Bitcoin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Bitcoin
Bitcoin
Land:Overnasjonal, internettbasert
Delt i:Dividerbar ned til 8 desimaler[1]
Valutakode:Ingen;[2] BTC brukes uformelt[3]
Innført:3. januar 2009[4]
Sentralbank:Ingen; desentralisert, distribuert

Bitcoin (av «bit» og engelske «coin» = mynt) er en digital valuta laget i 2009 av Satoshi Nakamoto. Navnet refererer også til åpen kildekode-programvaren han designet som gjør bruk av valutaen, og peer-to-peer-nettverket som det utgjør.

Den totale bitcoin-økonomien ble 18. november 2012 verdsatt til 122 252 993 USD (95 780 478 EUR). 16. mars 2016 var verdien økt til 6,3 milliarder USD (5,7 milliarder EUR) [5]

Til forskjell fra de fleste andre valutaer avhenger ikke bitcoin av noen sentral utsteder. Bitcoin bruker en distribuert database spredt ut over noder i et peer-to-peer-nettverk til å loggføre transaksjoner, og bruker kryptografi for å tilby grunnleggende sikkerhetsfunksjoner, som å forsikre at bitcoins bare kan brukes av personen som eier dem, og aldri mer enn én gang.

Bitcoins design tillater anonymt eierskap og anonyme overføringer av verdier. Bitcoins kan lagres på en personlig datamaskin i form av en wallet-fil, eller hos en tredjeparts wallet-tjeneste. I begge tilfeller kan bitcoins sendes over internett til hvem som helst med en bitcoin-adresse. Bitcoins peer-to-peer-topologi og fravær av sentralstyring gjør det umulig for noen autoritet, statlige eller andre, å manipulere verdien av valutaen ved å produsere mer av den og dermed indusere inflasjon.

Bitcoin er en av de første implementeringene av kryptovaluta, et konsept først beskrevet i 1998 av Wei Dai på mailinglisten til Cypherpunk.[6]

Økonomi[rediger | rediger kilde]

Bitcoin-økonomien er foreløpig liten relativt til veletablerte økonomier og programvaren er fortsatt i beta-stadiet av utviklingen, men ekte varer og tjenester, som klær, elektronikk, bøker, bruktbiler, diverse IT-tjenester og frilans programvarekontrakter blir nå omsatt.[7]

Bitcoins godtas som betalingsmiddel for både onlinetjenester og materielle goder.[8] The Electronic Frontier Foundation og Singularity Institute godtar bitcoindonasjoner.[9][10] Tradere veksler vanlig valuta (inkludert amerikanske dollar, russiske rubler, og japanske yen) til bitcoins gjennom vekselnettsteder.[11][12]

Hvem som helst kan se blokkjeden og observere transaksjoner i sanntid. Det eksisterer forskjellige tjenester som tilbyr slik overvåking.[13][14]

Monetære forskjeller[rediger | rediger kilde]

Total pengemengde over tid.

Sammenlignet med konvensjonell fiat-valuta skiller bitcoin seg ut ved at, gitt dens desentraliserte rammeverk, ingen form for tilsynsautoritet kan kontrollere valutaens verdi.[15] Dette gjør at potensiell ustabilitet som følge av sentralbanker unngås.

Transaksjoner utføres direkte, uten noe finansielt mellomledd. Disse overføringene gjør det umulig å reversere transaksjoner. Bitcoin-klienten kringkaster transaksjonen til nærliggende noder, som propagerer den videre i nettverket. Korrupte eller ugyldige transaksjoner avvises av ærlige klienter. Å utføre en transaksjon er i utgangspunktet gratis, men det er mulig å betale en frivillig avgift til andre noder slik at transaksjonens prosessering får høyere prioritet.[16]

Det totale antall bitcoins går mot 21 millioner over tid. Pengemengden vokser som en geometrisk rekke hver 210 000. blokk (om lag hvert fjerde år); i 2013 vil halvparten være generert, og i 2017 vil 3/4 være generert. Når det nærmer seg sistnevnte milepæl er det sannsynlig at verdien til bitcoins vil begynne å deflatere (øke i reell verdi) som følge av lav tilførsel av nye penger. Bitcoins tekniske utførelse tillater imidlertid oppdeling ned til åtte desimalplasser (dette gir 2,1 x 1015 totale enheter), som igjen omgår praktiske utfordringer etter prisjustering i et deflatorisk system.[17] Istedenfor å tjene penger på mining (generering av nye bitcoins), forventes det at noder i denne perioden vil avhenge av å konkurrere om transaksjonsavgifter.[16]

Utfall[rediger | rediger kilde]

Mulige scenarier der bitcoin mislykkes: devaluering av valutaen, avtagende brukermasse, eller en global statlig razzia mot programvaren. Overgang til en lignende krypto-valuta er også en mulighet, dersom en slik blir laget og funnet mer legitim eller fordelaktig enn bitcoin. Det er dog ikke gitt at det er mulig å «bannlyse all kryptovaluta som ligner bitcoin».[18] Desentraliseringen og anonymiteten som er nedfelt i bitcoin later til å være en reaksjon mot de amerikanske styresmaktenes rettsforfølgelse av digitalvalutaselskaper som E-Gold og Liberty Dollar.[19]

I en Irish Times-artikkel rapporterte Danny O'Brien: «Når jeg viser folk denne bitcoin-økonomien spør de: 'Er dette lovlig?' De spør: 'Er det bedrageri?' Jeg forestiller meg at det er advokater og økonomer som strever med å besvare begge spørsmålene. Jeg antar at du kan legge lovgivere til denne listen om kort tid.»[18]

I februar 2011 gjorde omtale på Slashdot og den påfølgende Slashdot-effekten en innvirkning på bitcoin-verdien samt noen bitcoin-relaterte nettsteder.[20][21]

Den 5. desember 2013 forbød kinesiske myndigheter landets banker å håndtere transaksjoner som involverte den virtuelle bitcoin valutaen. Myndighetene sa at forbudet kom fordi bitcoin ikke ble støttet av noen nasjon eller sentral myndighet. I kunngjøringen het det videre at myndighetene ville øke anstrengelsene for å stoppe bruken av bitcoin i hvitvasking av penger. På det individuelle plan var det derimot fortsatt lov til å handle med bitcoin.[22]

Teknologi[rediger | rediger kilde]

Bitcoin er en peer-to-peer-implementering av Wei Dais b-money-forslag og Nick Szabos Bitgold-forslag. Prinsippene i systemet er beskrevet i Satoshi Nakamotos bitcoin-hvitbok fra 2009.[16]

Bitcoin benytter offentlig nøkkelkryptering for å overføre beløp mellom kontoer. Alle transaksjoner er offentlige og lagres i en distribuert database. For å forhindre at de samme pengene blir brukt mer enn en gang for hver eier, implementerer nettverket en p2p-distribuert timestampserver[23] som realiserer ideen om lenket bevis på arbeid. En fullstendig historie over transaksjoner lagres i databasen; for å redusere lagringsplassen på databasen benyttes et Merkle-tre.

Adresser[rediger | rediger kilde]

En klient som deltar i bitcoin-nettverket har en wallet, en spesiell fil lagret lokalt på en datamaskin, som inneholder et arbitrært antall kryptografiske nøkkelpar.

De offentlige nøklene, eller bitcoin-adressene, fungerer som sender- og mottakeradresser for endepunktene innblandet i transaksjoner. De korresponderende private nøklene autoriserer betalinger utelukkende fra den klienten. Adressene inneholder ikke noen informasjon om sine respektive eiere og er generelt sett anonyme.[17] Adresser i lesbar form er strenger på lengde rundt 33 tegn sammensatt av tilfeldige siffer og bokstaver, men begynner alltid med tallet 1 og er på formen 175tWpb8K1S7NmH4Zx6rewF9WQrcZv245W. Det er mulig for bitcoin-brukere å eie flere adresser, og man kan faktisk generere nye adresser uten noen praktisk begrensning, da generering av nye adresser krever relativt liten datakraft, likt generering av et offentlig/privat-nøkkelpar, og ikke avhenger av kontakt med andre noder i nettverket. Brukerens anonymitet bevares ved oppretting av ett-formåls- og engangsadresser.

Transaksjoner[rediger | rediger kilde]

Bitcoin inneholder den offentlige nøkkelen (adressen) til den gjeldende eierens wallet. Når en bruker A overfører penger til en bruker B, formaliseres eierskiftet ved at A legger til Bs offentlige nøkkel (adresse) i de bitcoins som skal omfattes av transaksjonen og signerer med sin egen private nøkkel.[24] Deretter kringkaster A disse pengene i peer-to-peer-nettverket som en transaksjon. Resten av nettverksnodene validerer de kryptografiske signaturene og beløpet i transaksjonen, før den godtas.

Blokkjede[rediger | rediger kilde]

Hovedkjeden (svart) består av den lengste serien av blokker fra og med opphavsblokken (grønn) til og med den siste blokken. Foreldreløse blokker (lilla) eksisterer utenfor hovedkjeden.

En transaksjon som kringkastes til andre noder blir ikke offisiell før den anerkjennes i en kollektiv, tidsindeksert liste over alle kjente transaksjoner, kalt blokkjeden. Denne anerkjennelsen er basert på et bevis-på-arbeid-system for å forhindre forfalskning og at de samme pengene brukes mer enn en gang av samme person.

Enhver genererende node samler alle transaksjoner som venter på anerkjennelse i en kandidatblokk, en fil som blant annet [25] inneholder en kryptografisk hash av den forrige godkjente blokken som noden kjenner til. Den forsøker så å produsere en kryptografisk hash av den blokken med gitte karakteristikker, en prosess som gjennomsnittlig krever et forutsigbart antall repetisjoner av prøving og feiling. Når en node finner en løsning til et slikt problem, kunngjøres den til resten av nettverket. De andre nodene mottar så den nye, løste blokken og validerer den før den legges til blokkjeden.

Etter hvert vil blokkjeden inneholde historikk over kryptografisk eierskap for alle bitcoins fra deres opprinnelige generator til den nåværende eieren.[26] Dersom en bruker forsøker å bruke penger som han allerede har brukt, vil dette fremgå av denne historikken og transaksjonen avvises.

Generering av bitcoins[rediger | rediger kilde]

Bitcoin-nettverket genererer et nytt parti med bitcoins omtrent seks ganger hver time. Enhver bruker kan potensielt motta penger ved å kjøre bitcoin-programvaren med «generer bitcoins»-funksjonen aktivert, eller en tilsvarende programvare spesialisert for brukerens maskinvare. Prosessen å generere bitcoins kalles «mining» (tilsvarer gruvedrift, eller utvinning på norsk).[16] Sannsynligheten for at en gitt bruker vil motta et parti med bitcoins avhenger av datakraften den bidrar med i nettverket relativt til den samlede datakraften til alle de andre nodene.[27]

Mengden bitcoins per parti overstiger aldri 50 BTC (pluss transaksjonsavgifter), og utbetalingene er programmert til å avta over tid og gå mot null, slik at det aldri vil eksistere mer enn 21 millioner bitcoins.[17] Etterhvert som utbetalingene for nyløste blokker avtar, er det forventet at motivet for å drifte blokkgenererende noder skifter til inntekter fra transaksjonsavgifter.

Alle genererende noder i nettverket konkurrerer om å være den første til å finne en løsning til det kryptografiske problemet i deres kandidatblokk, et problem som krever gjentatte prøv-og-feil-forsøk. Når en node finner løsningen, kunngjøres det til resten av nettverket og noden krever et nytt parti bitcoins utbetalt for arbeidet den har gjort. Resten av nodene validerer blokken og legger den til kjeden.

Noder kan gjøre nytte av sine CPUer ved å bruke standardklienten, eller sine GPUer ved å bruke spesiell programvare.[17][28][29] Brukere kan også generere bitcoins-kollektiv, gjennom såkalt «pooled mining».[30]

For å se til at maksimalt en blokk blir generert hvert tiende minutt, justeres vanskelighetsgraden på problemene annenhver uke slik at den totale regnekraften i nettverket ikke fører til raskere økning i pengemengde enn det som er forutsett.

Transaksjonsavgifter[rediger | rediger kilde]

Fordi noder ikke har noen forpliktelse til å inkludere transaksjoner i blokkene de genererer, kan bitcoin-avsendere betale en frivillig transaksjonsavgift. Dette vil fremskynde transaksjonen og gi incentiver til brukere om å kjøre noder, spesielt når vanskelighetsgraden for generering av bitcoins øker eller utbetalingen per blokk avtar over tid. Noder belønnes med transaksjonsavgiftene assosiert med alle transaksjonersom er inkludert i deres kandidatblokker.[17]

Alternative implementeringer[rediger | rediger kilde]

Foruten den offisielle bitcoin-klienten og biblioteket, finnes også en åpen-kildekode-implementering av Bitcoin-protokollen i Java ved navn BitCoinJ, utviklet av Mike Hearn, en Google-utvikler[31]

Et alternativt brukergrensesnitt er bitcoin-js-remote, et webgrensesnitt i JavaScript.[32]

Sikkerhet og lønnsomhet[rediger | rediger kilde]

Bitcoin-nettverket anses[av hvem?] som svært sikkert. Det har motstått tallrike angrep fra hackere. I de tilfellene en har funnet sikkerhetshull, har de blitt tettet raskt. Selve programvaren er altså robust. Det har likevel oppstått en økende risiko grunnet noe som ikke var forutsett, nemlig at en vesentlig del av sikkerheten i bitcoin er at det er et desentralisert nettverk.[klargjør]

Økonomisk kriminalitet[rediger | rediger kilde]

Bitcoin har tidvis blitt karakterisert som et pyramidespill fordi verdien ikke styres av annet enn brukernes tillit til valutaen.[33] I tillegg har kryptovalutaen blitt beskyldt for å legge til rette for kriminalitet som hvitvasking, terrorfinansiering og narkotikahandel.[34] Flere land har derfor lagt ned forbud mot kryptovalutaen.[35][36] EU har også vurdert å forby bitcoin fordi man mistenker at kryptovalutaen brukes utstrakt til å finansiere terrorhandlinger.[37]

Bitcoin har blitt utsatt for en rekke alvorlige tilfeller av svindel. I februar 2015 kollapset bitcoin-børsen MyCoin som da skyldte investorene 387 millioner dollar. Det hele viste seg å være en Ponzi-svindel hvor investorene hadde blitt forespeilet urealistisk avkastning gjennom investeringer i bitcoins.[38] I 2015 steg kursen på bitcoin raskt etter at den russiske finansakrobaten Sergej Mavrodi hadde relansert sin Ponzi-svindel MMM der deltakerne ble pålagt å investere i bitcoin.[39] I 2015 ble selskapet Wealth Builders Network & Educational Services Inc. etablert med formål om å tilby et MLM-konsept basert på bitcoin.[40]

I november 2015 ble Anthony Murgio stilt for amerikansk rett tiltalt for massiv hvitvasking gjennom bitcoin-børsen Coin.mx.[41]

Lønnsomhet[rediger | rediger kilde]

Den opprinnelige tanken bak kryptovaluta var at enhver skulle kunne være en del av nettverket og prosessere transaksjoner (mining). Slik var det også opprinnelig, men etterhvert har det blitt utviklet spesialisert hardware for bitcoin mining.[42][43][44] Den utkonkurrerte ganske raskt ordinære datamaskiner.[44] I dag er det så ulønnsomt å mine bitcoin med en vanlig datamaskin at det i praksis ikke er mulig.[45][46]

Hvem oppfant bitcoin?[rediger | rediger kilde]

Mysterium omgir grunnleggeren av bitcoin. En 37 år gammel mann kalt Satoshi Nakamoto har vært navngitt som opprinnelig designer av programvaren. Det er ikke kjent om Satoshi Nakamoto er et reelt navn eller et pseudonym eller om det representerer en person eller en gruppe. Det er spekulasjoner om at Nakamoto er av britisk opprinnelse, på grunn av britisk formatering i hans eller hennes arbeide. Den minste bitcoin-enheten kalles satoshi som hyllest til grunnleggeren.[47]

Galleri[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Bitcoin FAQ How divisible are Bitcoins
 2. ^ «Current currency & funds code list». SNV-SIX Interbank Clearing. Arkivert fra originalen 2011-04-20. Besøkt 10. februar 2010. 
 3. ^ Bitcoin website. Hovedsiden, FAQ, og (ekstensivt) Trade-siden bruker alle forkortelsen «BTC».
 4. ^ Bitcoin Wiki Hisorie
 5. ^ Bitcoin Charts
 6. ^ weidai.com bitmoney
 7. ^ Bitcoin website trade Arkivert 21. mai 2011 hos Wayback Machine.
 8. ^ «Bitcoin Trade». Bitcoin.org. Besøkt 22. desember 2010. 
 9. ^ EFF Bitcoin donation page
 10. ^ SIAI donation page
 11. ^ Bitcoin Charts
 12. ^ Thomas, Keir (10. oktober 2010). «Could the Wikileaks Scandal Lead to New Virtual Currency?». PC World. Besøkt 10. oktober 2010. 
 13. ^ bitcoinwatch.com
 14. ^ bitcoinmonitor.com
 15. ^ Bitcoin FAQ
 16. ^ a b c d Nakamoto, Satoshi (24. mai 2009). «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» (PDF). Besøkt 2. april 2012. 
 17. ^ a b c d e Nathan Willis (10. november 2010). «Bitcoin: Virtual money created by CPU cycles». LWN.net. 
 18. ^ a b O'Brien, Danny (26. november 2010). «Imagine your computer as a wallet full of Bitcoins». The Irish Times. Besøkt 19. desember 2010. 
 19. ^ Herpel, Mark (6. desember 2010). «2011 Observations on the Digital Currency Industry». SSRN (Article for DGC magazine Jan2011). Besøkt 19. desember 2010. 
 20. ^ Online-Only Currency Bitcoin Reaches Dollar Parity via Slashdot.
 21. ^ Bitcoin Charts Arkivert 28. mars 2011 hos WebCite
 22. ^ http://www.bbc.co.uk/news/technology-25233224
 23. ^ Satoshi Nakamoto skrev i sin hvitbok: «vi foreslår en løsning på dobbeltbrukproblemet ved å bruke en p2p-distribuert timestampserver for å generere beregningsorientert bevis på den kronologiske rekken av transaksjoner.»
 24. ^ Bitcoin Wiki Transactions
 25. ^ «Bitcoin Wiki: Block Hashing Algorithm». 
 26. ^ «Bitcoin Block Explorer». 
 27. ^ Luongo, Thomas (23. juli 2010). «The FED’s Real Monetary Problem». LewRockwell.com. Arkivert fra originalen 2011-06-25. Besøkt 12. oktober 2010. 
 28. ^ DiabloMiner, OpenCL miner for bitcoin
 29. ^ poclbm, Python OpenCL bitcoin miner
 30. ^ Deepbit Bitcoin pool Arkivert 25. oktober 2016 hos Wayback Machine.
 31. ^ angry tapir, timothy (23. mars 2011). «Google Engineer Releases Open Source Bitcoin Client». Slashdot. Besøkt 29. mars 2011. 
 32. ^ tcatm. «bitcoin-js-remote». GitHub. Besøkt 29. mars 2011. 
 33. ^ bitcoin’s place in the long history of pyramid schemes The Financial Times
 34. ^ Blaming bitcoin for Aiding Terrorism, Money Laundering and Drug Trafficking NewsBTC
 35. ^ bitcoins banned in Thailand The Telegraph
 36. ^ Kineserne er helt ville etter nettvalutaen bitcoin Aftenposten
 37. ^ EU clamps down on bitcoin, anonymous payments to curb terrorism funding Reuters
 38. ^ Another HYIP scam: HK Bitcoin company MyCoin steals $387 million SiliconANGLE
 39. ^ Prisen på bitcoins stiger grundet pyramidefælleskab TV2 Danmark
 40. ^ MLM Company Promoting Bitcoin Sets April Release CryptoCoinsNews
 41. ^ Bitcoin Exchange Operator Pleads Not Guilty to Money Laundering CoinDesk
 42. ^ Joel Hruska (22. juni 2017). «Cryptocurrency Craze Sends GPU Prices Skyrocketing — Again» (engelsk). ExtremeTech. Besøkt 20. oktober 2017. 
 43. ^ Nate Oh (27. juni 2017). «ASUS & Sapphire Release Pascal & Polaris-based Cryptocurrency Mining Cards» (engelsk). AnandTech. Besøkt 20. oktober 2017. 
 44. ^ a b Brad Chacos (28. juni 2017). «AMD, Nvidia coin mining graphics cards appear as gaming GPU shortage intensifies» (engelsk). PCWorld. Besøkt 20. oktober 2017. 
 45. ^ Venzen Khaosan on 08/05/2016 (5. august 2016). «Bitcoin Price And Cost Of Mining Production» (engelsk). Cryptocoins News. Besøkt 20. oktober 2017. 
 46. ^ Kristina Zucchi (11. mai 2015). «Is Bitcoin Mining Still Profitable?» (engelsk). Investopedia. Besøkt 20. oktober 2017. 
 47. ^ http://www.bbc.co.uk/news/magazine-25332746