Bibliotek (programvare)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et bibliotek er en samling funksjoner og klasser, som ikke nødvendigvis er et selvstendig program, men som kan benyttes i annen programvare. Biblioteker kan inneholde kode og data som tilbys til uavhengige programmer. Koden kan deles av flere applikasjoner og kan endres uten å endre programmene som benytter biblioteket. Noen kjørbare filer kan være selvstendige programmer og biblioteker på en gang, men de fleste biblioteker er ikke kjørbare som selvstendige programmer.

Det kan skilles mellom statiske bibliotek, der hele eller deler av koden på forhånd kopieres inn i applikasjonen som skal bruke den, og dynamiske bibliotek som blir liggende i egne filer og kan deles av flere applikasjoner også etter at koden er lastet inn i maskinens minne. I Microsofts operativsystemer kalles et dynamisk bibliotek ofte DLL (engelsk: Dynamic-Link Library).


Eksempler på biblioteker: