Nord-Troms tingrett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Domssogn i Troms. Nord-Troms tingrett er markert med rødt.

Nord-Troms tingrett er en førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme og den omfatter de nordlige deler av Troms fylke, dvs. alt nord for Malangen. Rettskretsen omfatter kommunene Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen med tilsammen 92 217 innbyggere pr. 1. oktober 2010, samt Svalbard.

Domstolen er gitt domsmyndighet på innretninger og anlegg for undersøkelse etter eller utnyttelse, lagring eller transport av undersjøiske naturforekomster på den norske del av kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone nord for 68. breddegrad 30 min.[1]

Domstolen har kontorsted i tinghuset i Tromsø og de fleste rettssaker holdes her, men det settes ofte rett også andre steder i kretsen. Domstolen ledes av en sorenskriver for tiden Sverre Martens, som fratrer 1. mars 2013. Unni Sandbukt [2] er utnevnt til ny sorenskriver.[3] Domstolen har i tillegg syv tingrettsdommere, dommerfullmektiger og funksjonærer.

Historie[rediger | rediger kilde]

Tinghuset i Tromsø som Nord-Troms tingrett deler med Hålogaland lagmannsrett.

Fra omkring 1600 var Troms inndelt i Senja og Tromsø sorenskriverier, som ble sammenslått i 1755. Da Tromsø ble kjøpstad i 1794 måtte stedet ha egen byfogd, men embetet ble først opprettet i 1838. I 1855 ble sorenskriveriet igjen delt mellom Senja og Tromsø. Tromsø sorenskriveri ble i 1917 delt i Malangen og Lyngen sorenskriverier. I 1985 ble Tromsø byrett opprettet ved sammenslåing av Tromsø byfogdembete og Malangen sorenskriveri. Nord-Troms herredsrett oppstod i 1990 ved at Tromsø byrett ble slått sammen med Lyngen sorenskriveri. I 2002 skiftet alle førsteinstansdomstoler (byretter og herredsretter) navn til tingrett.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]