Hensmoen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hensmoen
Hensmoen industriområde, Geiteryggen
Hønefoss trafikkstasjon (Statens vegvesen)
LandNorges flagg Norge
FylkeViken (Buskerud)
KommuneRingerike
Statusindustrifelt
naturressursersand- og grus[1]
Kart
Hensmoen
60°13′25″N 10°14′51″Ø

Hensmoen (cirka 200 moh.) er både en mo og et industriområde i Ringerike kommune.[2] Den delen av industriområdet som ligger nord for europavei 16 kalles Geiteryggen,[3] men har samme tilkomst. Det meste av området ligger innenfor de gamle grensene til Ytre Ådal, i tidligere Ådal herredskommune, og grunnen der tilhørte opprinnelig den gamle storgården Hen (Hávin). Fysisk ligger Hensmoen nord for kommunesenteret Hønefoss og sør for tettstedet Hallingby i Ådalen. Områder som ikke direkte inngår i industrifeltet er stort sett dekket av barskog og et fåtall private boliger.

Fra Verkstedveien på Hensmoen

Geologisk er Hensmoen en del av den enorme moreneryggen Eggemoen (Norges største forekomst av sand og grus[1]), som strekker seg videre østover mot Bergermoen i Jevnaker kommune. Bergermoen utgjør en naturlig forlengelse av moreneryggen mot øst. I nordvest begrenses Hensmoen av den vesle elva Væla (som dannes ved utløpet fra Søre Vælsvatnet) og i sørvest av Ådalselva. På motsatt side av Ådalselva ligger Kilemoen, som før Ådalselva ble dannet nok var en del av den samme moreneryggen. Kilemoen er Norges fjerde største forekomst av sand og grus,[1] mens Hensmoen er Norges åttende største forekomst av sand og grus.[1]

Både moen og industriområdet strekker seg langs begge sider av E16 og har tilkomst via Hensmoveien,[4] som tar av mot vest et par kilometer nord for det lille tettstedet Nymoen. Betongindustrien ved Geiteryggen har også tilkomst via Hensmoveien, som krysser under E16 som går i bru over lengst nordvest på området. På Hensmoen finnes dessuten Verkstedveien, som løper parallelt med Hensmoveien sør på feltet. Randsfjordbanen har sidespor som fører inn til industrifeltet. Banen gikk opprinnelig til Randsfjord stasjon, men ender nå ved Bergermoen Endepunkt Km140,150.

Avkjørselen til Hensmoveien fører også til Vågårdsveien og grenda Vågård, med byggefeltet ved Sørflaten. Dette er områder som fysisk ligger på motsatt side av europaveien og litt øst for Hensmoen. Fra Geiteryggen fører også Vælsvannveien, som er en privat bomvei, opp til Søre Vælsvatnet.

Industriområdet inneholder blant annet bedrifter innen service- og tjenestenæringer og produksjon, som elektro, betong, emballasje, galvanisering, plast- og mekanisk industri med mer. Statens vegvesen har også trafikkstasjon på feltet, og lengst sørøst på moen ligger Heen Sandtak, som utnytter moens store sand- og grusforekomster.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d Neeb, Peer-Richard (1992). Byggeråstoffer. no#: Tapir. s. 54. ISBN 8251911222. 
  2. ^ Kartverket (1. juli 1991). «Hensmoen, stedsnummer 247475». Sentralt stadnamnregister (SSR). Kartverket. Besøkt 6. september 2023. 
  3. ^ Kartverket (1. juli 1991). «Geiteryggen, stedsnummer 87452». Sentralt stadnamnregister (SSR). Kartverket. Besøkt 7. september 2023. 
  4. ^ «Hensmoen». Norgeskart. Kartverket. Besøkt 7. september 2023.