Afrotropis

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Klodens åtte økosoner:

██ - den nearktiske sone

██ - den palearktiske sone

██ - den afrotropiske sone

██ - den indomalayiske sone

██ - den oseaniske sone (vises ikke)

██ - den australasiske sone

██ - den antarktiske sone (vises ikke)

██ - den neotropiske sone

Afrotropis (også kalt den afrotropiske faunaregion, den afrotropiske økosone eller den etiopiske region) er en økosone som omfatter Afrika sør for Sahara samt de sørlige delene av Arabia. Sonen omfatter store arealer av varme, tørre savanner og halvørkener, men også tropisk regnskog og fjellområder. Regionen grenser mot den palearktiske sone i nord. Unike underområder er Cape floraregion i det sørligste Afrika, og Madagaskar.[1] Regionen er særlig kjent for sitt store mangfold av store pattedyr på savannene.

Karakteristiske pattedyr[rediger | rediger kilde]

Springspissmus er en unik gruppe for Afrika, men finnes også i den palearktiske delen av kontinentet
hvitøreturako (Tauraco leucotis) tilhører en fuglegruppe unik for Afrotropis

Regionen har et stort mangfold av store pattedyr, særlig i gruppen slirehornede dyr (antiloper). Karakteristiske grupper for regionen i dag er flodhester (Hippopotamidae), jordsvin (Tubulidentata, med bare en art), klippegrevlinger (Hyracoidea), springspissmus (Macroscelidea), gullmoldvarper (Chrysochloridae), børstepinnsvin (Tenrecidae) og sjiraffer (Giraffidae). Hyener (Hyaenidae) er også karakteristiske for Afrotropis, men en art finnes også i Asia. Flere av disse gruppene har tidligere hatt en videre utbredelse, men lever i dag bare igjen i Afrotropis.

Velkjente, karakteristiske arter som er vidt utbredte i regionen er blant andre afrikansk elefant (Loxodonta africana), afrikabøffel (Syncerus caffer), gnu (Connochaetes taurinus) og serval (Felis serval). Løve (Panthera leo) og gepard (Acinonyx jubatus) finnes i dag nesten utelukkende i den afrotropiske regionen, men har tidligere hatt mye videre utbredelser.

Karakteristiske fugler[rediger | rediger kilde]

Selv om den afrotropiske regionen har et stort mangfold av fuglearter, er det få grupper som er unike for denne regionen. En av årsakene til at fuglefaunaen ligner mye på den i den palearktiske sone og Orientalis er det store innslaget av trekkfugler som vandrer mellom de ulike regionene. En unik art for Afrotropis er strutsen (Struthio camelus), som ikke har noen nålevende, nære slektninger. Andre unike fuglegrupper er musfugler (Coliiformes), turakoer (Musophagidae), spettehærfugler (Leptosomatidae) og hjelmvarslere (Prionopidae). Asitier (Philepittidae) og vangaer (Vangidae) finnes bare på Madagaskar.

Virvelløse dyr[rediger | rediger kilde]

Den Afrotropiske region har relativt få unike grupper, men den nyoppdagede insektordenen Mantophasmatodea ser ut til å være rent afrotropisk i dag, selv om man kjenner fossiler fra andre områder. Store deler av den afrotropiske region er tørre områder der grupper som termitter, valseedderkopper og skorpioner er ganske fremtredende. På grunn av de store mengdene med ville hovdyr har regionen også et stort mangfold av gjødselbiller skarabider (Scarabaeidae). Av sommerfugler er de store, kraftige artene i gruppen Charaxini et karakteristisk innslag, men de finnes også i Sør-Europa og Asia.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Udvardy, Miklos DF, and M. D. F. Udvardy. A classification of the biogeographical provinces of the world[død lenke]. Vol. 8. Morges, Switzerland: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 1975.