Gamle rådhus (Oslo)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Gamle rådhus»)
Gamle rådhus (Oslo)
Inngang til Teatermuseet i gavlen på baksida.
LandNorge
StedOslo kommune
Etablert1641
Kart
Kart
Gamle rådhus
59°54′36″N 10°44′24″Ø

Gamle rådhus på hjørnet av Nedre Slottsgate og Rådhusgata (Nedre Slottsgate 1) var Christianias første rådhus, bygd i 1641. Bygningen er oppført i slemmet teglstein i to etasjer, med høyt saltak. Den er fredet.

Bygningen er i tidens løp blitt endret ved ombygging, bl.a. ble det gamle rådhustårnet fjernet i 1700-årene. Samtidig ble taket over hovedfløyen omgjort til et valmtak, slik at bygningen mistet sine opprinnelige renessansegavler. De kom tilbake ved en restaurering tidlig på 1900-tallet. Huset ble skadet ved brann i 1996, men er blitt reparert av eieren, Oslo kommune.

Bruk[rediger | rediger kilde]

Bygningen var Christianias rådhus mellom 1641 og 1733. Den ble solgt til private på grunn av forfall, og byen overtok Rådhusgata 7 som nytt rådhus. Høyesterett hadde tilhold her mellom 1815 og 1846. I 1850-åra fikk bygningen en sidefløy, der det ble drevet restaurant. Denne flyttet inn i hovedfløyen i 1926. Etter brannen i 1996 ble det gamle restaurantinteriøret fra 1926 – tegnet av arkitektene Carl og Hagbart Berner[trenger referanse] – gjenskapt.

Byens første rådhus ble oppført under ledelse av rådmann Lauritz Hansen med støtte fra kongen, som ga et bidrag på 1000 riksdaler til byggearbeidet. Rådhuset var kontor for byens myndigheter og samlingsted for borgerskapet. Administrasjonsordningen for byene i Danmark og Norge var fastsatt ved den kongelige forordning av 1619 om kjøpstadsstyrelsen. Christiania ble styrt av to borgermestre og tolv rådmenn oppnevnt av lensherrenAkershus festning. Administrasjonen besto av en byskriver til å gjøre kontorarbeidet og en byfogd til å ordne med politioppgaver og rettspleie, begge med betjenter. I de hvelvede kjellerne var det arrestlokale og fengsel for dømte forbrytere. Lokaldemokrati fantes ikke, men med tiden ble det valgt takserborgere til å hjelpe med skatteutligningen, og dette utvalget ble begynnelsen til en borgerrepresentasjon. Alle borgere kunne møte på rådhuset Thomasmessedagen 21. desember for å høre på den årlige opplesningen av byens privilegier.

Etter at eneveldet ble innført fikk administrasjonen et sterkere preg av embetsmannsstyre. Borgermestre og rådmenn ble nå oppnevnt direkte av kongen og fikk faste inntekter. Fra 1665 fikk eldste borgermester tittelen president, og antallet rådmenn ble redusert til seks. I 1685 ble antallet skåret ytterligere ned til to, som fikk lønnspålegg av de innsparte midlene. Dermed forsvant rådets rolle som delibererende forsamling, og byens byråkratiserte øvrighet av president, borgermester og to rådmenn ble kollektivt betegnet som magistraten. Etterhvert ble administrasjonen supplert med auksjonsdirektør, brannmester, havnefogd, stadskonduktør og vanninspektør. Først i 1730 fikk byen en fast borgerrepresentasjon, «de tolv eligerede Mænd», i begynnelsen bare rådgivende overfor magistraten. Men de tolv rakk å samles i byens første rådhus før det ble fraflyttet og solgt.

Da rådhuset ble bygget fantes det ikke noe større forsamlingslokale i byen, og bygningen ga derfor i den første tiden rom for både fester og teaterforestillinger, og etter bybrannen i 1686 ble den også brukt til gudstjenester. I kjelleren var det en tid skjenkestue.

På begynnelsen av 1700-tallet var gården i stadig dårligere forfatning, og i 1739 ble den solgt på auksjon til general Patroclus Rømelings enke, som satte den i stand. I 1785 ble den solgt til frimurerlosjen St. Olai. Gjennom 1800-årene hadde gården forskjellige private eiere. I 1856 ble den solgt til restauratør Matheus Helseth, som åpnet restaurant i første etasje. Teknisk Forening, (senere Polyteknisk Forening), brukte møtelokale i gården, derfor gikk den lenge under navnet «Teknikken». I 1891 ble den igjen frimurerlosje, og møterommet i 2. etasje har fremdeles innredningen som frimurerne ga det, med greske søyler og broderbånd på veggene. I 1940 ble Oslo kommune eier, men de tre gjenværende frimurerlogene leide lokalene frem til 1960, da de flyttet ut for godt, og inn i nybygde lokaler i frimurernes stamhus i Nedre Vollgate nr. 19.

1. mars 1983 kunne nye eiere åpne dørene til Restauranten «Det Gamle Raadhus» i nyinnredede lokaler.

Fra 1997 hadde Teatermuseet tilhold i bygningens 2. etasje og loft. Teatermuseet sluttet seg sammen med Oslo Bymuseum og Interkulturelt museum 1. januar 2006 og ble en avdeling av stiftelsen Oslo Museum. Oslo Museum flyttet deler av utstillingen om teaterhistorie til Bymuseet på Frogner hovedgård i 2008 og åpnet i stedet en byhistorisk utstilling om Christian IVs by Christiania (Kvadraturen) 1624-1850. Museets leieforhold med Oslo kommune opphørte av økonomiske grunner ved utgangen av 2010. I 2011 var det en utstilling i lokalene i forbindelse med Universitetet i Oslos 200-årsjubileum. 2. oktober 2013 arrangerte Opera til folket sin første konsert i huset, åpningskonserten til Oslo Operfestival. 6. september arrangerte så Opera til folket sin første Lørdagsopera i Gamle Raadhus. Da endret man navnet fra Teatermuseet til Musikk & Scenehuset. Fra 1. januar 2016 leier Opera til folket lokalene på fast basis fra Oslo kommune ved Kulturetaten. Musikk & Scenehuset blir da en av de eldste kulturscenene i Oslo og det vil bli arrangert ulike konserter, teaterforestillinger og konferanser i huset fremover.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]