I privat sektor finnes mange juridiske strukturer, avhengig av i hvilken jurisdiksjon de hører under. Den private sektor er drevet av hensynet til sine aksjonærer og av tilbud og etterspørsel. I mange land beskjeftiger den private sektor hovedparten av arbeidsstyrken, mens den offentlige sektor i andre land beskjeftiger størstedelen av befolkningen. Det er også stor forskjell på størrelsesforholdet mellom de to sektorer og hvor mye de bidrar til bruttonasjonalproduktet.

Gjennom outsourcing kan deler av den private sektor utføre oppgaver som ellers ville ha vært utført av den offentlige sektor.