Hoxhaisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Hoxhaisme er en antirevisjonistisk, marxistisk-leninistisk retning av kommunismen.

Hoxhaismen oppstod i slutten av 1970-årene som følge av en strid blant maoister og bruddet mellom Det kinesiske kommunistiske parti i Folkerepublikken Kina og Arbeidets parti i Albania i 1978. Hoxhaistene fulgte Enver Hoxhas politiske linje, og forsvarte arven etter Josef Stalin. Hoxha fordømte Sovjetunionens invasjon av Tsjekkoslovakia, og sørget for at Albania trakk seg ut av Warszawapakten. Han var også sterkt kritisk til Amerika, Sovjetunionen, Folkerepublikken Kina og Jugoslavia, og betegnet de tre sistnevnte som imperialistiske. Hoxhaismen fikk en betydelig tilslutning i den maoistiske bevegelsen, særlig i Latin-Amerika med blant andre Brasils kommunistiske parti.

Etter kommunismens fall i Albania i 1991 har hoxhaistiske og proalbanske partier dannet et internasjonalt nettverk, Den internasjonale konferanse for marxistisk-leninistiske partier og organisasjoner (Enhet og kamp), forkortet ICMLPO.

I Norge har både Kommunistisk Arbeiderforbund, Marxist-leninistisk forbund og ML-gruppa Revolusjon vært hoxhaistiske, og retningen vant også tilslutninger i deler av maoistiske Arbeidernes kommunistparti (AKP).