Brit Solli

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Brit Solli
Født23. september 1959 (64 år)
Beskjeftigelse
EmbeteSamlingsansvarlig
NasjonalitetNorsk
ArbeidsstedKulturhistorisk museum

Brit Solli (født 23. september 1959) er en norsk arkeolog, oppvokst i Molde.

Siden september 2005 har Solli vært professor i middelalderarkeologi og samlingsansvarlig for den middelalderarkeologiske samlingen ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. I perioden august 2012 til juli 2015 hadde Solli permisjon fra sin stilling ved UiO for å være vitenskapelig leder for Senter for grunnforskning (Centre for Advanced Study, CAS) ved Det Norske Videnskaps-Akademi.

Utdannelse og karriere[rediger | rediger kilde]

Solli avla magistergraden i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo i 1988. Hun var ansatt som førstekonsulent og senere rådgiver hos Riksantikvaren 1988 -1989. I perioden 1990 -1993 var Solli universitetsstipendiat ved Universitetets Oldsaksamling, UiO.

Solli disputerte i 1994 for dr.art. graden med avhandlingen Narratives of Veøy. An Investigation into the Poetics and Scientifics of Archaeology. Avhandlingen omhandler grunnlagsteoretiske problemer i arkeologi eksemplifisert ved en studie omkring det middelalderske kjøpstedet på Veøya i Romsdal. Drøfting av problemstillinger omkring arkeologiens poetikk og kildekritikk, samt inkommensurabiliteten mellom de folkloristiske fortellinger og de arkeologiske fortellinger utgått fra Veøy står sentralt i avhandlingen.

Fra januar 1994 – april 1996 var Solli ansatt hos Riksantikvaren, fra mai 1995 som Riksantikvarens FoU-rådgiver. Fra april – oktober 1996 var Solli førsteamanuensis ved Vitenskapsmuseet, NTNU. I perioden november 1996 – august 2005 var hun førsteamanuensis/professor ved Institutt for arkeologi ved Universitetet i Tromsø. Hun har hatt professorkompetanse siden 2002.

Solli ledet i perioden 1999 – 2002 utgravninger av et langhus fra middelalderen på Borg i Lofoten. Utgravningene viste at tradisjonen med å bygge langhus med en bærende konstruksjon av jordgravde stolper også eksisterte langt utover i middelalderen. Solli gjenopptok undersøkelser på Veøya i 2006 der det ble gravd frem rester etter et kaianlegg i Nordvågen datert til høymiddelalderen. I 2011 ble det foretatt geofysiske undersøkelser på Veøya. Solli har siden 2009 samarbeidet med arkeologer i Oppland fylkeskommune og Vitenskapsmuseet ved NTNU om sikringen av – og forskning omkring - gjenstander knyttet til forhistorisk reinsjakt som, på grunn av klimaendringene, smelter frem fra snøfonner i høyfjellet.

Sollis vitenskapelige publikasjoner omhandler et bredt tematisk spekter: Arkeologiens idéhistorie, kulturteori, kulturminnevern, religionsarkeologi, overgangen fra hedendom til kristendom i Norge, tidlige urbaniseringsprosesser, utveksling og handel, kulturarv og klimaendringer.

Verv og utmerkelser[rediger | rediger kilde]

Solli har vært medlem av følgende tidsskriftredaksjoner:

  • Viking (hovedredaktør 2010 - 2011).

Editorial Board :

  • Journal of the North Atlantic (2006 – 2011)
  • Current Swedish Archaeology (fra 2011)

Hun har også vært gjesteforsker ved University of CaliforniaBerkeley og University of New South Wales - Sydney.

Solli mottok i 1992 Stiftelsen Romsdal Fellesbanks kulturpris for arbeidet med – og formidlingen av – de arkeologiske undersøkelsene på Veøya.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]