Gjermundbu

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Gjermbu eller Gjermundbu (trolig av norrønt Geirmarabú, via Gjermbu til Gjermundbu) er en tidligere storgård i Haugsbygd i Ringerike kommune. Gården ligger høyt like øst for Smeden og like sør for Bølgen, i skrånende terreng med fri utsikt til store deler av Ringerike.

Det er vanskelig å anslå hvor gammel denne gården er, men den kan være en urgård. I gamle diplomer nevnes den i 1528, 1542, 1557, 1578, 1592, 1604, 1617, 1657 og 1723. I de fleste tilfeller under ulike skrivemåter. På 1600-tallet var gården av bygdens fullgårder og hadde en betydelig skyld (4 skippund tunge), noe som tyder på at den på den tiden kan ha vært den største gården i hele Haugsbygd. Når den allikevel ikke nevnes tidligere i skriftlige kilder, kan dette ha sammenheng med at dokumentene har gått tapt.

Navnet på gården kan ha sammenheng med mannsnavnet Geirmarr (en tidligere form av Geirmundr), noe som kan forklare at navnet Gjermbu også har vært benyttet.

I 1943, midt under andre verdenskrig, fant bonde Lars Gjermundbo ved en tilfeldighet en gravhaug på gården sin, som skulle vise seg å inneholde et av de mest betydningsfulle gravfunnene som er gjort i Norge fra vikingtiden – det såkalte gjermundbufunnet. På gårdstunet finnes fortsatt en stor rund gravhaug, som er kringsatt av stein og trolig mye eldre, som ikke er utforsket. Ved Bølgen finnes dessuten flere gravhauger. Gjermundbufunnet og gravhaugene har bidratt til tanken om at det fantes et betydelig høvdingsete i dette området tidligere, men om det var på Gjermundbu eller Bølgen er uvisst. Kan hende har det vært begge steder. En teori har gått ut på at det var en av Harald Hårfagres sønner som ble hauglagt på Gjermundbu, men dette lar seg verken bevise eller sannsynliggjøre. Funnet var imidlertid av en slik karakter at man trygt kan hevde at det må har vært en svært betydningsfull mann som lå i graven.

Se også[rediger | rediger kilde]