Overskuddsverdi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Kommunisme


Retninger

marxisme · leninisme · venstrekommunisme · rådskommunisme · trotskisme · stalinisme · anarkokommunisme · maoisme · eurokommunisme

Nøkkelbegrep

«fra enhver etter evne, til enhver etter behov» · dialektisk materialisme · historisk materialisme · klassekamp · overskuddsverdi · proletariatets diktatur · arbeiderselvstyre

Marxist-leninistiske sosialiststater

Cuba · Jugoslavia · Kina · Laos · Nord-Korea · Sovjetunionen · Vietnam · flere

I Norge

NKP · AKP · Mot Dag

Personer

Marx · Engels · Lenin · Trotskij · Luxemburg · Stalin · Mao · Che Guevara · flere

Overskuddsverdi er et begrep brukt av Karl Marx i hans kritikk av politisk økonomi. Selv om Marx ikke selv oppfant uttrykket, så var det han som utviklet konseptet.[1] Begrepet henviser grovt sett til den verdien som arbeideren tilfører varen ut over det han får betalt i lønn, en merverdi som kapitalisten fritt forsyner seg med som bruttoprofitt, som er grunnlaget for akkumulering av kapital.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Pierre-Joseph Proudhon brukte allerede ideen i en kritisk betydning.[1].
  2. ^ Marx, Kapitalen, kapittel 8[2]