Arsin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Arsin
Identifikatorer
CAS-nummer7784-42-1
SMILES[AsH3]
Kjemiske egenskaper
FormelAsH3
Molar masse77,9454 g/mol
UtseendeFargeløs gass
Tetthet4,93 kg/m3
Smeltepunkt−111,2 °C
Kokepunkt−62,5 °C
Damptrykk14,9 atm.
Løselighet0,07 g/100 ml (vann 25 °C)
Dipolmoment0,20 D
Termokjemiske egenskaper
Dannelsesentalpi ΔfHo29866,4 kJ/mol
Molar entropi So298223 J⋅K−1⋅mol−1
Farer
HovedfarerSterkt giftig, Eksplosivt, Brannfarlig, Potensielt karsinogenisk.
Flammepunkt−62 °C
Eksplosjonsgrense5,1–78%
LD502,5 mg/kg (intravenøst)

Arsin, AsH3, er en sterkt giftig kjemisk forbindelse av arsen og hydrogen, som ved stuetemperatur og atmosfærisk trykk opptrer som en fargeløs gass. Stoffet har en lukt av hvitløk, som merkes ved konsentrasjoner på 0,5 – 1 ppm.

Tekniske anvendelser[rediger | rediger kilde]

Helse og sykdom[rediger | rediger kilde]

Arsin er særdeles giftig og kan drepe. Et tidlig symptom på at man er utsatt for stoffet, er hodepine. Kronisk forgiftning med stoffet kan være kreftfremkallende.

Se også[rediger | rediger kilde]