Øvre Romerike tingrett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Øvre Romerike tingrett holder til i Eidsvoll tinghus.
Romerike er tradisjonelt inndelt i Øvre og Nedre Romerike slik det er vist på kartet. Gjerdrum tilhører domsmyndighetsområdet til Nedre Romerike tingrett.

Øvre Romerike tingrett var en førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme, nå overført til Romerike og Glåmdal tingrett. Tingretten lå på Eidsvoll i Akershus og dekket kommunene Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Hurdal og Nes. Domstolen besto per 31. desember 2018 av sorenskriver Odd Magne Gjerde, fem dommere og fire dommerfullmektiger, en administrasjonssjef og åtte saksbehandlere.[1]

24. juni 2019 ble forslag om sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett sendt på høring.[2] Domstolen ble i februar 2020 vedtatt sammenslått med Nedre Romerike tingrett til Romerike tingrett.[3][4]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ [ttps://www.domstol.no/globalassets/upload/ovro/ovre_romerike_tingrett_2018-kopi.pdf «Årsrapport 2018»] (PDF). s. 21. Besøkt 27. februar 2020. 
  2. ^ «Høring: Sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett». Justis- og beredskapsdepartementet. 24. juni 2019. 
  3. ^ [1]
  4. ^ [2]