Hopp til innhold

Evolusjonsbiologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Evolusjonsbiologi er den grenen av biologien som undersøker hvordan evolusjon foregår. Denne forskningen har resultert i evolusjonsteorien, som beskriver evolusjonens mekanismer. Evolusjonsbiologien består av ulike deldisipliner som hver på sin måte bidrar til en forståelse av evolusjonære prosesser:

Fagets inndeling[rediger | rediger kilde]

Evolusjonær genetikk[rediger | rediger kilde]

Evolusjonær genetikk studerer det genetiske grunnlaget for evolusjonære endringer. De genetiske prosessene som har størst betydning for evolusjonen, er mutasjoner, rekombinasjon og genetisk drift. Selv om den velger mellom fenotyper og ikke mellom genotyper, kan også naturlig seleksjon studeres fra en evolusjonsgenetisk vinkel. Dette er fordi betingelsene for at en fordelaktig egenskap kan spre seg i populasjonen er avhengig av både populasjonens og egenskapens genetiske struktur.

Evolusjonær genetikk har blitt til i skjæringspunktet mellom populasjonsgenetikk og den klassiske evolusjonsbiologien, som studerte tilpasninger ut ifra et morfologisk perspektiv.

Evolusjonær økologi[rediger | rediger kilde]

Evolusjonær økologi undersøker tilpasningene til organismer, og hvordan disse kan forklares ut ifra miljøet de lever i.

Blant fenomenene som evolusjonære økologer forsker på, finner man dermed

Evolusjonær utviklingsbiologi[rediger | rediger kilde]

Se hovedartikkel evolusjonær utviklingsbiologi

Evolusjonær utviklingsbiologi er en forholdsvis ny gren av evolusjonsbiologien, som undersøker hvordan endringer i livsløpet (utvikling eller ontogenese) henger sammen med endringer i evolusjonen. Tidligere har man ofte bare studert voksne individer, og hvordan disse har endret seg i evolusjonens løp. Dermed går man imidlertid glipp av viktig informasjon, nemlig når i livsløpet denne endringen påvirker organismen. Resultatet av en evolusjonær endringer vil alltid avhenge av tidspunktet i individualutviklingen den viser sin effekt på. For eksempel har mutasjoner som påvirker den tidlige individualutviklingen ofte en større effekt på den voksne organismen enn mutasjoner som påvirker senere stadier av individualutviklingen.

Fylogenetikk[rediger | rediger kilde]

Fylogenetikk er vitenskapen som rekonstruerer «livets tre», dvs. artenes innbyrdes slektskapsforhold eller organismenes stamtre. Se fylogenetikk for mer utfyllende informasjon.

Viktige evolusjonsbiologer[rediger | rediger kilde]

Her er et utvalg av evolusjonsbiologer som har hatt betydning for fagets utvikling. Rekkefølgen er omtrent kronologisk:

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]