Byskriver

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Byskriver var betegnelsen på en juridisk embedsmann som utførte enkelte av de gjøremål som ellers hørte under tingretten. Byskrivere fantes bare i de største byene. Det var særlig vanlig at byskriveren utførte forretninger innen tinglysning. I dag utfører Statens kartverk all tinglysing.