Høyesteretts ankeutvalg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Høyesteretts ankeutvalg er en del av Høyesterett. Ankeutvalget består av tre høyesterettsdommere, som deltar etter en skiftordning.

Alle saker som ankes til Høyesterett, enten fra tingretten eller lagmannsretten, blir først behandlet i ankeutvalget. I tillegg til å avgjøre anker over kjennelser og beslutninger, siler ankeutvalget anker over dommer. Ingen sak blir behandlet av Høyesterett uten ankeutvalgets samtykke. Vilkåret for å få samtykke er normalt at en avgjørelse fra Høyesterett vil ha prinsipiell betydning, altså at den vil gi viktig rettslig veiledning også for liknende saker. Slik veiledning kan være nødvendig hvis et rettslig spørsmål ikke har vært avklart tidligere, eller hvis rettstilstanden har endret seg.

Dersom ankeutvalget avslår en anke, blir den ankede avgjørelsen rettskraftig. Saker som gjelder Den europeiske menneskerettskonvensjon kan likevel bringes inn for Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.

Høyesteretts ankeutvalg erstattet Høyesteretts kjæremålsutvalg, som formelt sett var en egen domstol, da tvisteloven trådte i kraft 1. januar 2008.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]