Lübeck bispedømme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Lübeck bispedømme
Bistum Lübeck (tysk)
Dioecesis Lubicensis (latin)
Bispeslottet i Eutin
Kirkeprotestantisk
Land:Det hellige romerske rike av den tyske nasjon
BispeseteEutin
Opprettet970
Opphevet1803
Statistikk
Beliggenhet på kart
Beliggenheten og utstrekningen til høystiftet Lübeck per 1648
Beliggenheten og utstrekningen til høystiftet Lübeck per 1648
Beliggenheten og utstrekningen til høystiftet Lübeck per 1648

Lübeck bispedømme var det eneste protestantiske fyrstbispedømmet i Det tysk-romerske rike.

Bispedeømmet ble grunnlagt rundt år 970 i Oldenburg som et ledd i den slaviske misjonen. Metropolitanbispedømmet var Bremen erkebispedømme. På grunn av flere slaviske opprør ble bispesetet gitt opp fra 983 til 1043 og igjen fra 1066 til 1149. Setet ble så flyttet til Bosau, og i 1160 til Eutin. Domkapitelet befant seg i Lübeck, men på grunn av tallrike konflikter mellom byen og biskopen beholdt han for det meste sin residens i bispeslottet i Eutin.

Fra middelalderen var Lübeck bispedømme et fyrstbispedømme, dvs. biskopen ble riksfyrste med stemme i riksdagen og var samtidig verdslig hersker over et såkalt høystift. Høystiftet var mye mindre enn bispedømmets kirkelige utstrekning, og bestod bare av små områder ved Eutin og Bad Schwartau samt noen mindre tomter i Lübeck.

Under reformasjonen gikk bispedømmet mellom 1531 og 1542 over til den protestantiske troen. Domkapitelet fortsatte imidlertid å velge biskoper. Selv om kirken offisielt betegnet dem som administratorer (siden de som protestanter ikke var godkjent av paven), beholdt de tittelen fyrstbiskop og sin rang som riksfyrste. Fra og med 1586 valgte domkapitelet alltid et medlem av hertughuset Holstein-Gottorp som fyrstbiskop. Denne praksisen ble anerkjent i freden i Westfalen (1648). Dermed var fyrstbiskopen av Lübeck den eneste protestanten blant de geistlige riksfyrstene.

Paven anerkjente derimot ikke det protestantiske fyrstbispedømmet som etterfølger av det opprinnelige. Ifølge den katolske kirkens syn ble bispedømmet opphevet i 1648, hvorpå dens territorium tilfalt det apostoliske vikariat i nord. Likevel beholdt paven retten til å velge fire av representantene til Lübecks domkapitel.

Gjennom Reichsdeputationshauptschluss i 1803 ble fyrstbispedømmet sekularisert og omvandlet til et verdslig fyrstedømme. Hertugen av Oldenburg, som allerede fra 1773 hadde vært fyrstbiskop av Lübeck i personalunion, ble innsatt som fyrste av Lübeck.