Utmarksdomstolen for Finnmark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Utmarksdomstolen for Finnmark er en norsk domstol som ble opprettet i medhold av § 36 i finnmarksloven.[1] Utmarksdomstolen er en særdomstol for Finnmark som skal behandle tvistesaker som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen[2] har utredet et felt hvor det er uenighet eller tvil om hvem som har bruks- eller eiendomsrett til arealer eller ressurser i et område.

I motsetning til Finnmarkskommisjonen trer ikke domstolen i funksjon av eget tiltak. Den skal behandle de sakene som bringes inn for den av parter som er uenige i Finnmarkskommisjonens konklusjoner.

Domstolens avgjørelser kan ankes til Høyesterett.[3]

Utmarksdomstolen skal bestå av en leder, en nestleder, tre faste medlemmer og to varamedlemmer. Lederen, nestlederen og ett av de øvrige medlemmene skal oppfylle de kravene domstolloven stiller til høyesterettsdommere. Det samme gjelder ett av varamedlemmene, som er varamedlem for disse tre.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Finnmarksloven – Lovdata
  2. ^ «Finnmarkskommisjonens arbeidsmåte». Arkivert fra originalen 17. juni 2013. Besøkt 12. april 2013. 
  3. ^ Finnmarksloven § 42