Hopp til innhold

Koreas åtte provinser

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Koreas åtte provinser
Hangul팔도
Hanja八道
Revidert romaniseringPaldo
McCune-ReischauerP'alto
Koreas åtte provinser

Koreas åtte provinser er et begrep som i hovedsak stammer fra Joseondynastiet. I det meste av dette dynastiets levetid var Korea delt i åtte provinser (do; 도; 道). Grensene forble så å si uendret fra 1413 til 1895 og etablerte et geografisk paradigme som fremdeles er tydelig på Koreahalvøya i dag; dagens administrative inndelinger, dialektene og de regionale skikker og særtrekk. De åtte provinsenes navn er også ført videre i form av andre.

Historie[rediger | rediger kilde]

Før 1895[rediger | rediger kilde]

I 1413 (det 13. året Kong Taejong regjerte), ble den nordøstre grensa til Korea utvidet til elva Tumen. Landet ble reorganisert til åtte provinser: Chungcheong, Gangwon, Gyeonggi, Gyeongsang, Jeolla, P'unghae (endret navn til Hwanghae i 1417), P'yŏngan, og Yŏnggil (endret navn til Hamgyŏng i 1509).

1895-1896[rediger | rediger kilde]

De neste 500 årene forble dette den administrative inndelingen av landet, bare med mindre endringer. I det 32. året Kong Gojong regjerte, ble dette systemet avviklet 26. mai 1896, i en reform senere kjent som Gaboreformen. Den delte landet inn i 26 distrikter som fikk navn etter byen eller fylket som ble distriktets hovedstad.

(Hvert distrikt i lista nedenfor lenker til provinsen der distriktet ble fradelt fra.):

Andong, Chuncheon, Chungju, Daegu, Dongnae, Gangneung, Gongju, Haeju, Hamhŭng, Hanseong, Hongju, Incheon, Jeju, Jeonju, Jinju, Kaesŏng, Kanggye, Kapsan, Kyŏngsŏng, Naju, Namwon, P'yŏngyang, Ŭiju

1896[rediger | rediger kilde]

Det nye systemet med distrikter varte imidlertid ikke lenge. 4. august 1896 ble de åtte tidligere provinsene gjenopprettet, men fem av dem (Chungcheong, Gyeongsang, Jeolla, Hamgyŏng og P'yŏngan) ble delt i en nordlig og en sørlig del, slik at det tilsammen ble 13 provinser. Denne strukturen eksisterer mer eller mindre den dag i dag, og overlevde både det koreanske riket (1897–1910) og den japanske koloniseringen (1910–1945). Siden slutten av den andre verdenskrig og delingen av Korea i 1945 er det gjort enkelte omorganiseringer både i Sør- og Nord-Korea, i form av etableringen av større byer som selvstyrte områder på lik linje med provinser, samt etableringen av noen få nye provinser.

Kulturell betydning[rediger | rediger kilde]

Grensene til de åtte opprinnelige provinsene fulgte stort sett geografiske grenser som fjellkjeder, elver og andre naturlige barrierer og ble derfor også de naturlige grensene til de koreanske dialektene og kulturelle forskjeller. Fordi de administrative grensene samsvarte med den virkelige verden har de opprinnelige grensene og navnene til provinsene overlevd i en eller annen form.

Et eksempel på dette er rivaliseringen mellom innbyggere i Gyeongsang og Jeolla, som også representerer sentrum for to av Koreas historiske riker, henholdsvis Silla og Baekje. Mange av de eldste provinsene hadde sine egne regionale navn om seg selv, de mest kjente som fremdeles er i bruk er Honam, Yeongdong og Yeongnam.

Moderne tid[rediger | rediger kilde]

Termen Paldo («åtte provinser») brukes ofte som et begrep på Korea eller for å beskrive regionenes folklore. Flere uttrykk kommer derfor fra dette ordet:

  • Paldo kimchi refererer til Kimchivariasjonene, hver region har sin spesielle måte å krydre Kimchi på.
  • Paldo Arirang refererer de hundrevis av variantene av den populære folkesangen Arirang.
  • Paldo sori refererer til variasjonen av folkemusikk (sori; «lyder») over Korea.

Navn[rediger | rediger kilde]

Med unntak av Gyeonggi (se note 2 under), tok hver provins sitt navn av Hanjategnet (Sino-koreanske tegn) for provinsens to viktigste byer. Se tabellen under.

Oversikt over provinser[rediger | rediger kilde]

Tabellen under viser provinsene slik de skrives etter revidert romanisering, på Hangul og Hanja; hvor navnet kommer fra; hovedsteder og regionale navn; og de 13 provinsene som erstattet dem i 1896. Navn på hovedsteder og regioner ble aldri offisielle, også andre navn enn de nevnt under ble benyttet. De som er nevnt er trolig de mest benyttede.

Provins Hangul Hanja Opprinnelse Hovedstad Regionnavn Dialekt Post-1896 provinser
Chungcheong 충청도 忠淸道 Chungju, Cheongju Gongju Hoseo (1) Chungcheongdialekt Nord / Sør Chungcheong
Gangwon 강원도 江原道 Gangneung, Wonju Wonju Gwandong
(Yeongseo, Yeongdong (2))
Gangwondialekt Gangwon
Gyeonggi 경기도 京畿道 (Se note) Hanseong (Seoul) Gijeon (3) Seouldialekt Gyeonggi
Gyeongsang 경상도 慶尙道 Gyeongju, Sangju Daegu Yeongnam Gyeongsangdialekt Nord / Sør Gyeongsang
Hamgyŏng 함경도 咸鏡道 Hamhŭng, Kyŏngsŏng Hamhŭng Kwanbuk, Kwannam (4) Hamgyŏngdialekt Nord / Sør Hamgyŏng
Hwanghae 황해도 黃海道 Hwangju, Haeju Haeju Haesŏ Hwanghaedialekt Hwanghae (5)
Jeolla 전라도 全羅道 Jeonju, Naju (6) Jeonju Honam Jeolladialekt; Jejudialekt (7) Nord / Sør Jeolla / Jeju
P'yŏngan 평안도 平安道 P'yŏngyang, Anju P'yŏngyang Kwansŏ P'yŏngandialekt Nord / Sør P'yŏngan

Noter[rediger | rediger kilde]

1. Uttales «Ho-suh» ikke «Ho-zay-oh» som stavemåten antyder.
2. «Gwandong» er navnet på hele regionen, mens «Yeongseo» viser til den vestlige delen av provinsen, og «Yeongdong» den østlige. «Yeongdong» brukes oftest, særlig med tanke på jernbane og veiforbindelser som krysser Gangwon, og knytter Seoul til Yeongdong.
3. Provinsens navn betyr bokstavelig talt «område innenfor 500-li (200-km) radius» (gi; 畿) fra hovedstaden (Gyeong; 京), eller den kongelige hovedstaden Hanseong (dagens Seoul). Regionens navn «Gijeon» er ikke i bruk. Dagens term «Sudogwon» (hovedstadsregionen) brukes for å beskrive Seoul-Incheonområdet og den delen av Gyeonggiprovinsen som utgjør det urbane hovedstadsområdet.
4. «Kwanbuk» ble brukt for dels å beskrive provinsen som helhet, dels den nordlige delen. «Kwannam» brukes for å omtale den sørlige delen av provinsen.
5. Dagens deling av provinsen i Nord og Sør skjedde i 1954.
6. «N» i «Naju» er uttalt «l» når den kommer etter en annen konsonant; «n» i «Jeon» i ordet «Jeonju» blir derfor endret til en «l»-lyd.
7. Jejudialekten benyttes på Jejuøya, som ble egen provins i 1946.

Se også[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata