Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/2009

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Ukens artikkel. Arkiv svenske: 2005  · 2006  · 2007  · 2008  · 2009  · 2010  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021


Uke 1

Svenska är ett nordiskt språk som talas av över tio miljoner människor i Sverige och delar av Finland, särskilt i kustområdena och på Åland. Det är i stort sett ömsesidigt begripligt med norska och i mindre utsträckning danska. Liksom de övriga nordiska språken härstammar svenskan från en gren av fornnordiska, den gemensamma språkstammen för de germanska folken i Skandinavien.

Standardsvenska, även kallat rikssvenska, är namnet på den nationella standard-dialekt som sedan 1800-talet utvecklats ur mellansvenska dialekter och varit väletablerad sedan början av 1900-talet. Trots att många regionala varianter med rötter i äldre lokala dialekter fortfarande talas är både talspråk och särskilt skriftspråk i hög grad standardiserade. Vissa dialekter kan skilja sig väsentligt från standardspråket i fråga om grammatik och ordförråd och är inte alltid ömsesidigt begripliga med standardsvenska. Dessa dialekter talas av minoriteter på landsbygden som ofta har låg social mobilitet. Trots att de inte är omedelbart hotade av att dö ut har de lokala dialekterna varit på tillbakagång sedan början av 1900-talet, trots att många är välutforskade och trots att användningen idag ofta uppmuntras. mer ...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 2
Ramlösa brunn 1816, vy åt väst.

Ramlösa hälsobrunn är en hälsobrunn belägen i Ramlösa i sydöstra Helsingborg, grundad den 17 juni 1707 av Johan Jacob Döbelius. Brunnen byggdes upp kring den järnbrunn som Döbelius undersökt 1701, 1705 och 1706. Under loppet av 1700-talet ökade hälsobrunnens anseende och besöktes av gäster från både Sverige och Danmark. Ramlösa brunn hade sin storhetsperiod i början av 1800-talet, då flera medlemmar av kungafamiljen och personer ur adeln regelbundet besökte anläggningen. I slutet av 1890-talet fann man en ny och mer mineralrik alkalisk källa, vilket blev starten för det buteljerade vattnet och det moderna Ramlösaföretaget. Samtidigt minskade hälsobrunnens ursprungliga verksamhet, som slutligen lades ner 1973. Efter exploateringshot under 1970-talet skyddades flera av byggnaderna som byggnadsminnen och nästan hela parken klassades som ett skyddsområde inom byggnadsminnesförklaringen. Les mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 3
Slaget vid Gebora mellom Spania og Frankrike

Slaget vid Gebora ägde rum 19 februari 1811. Det var ett mindre slag under det Spanska självständighetskriget och ägde rum nära Badajoz, Spanien, mellan spanska och franska arméer. En svagare fransk styrka besegrade, och nära nog tillintetgjorde, den spanska extremaduranska armén.

I ett försök att hjälpa till att befria marskalk André Massénas armé från dess positioner i Portugal - nedtryckta framför Lissabons befästningslinjer vid Torres Vedras - ledde marskalk Nicolas Jean de Dieu Soult delar av den franska Armée du Midi (den Södra armén) från Andalusien in i den angränsande spanska regionen Extremadura och belägrade den viktiga fortstaden Badajoz. mer ...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 4
Karta över de omotiska språken

De omotiska språken är en genetiskt samhörig grupp språk som talas i nordöstra Afrika, nästan uteslutande i sydvästra Etiopien. De flesta forskare räknar omotiskan som en självständig huvudgren av de afroasiatiska språken. Den omfattar knappt 30 språk med ungefär 4 miljoner talare. Namnet är avlett från floden Omo, som flyter genom delar av de omotiskpråkiga områdena.

Ge'ezalfabetet används för att skriva några omotiska språk, och latinska alfabetet för andra. De flesta omotiska språk talas i begränsade områden, där modersmålstalarna enligt egen åsikt samt efter etnologiska kriterier bildar en sluten etnisk grupp. Språken har oftast flera regionala varieteter, som dock är ömsesidigt förståeliga. mer ...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 5
Råsunda

AIK Fotboll är den år 1896 startade fotbollssektionen inom den i Stockholm år 1891 bildade svenska idrottsklubben AIK. AIK är en av de mest framgångsrika svenska fotbollsklubbarna med tio SM-guld och hela 79 säsonger i Allsvenskan, vilket placerar laget på en tredjeplats i den allsvenska maratontabellen. Klubben innehar flest allsvenska rekord och vid spel i allsvenskan har AIK vunnit publikligan 33 gånger, vilket är flest av alla lag. AIK är också en av få svenska klubbar som lyckats ta sig till gruppspelet i Champions League, vilket klubben gjorde 1999. Sedan flytten från Stockholms Stadion år 1937 har klubben spelat på Råsundastadion i Solna, en arena som planeras att rivas 2011 till förmån för en ny stadion i närheten.

Klubben drivs sedan 1999 som ett aktiebolag och hade per 2007 3 681 aktieägare, den störste var AIK Fotbollförening med 52,8 procent av rösterna. mer ...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 6
Läkare utan gränser i Tchad

Läkare utan gränser (Médecins sans frontières - MSF) är en religiöst och politiskt obunden medicinsk humanitär ideell hjälporganisation som verkar internationellt. Läkare utan gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Läkare utan gränser styrs av en internationell styrelse med säte i Genève i Schweiz och bidrar aktivt med sjukvård och medicinsk utbildning till befolkningar i över 70 länder. Den verkar speciellt i länder i tredje världen och i länder berörda av krig. Organisationen har mottagit mycket uppskattning och belönades 1999 med Nobels fredspris. Les mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 7
Et portrett av Nietzsche fra hans sene år

Friedrich Nietzsche (1844-1900) var en tysk filosof, författare och klassisk filolog. Han är mest känd för sin idé om övermänniskan ("det blonda vilddjuret") och som kristendomens vedersakare – ett av hans mest berömda citat är "Gud är död". Han förordade en estetisk kultur som ersättning till den kristna självuppoffringen och humanismens moral, varmed han lanserade distinktionen mellan dionysiska och apolloniska ideal. I etiskt hänseende betraktas Nietzsche som grundaren av värdenihilismen, och definierade viljan som en vilja till makt. Hans filosofi blev på modet under slutet av hans levnad, vilket nådde sin kulmen i Nazityskland, men han är även en viktig influens till Max Weber, Sigmund Freud, Wittgenstein, Derrida, Lyotard, Sartre, och Michel Foucault. Själv slutade han sina dagar som sinnessjuk.

Samtida med romantiken, var Nietzsches filosofi till en början påverkad av den tankeströmningen, men när den trängdes undan av realismen och positivismen, blev han med tiden en av romantikens häftigaste kritiker. Han blev en av de viktigaste föregångarna till existentialismen och inspiratör till konstnärer under modernismen och senare. Les mera...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 8
Andrée och Knut Frænkel med den kraschlandade ballongen på packisen. Kortet togs av expeditionens tredje medlem, Nils Strindberg. Filmen för detta foto, liksom många andra från den misslyckade expeditionen återfanns 1930.

Andrées polarexpedition var ett misslyckat försök 1897 att resa över Arktis med vätgasballongen Örnen. Expeditionen leddes av ingenjören S. A. Andrée, och övriga deltagare var Knut Fraenkel och Nils Strindberg. Sedan Andrée, Strindberg, och Frænkel lyft med sin ballong från Svalbard i juli 1897, förlorade ballongen snabbt alltför mycket vätgas och strandade på packisen efter bara två dagar. Resenärerna skadades inte i nedslaget, men hade framför sig en svår färd tillbaka till fots över isen. Samtliga deltagare omkom, och deras kroppar hittades först år 1930Vitön. Les mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 9
Trädkrypare (Certhia familiaris).

Trädkrypare (Certhia familiaris) är en fågelart inom familjen trädkrypare (Certhiidae). Den liknar andra arter i familjen trädkrypare och har böjd näbb, mönstrad brun ovansida, vitaktig undersida och långa styva stjärtpennor som den använder för kunna balansera upprätt på trädstammar och grenar. Trädkryparen har nio eller fler underarter som häckar i olika delar av dess utbredningsområde i de tempererade delarna av Eurasien. Den häckar i trädhålor eller bakom barkflagor, och föredrar introducerade mammutträd som häckningsplatser där sådana finns tillgängliga. Honan lägger vanligen fem eller sex vita ägg med rosa prickar i det fodrade boet, men ägg och ungar är sårbara för angrepp från hackspettar och däggdjur, däribland ekorrar. Trädkryparen är insektsätare och klättrar uppför trädstammar som en mus, för att leta efter insekter som den plockar från skrevor i barken med sin fina böjda näbb. Den flyger sedan till foten av ett annat träd med en distinkt oregelbunden flykt. Fågeln lever ensam på vintern, men kan bilda gemensamma sovplatser under kallt väder. Läs mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 10
Ivar Kreuger omkring 1930 vid sitt skrivbord på Svenska Tändsticks AB:s huvudkontor, det s.k. Tändstickspalatset

Ivar Kreuger (1880-1932) var en svensk ingenjör, företagsledare, finansman och grundare av Kreugerkoncernen.

Kreuger skapade genom aggressiva investeringar och innovativa finansinstrument ett omfattande tändsticks- och finansimperium som i slutet av 1920-talet kontrollerade merparten av världens hela tändsticksproduktion och en rad stora svenska industrikoncerner. Koncernens omfattande utlåning till stater under 1920-talet bidrog starkt till att kapital från främst USA finansierade en stor del av uppbyggnaden av Europa efter första världskriget. Efter börskraschen i New York 1929 började koncernen få problem. Kreugers död i Paris den 12 mars 1932 utlöste den så kallade Kreugerkraschen, då stora delar av koncernen försattes i konkurs. Sammanbrottet tillhör en av historiens mest omfattande konkurser som fick långtgående politiska, personliga och ekonomiska konsekvenser i Sverige, USA och många andra länder runt om i världen.

Ivar Kreuger har kallats "Fursten i den första globala finansstaten" och var under sin levnad känd som "Tändstickskungen". Läs mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 11
Taltrast. Måltrost på norsk. Sangdrossel på dansk

Taltrast (Turdus philomelos) är en fågel inom familjen trastfåglar som häckar i stora delar av Eurasien och delas upp i två till fyra underarter. Den har brun ovansida och svartprickig gulvit eller gulbrun undersida. Dess karaktäristiska sång, som har upprepade musikaliska fraser, har ofta omnämnts i poesi. Taltrasten häckar i skogar, trädgårdar och parker. Den är delvis flyttfågel och många fåglar övervintrar i södra Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Den har även introducerats till Nya Zeeland och Australien. Fastän den inte är hotad globalt sett har allvarliga populationsminskningar skett i delar av Europa, möjligen på grund av förändringar i jordbruksmetoder. Taltrasten bygger sitt skålformade rede i en buske eller ett träd, men även direkt på marken, och lägger vanligtvis fyra till fem ägg. Den är en allätare och har vanan att använda en favoritsten som "städ" för att krossa sniglar mot. Liksom andra tättingar drabbas den av inre och yttre parasiter och vanliga predatorer är katter och rovfåglar. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 12
Emmeline Pankhurst (cirka 1913)

Emmeline Pankhurst (1858-1928) var en brittisk politisk aktivist och ledare för suffragettrörelsen som kämpade för kvinnors rösträtt. Tillsammans med bland andra sina döttrar bildade Emmeline Pankhurst Women's Social and Political Union (WSPU) 1903. WSPU ställde sig vid sidan av – och ofta i opposition mot – politiska partier. Gruppen blev snabbt ökänd när dess medlemmar krossade fönster och attackerade poliser. Pankhurst, hennes döttrar och andra WSPU-aktivister dömdes till upprepade fängelsestraff, där de utförde hungerstrejker för att säkra bättre villkor. Fastän hon fick mycket kritik för sina militanta metoder erkänns hennes arbete som en avgörande del i att åstadkomma kvinnlig rösträtt i Storbritannien. Historikerna är dock oense om huruvida hon gjorde mer för att hjälpa eller för att hindra det folkliga stödet för saken. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 13
Oden, Sveriges största isbrytare.

Isbrytning i Sverige utförs idag av tio isbrytare som bryter is runt Sveriges kuster för att göra det möjligt för handelsfartyg att använda de svenska hamnarna året runt. Normalt pågår isbrytarsäsongen från nyår till slutet av maj. Isbrytning har bedrivits i Sverige sedan slutet av 1800-talet och sedan 1926 sköts den av staten. Ansvaret för isbrytningen ligger hos Sjöfartsverket och verksamheten leds från isbrytarledningen i Göteborg. Bemanningen av isbrytarna sköttes tidigare av marinen, men sedan år 2000 är besättningarna civila. För att ekonomiskt effektivisera isbrytningen, sker ett stort samarbete mellan samtliga Östersjöländers isbrytartjänster. År 2000 var det över 30 år sedan någon av de viktiga bottenvikshamnarna varit tvungen att stänga på grund av isförhållandena. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 14
Tyska Heinkel He 111 bombplan över Engelska kanalen 1940.

Slaget om Storbritannien är benämningen på ett försök av tyska Luftwaffe att under andra världskriget skaffa sig kontroll över brittiskt luftrum och krossa Royal Air Force. Andrahandsmål var att förstöra fabriker för flygplanstillverkning och tvinga Storbritannien till neutralitet eller kapitulation. Operationerna startade som en förberedelse för en planerad invasion av landet, kallat Operation Seelöwe.

Brittiska historiker begränsar tiden för slaget till tiden mellan den 10 juli och 31 oktober 1940, men i tyska källor anges att slaget började i mitten av augusti och varade ända till maj 1941 då Luftwaffe drog bort sina bombplansenheter för att förbereda operationen Barbarossa, jätteattacken på Sovjetunionen. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 15
Judy Garland i slutscenen

En stjärna föds är en amerikansk film från 1954 i regi av George Cukor och med Judy Garland och James Mason i huvudrollerna. Filmen hade premiär i USA den 29 september 1954 och svensk publikpremiär den 4 april 1955.

Filmen blev nominerad till sex Oscar. Både James Mason och Judy Garland var nominerade till varsin Oscar för sina insatser i denna film. De fick ingen oscar, men året efter vann de varsin Golden Globe istället. Harold Arlen och Ira Gershwin fick en oscarsnominering för låten The Man That Got Away. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 16
Modern tennisracket

Tennisracket (ibland oegentligt kallad tennisrack) är det redskap som används inom lawn-tennis för att slå till bollen. Tennis spelades från början (omkring 1300-talet) med strängförsedda handskar, som har utvecklats till dagens moderna racketar i kompositmaterial som i kombination med spelarens teknik ska ge så kraftfulla slag som möjligt.

Sedan mitten på 1980-talet tillverkas racketramarna av olika typer kompositmaterial bestående av härdplast armerad med kolfibrer (oegentligt kallad grafit) och ofta med inslag av glasfiber och exempelvis kevlar, titan, bor eller zirkonium. Vikten har reducerats till mellan 250 och 325 gram med de nya materialen, vilket är till fördel framförallt för motionsspelare. Sedan slutet av 1980-talet tillverkas de flesta tennisracketar med brett profildjup i ramen (widebody), vilket gör dem styvare än tidigare. Detta har i hög grad möjliggjort dagens tennis med sina kraftfulla grundslag. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 17
Traditionell svensk säckpipa byggd av Leif Eriksson.

Svensk säckpipa är en typ av säckpipa som funnits traditionellt i Sverige och som idag används främst inom folkmusiken. Den svenska säckpipan blåses med munnen liksom den skotska höglandssäckpipan, men är liten jämfört med den. Säckpipetraditionen i Sverige var nästan helt utdöd när några gamla instrument hittades på ett museum på 1930-talet och den siste svenske traditionsbäraren på instrumentet lokaliserades i Västerdalarna. Under de senaste årtiondena har det framställts utökade varianter på svensk säckpipa, med flera pipor och möjlighet att spela i flera tonarter än de traditionella. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 18
Pyramiderna i Giza är ett av Egyptens världsarv.
Taj Mahal är ett av Indiens världsarv.

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia.

FN-organisationen Unesco upprätthåller en lista över världsarv och det står medlemsländer fritt att nominera objekt till listan. Medlemslandet är därefter i enlighet med konventionen förpliktigat, åtminstone moraliskt, att sörja för att världsarvet bevaras åt eftervärlden. När en miljö eller ett fenomen antagits som världsarv skall det vara en angelägenhet för hela mänskligheten, enligt Unesco.

Det finns i dag (juli 2008) 878 världsarv i 145 anslutna länder; av dessa är 679 kulturarv, 174 naturarv och 25 en kombination av de båda typerna. Varje år har tillkommit i snitt 28 världsarv. Italien har med sina 43 världsarv flest av alla länder. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 19
Vasa sedd från babord. Riggen och väderdäcket är till största del nykonstruerat och kontrasten mot det svartade ekträet är tydlig

Regalskeppet Vasa, eller Wasa, är ett svenskt örlogsskepp som kapsejsade och sjönk utanför Beckholmen i inloppet till Stockholm på sin jungfruresa den 10 augusti 1628. Skeppet bärgades den 24 april 1961 och är sedan 1990 inhyst i VasamuseetDjurgården i Stockholm. Det samtida namnet på skeppet var Vasen efter den vase som finns i Vasaättens släktvapen. Vasa föll i stort sett i glömska efter några tidiga misslyckade försök att bärga henne. Hon lokaliserades åter 1956 och bärgades fem år senare i stort sett intakt. Hon hystes i en tillfällig byggnad som kallades Wasavarvet till 1988 då hon bogserades till det nya Vasamuseet. Vasa är unikt välbevarad och är det enda 1600-talsskeppet i världen som bärgats i så gott skick. Vasa har blivit en av Sveriges populäraste turistattraktioner och har hittills lockat över 25 miljoner besökare. mer...
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 20

En komet (från grekiska kométes hårstjärna, avlett från kómē huvudhår) är en liten himlakropp, som ger ifrån sig en koma, åtminstone i den delen av sin bana som är närmst solen.

I närheten av solen är den mestadels endast enstaka kilometer stora kometkärnan omgiven av ett dimma-liknande skal som kallas koma och kan ha en utsträckning på upp till 2,7 miljoner km. Kärnan och koma kallas gemensamt kometens huvud. Det tydligaste kännetecknet på från jorden synliga kometer är dock dess svans, som för större och solnära objekt kan räcka flera hundra miljoner kilometer. För det mesta är de dock maximalt några tiotals miljoner kilometer. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 21
Statyn av Magnus Stenbock på Stortorget, med rådhuset i bakgrunden.

Helsingborg är en tätort och centralort i Helsingborgs kommun i Skåne län, belägen vid Öresunds smalaste del. Endast fyra kilometer skiljer Helsingborg från Danmark och Helsingör. Helsingborg är Sveriges åttonde största tätort och en del av den transnationella Öresundsregionen.

Helsingborgs plats där Öresund är som smalast har gett staden en strategisk position under lång tid. På medeltiden var staden och dess slott ett av Nordens mäktigaste fästen och därmed inblandat i mycket av den tidens maktspel. Under århundradena har Helsingborg varit skådeplats för flera politiska konflikter och stridigheter. Sedan 1700-talet har dock staden levt en relativt fredlig tillvaro och på 1800-talet lyckades Helsingborg återhämta sig ordentligt genom att bli en av Sveriges snabbast växande städer som en viktig hamn- och industristad. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 22
Ingvar Carlsson blev ny statsminister 1986

Regeringen Carlsson I var den första svenska regering med Ingvar Carlsson (s) som statsminister. Regeringen tillträdde 12 mars 1986 och avgick i februari 1990. Epoken var under en konjunktur|högkonjunktur. Bakgrunden till tillträdandet av denna regering var mordet på statsminister Olof Palme 28 februari 1986, enligt Regeringsformen skall samtliga statsråd entledigas av talmannen om statsministern avlider (RF 6:7).

Denna regering genomförde en reform av skattesystemet. Reformen innebar dels att endast kommunalskatt skulle betalas i de flesta inkomstlägen, dels en enhetlig skatt på kapitalinkomster. Under dessa år inträffade också två mycket uppmärksammade politiska affärer: Ebbe Carlsson-affären samt Boforsaffären. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 23
Giovanni Lorenzo Bernini – Självporträtt (1630-1635). Galleria Borghese, Rom.

Giovanni Lorenzo Bernini, född 7 december 1598 i Neapel, död 28 november 1680 i Rom, var en italiensk skulptör, arkitekt, målare och scendekoratör under barockepoken. Bernini föddes som son till Pietro Bernini, som var skulptör och verksam i staden. 1605 flyttade familjen Bernini till Rom, där Pietro snart fick i uppdrag att utföra en stor relief för basilikan Santa Maria Maggiore föreställande Jungfru Marie himmelsfärd. Berninis första projekt som arkitekt innebar att utforma en ny fasad till kyrkan Santa Bibiana i östra Rom. Den kyrka, som Bernini ansåg sig vara mest nöjd med, är Sant'Andrea al Quirinale (1658-1671) på Quirinalen. Berninis mest storslagna arkitektoniska verk är dock den ellipsformade Petersplatsen, fullbordad 1667, med sina fyrdubbla kolonnader. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 24
Cholariket när det var som störst

Choladynastin (சோழர் குலம்) var en tamilsk dynasti som härskade i första hand i södra Indien till 1200-talet e.Kr. Dynastin hade sitt ursprung i den bördiga floddalen vid Kaveri. Chola var på höjden av sin makt under 900- och 1000-talen. Under Rajaraja Chola I (Rajaraja den store) och hans son Rajendra Chola, höjde sig dynastin som en militär, ekonomisk och kulturell makt i Asien. Cholaterritorierna sträckte sig från Maldiverna i söder, och så långt norrut som till floden Ganges stränder i Bengalen. Cholas makt försvagades omkring 1300-talet då Pandyas och Hoysala växte i inflytande.

Choladynastin har lämnat efter sig ett arv som kvarstår i området än i modern tid. Deras gynnande av tamilsk litteratur och deras iver i att bygga tempel har frambringat några storverk i tamilsk arkitektur och poesi. Cholakungarna var ivriga byggare och föreställde sig templen i sina kungariken inte bara som platser för dyrkan utan även som centrum för ekonomisk aktivitet, som gynnade hela samhället. De inledde en centraliserad styrelseform och etablerade en disciplinerad byråkrati. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 25
Elektrisk gatubelysning på S:t Eriksgatan 1930

Elektricitet i Stockholm för belysning utomhus har funnits sedan 1877, när Sommelius & kompanis oljefabrik vid Skeppsbron gjorde försök med belysning med hjälp av båglampor. Det första kommunala elektricitetsverket var Brunkebergsverket som började leverera 2x110 volt likström till Nedre Norrmalm den 1 september 1892. Sedan dess har elektrisk energi för Stockholm huvudsakligen producerats av ångkraft, men sedan 1918 även av vattenkraft och sedan 1963 med hjälp av kärnkraft.

Elektricitet med elverk och ledningsnät var den sista av fyra stora infrastrukturprojekt i Stockholm som kom igång under andra hälften av 1800-talet, en tidsepok som även kallas den industriella revolutionen. Det första var byggandet av ett gasverk, Klaragasverket (1853), det andra var ett vattenverk, Årstaverket (1861), det tredje var införandet av spårbunden kollektivtrafik med Stockholms Nya Spårvägs AB (1877) och det fjärde var Brunkebergs elektricitetsverk (1892). Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 26
Mary av Teck

Mary av Teck, fullständigt namn Victoria Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnes, född 26 maj 1867, död 24 mars 1953, var drottning av Storbritannien, Georg V:s gemål. Innan hennes make tillträdde tronen var hon hertiginna av York, hertiginna av Cornwall och prinsessa av Wales. Hon var från födseln prinsessa av Teck i Kungariket Württemberg. I familjen kallades hon May, efter sin födelsemånad.

Hennes far, som var av tysk härkomst, gifte in sig i den brittiska kungafamiljen och May föddes och växte upp i Storbritannien. 24 år gammal trolovades hon med tronföljaren prins Albert Victor, men sex veckor efter trolovningen avled han plötsligt i lunginflammation. Följande år förlovade hon sig med den nya tronföljaren, Albert Victors bror, Georg. Hon stödde sin make genom Första världskriget, hans sjukdom och de stora politiska förändringar som följde Första världskriget och framväxten av socialism och nationalism. Efter Georgs död 1936, efterträdde hennes äldsta son Edvard fadern, men till hennes förfäran så abdikerade sonen redan samma år för att gifta sig med en amerikan, Mrs. Wallis Simpson, som hade skilt sig två gånger tidigare. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 27
Bristol Blenheim Mk.I

Bristol Type 142M Blenheim var ett snabbt, lätt bombplan som användes i stor utsträckning i början av andra världskriget. Flygplanet tillverkades av Bristol Aeroplane Company och var det första brittiska flygplanet som var helt byggt i metall och ett av de första som hade infällbara landställ, klaffar, elektriskt styrda kulsprutetorn och propellrar med variabla bladvinklar.

Flygplanet började sin historia som ett civilt flygplan som utvecklades av Lord Rothermere, Daily Mails ägare. Det skulle kunna bära sex passagerare och två besättningsmedlemmar. Bristol svarade på förfrågan med sin Type 142 och när det flög under namnet Britain First år 1934 visade det sig vara snabbare än något annat jaktplan som RAF hade vid denna tidpunkt. För att uppnå sin höga hastighet hade planet en mycket liten flygkropp. Det brittiska flygministeriet var naturligtvis intresserat av detta flygplan för sina egna ändamål och sände snabbt ut en specifikation (B.28/35) för en bombflygplansvariant kallad 142M (M stod för "military"). Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 28

Dag Hammarskjöld (1905-1961) var en svensk nationalekonom, ledamot av Svenska Akademien, diplomat och FN:s generalsekreterare från 1953 till sin död i en flygolycka i nuvarande Zambia. Han anses ha varit den som myntade uttrycket planekonomi, och spelade en stor roll i utformandet av tidens svenska ekonomiska politik. Hammarskjöld tilldelades postumt Nobels fredspris 1961. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 29
Minnestavla över Agatha Christie i Torquay.

Agatha Christie (1890-1976) var en brittisk författare av kriminalromaner allmänt känd som "kriminalromanernas drottning" och är tillsammans med Sir Arthur Conan Doyle den som har format deckargenren mest. Hennes mest kända detektiver är den egocentriske belgaren Hercule Poirot och den ensamstående äldre damen Miss Marple. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 30
Konflikten tvingar många civila att leva i flyktingläger för internflyktingar.

Herrens motståndsarmé, engelska Lord's Resistance Army (LRA), bildad 1987, är en kristen upprorisk paramilitär grupp i norra delen av Uganda. Gruppen är inblandad i ett väpnat uppror mot den ugandiska regeringen - i en konflikt som nu har blivit en av Afrikas mest långvariga. Den leds av Joseph Kony, som hävdar att han är ett andemedium och, som det förefaller, vill upprätta en stat som baseras på hans unika tolkning av biblisk kiliasm. Gruppen har dock aldrig gjort något tydligt uttalande om sina politiska mål.

LRA var från början en lokal grupp i norra Uganda, men från 1994 fick gruppen stöd av regeringen i Sudan. LRA har blivit anklagade för omfattande brott mot mänskliga rättigheter, däribland kidnappningar av civila, användning av barnsoldater och ett antal massakrer. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 31
Sentida bronsstaty av Teoderik i Innsbruck

Theoderik den store (på gotiska Þiudareiks, från "av folket" och "stor", "kung", "härskare"), född 454 eller möjligen 455, död 30 augusti 526, var kung över ostrogoterna från 471 samt härskare över Italien från 493.

Under Theoderik fick Italien en period av fred; de romerska institutionerna bevarades samtidigt som bildning gynnades. Han anses vara den historiska förebilden för karaktären Didrik av Bern, i det medeltida hjälteeposet Nibelungenlied, där han personifierar den gode härskaren.

Theoderik blev härskare över Italien efter att år 493 ha besegrat Odovakar, som avsatte den siste västromerska kejsaren. Formellt erkände Theoderik den östromerske kejsaren som sitt överhuvud, men var i praktiken helt självständig. Detta liksom att han tillhörde arianismen, en avvikande kristen lära, bidrog till Östroms fientlighet. Theodorik blev allt mer misstänksam och hans ovilja att integrera ostrogoterna skapade en farlig uppdelning av det italienska samhället. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 32
Scouting logo

Scouting, eller scoutrörelsen, är en världstäckande ungdomsrörelse med uttalade mål att hjälpa ungdomar med deras fysiska, mentala och andliga utveckling så att de kan bli konstruktiva medlemmar i samhället.

Scouting grundades 1907 då Robert Baden-Powell, generallöjtnant i den brittiska armén, anordnade det första scoutlägretBrownsea Island i England. Baden-Powell skrev ner det han ansåg vara scoutings grundprinciper i Scouting for Boys (1908). Boken baserades på Baden-Powells tidigare militära böcker med influenser och stöd från Frederick R. Burnham, Ernest T. Seton (Woodcraft Indians), William A. Smith (Boys' Brigade) och hans utgivare Cyril A. Pearson. Under 1900-talets första 50 år växte rörelsen och kom att omfatta tre huvudsakliga åldersgrupper för pojkar (vargunge, pojkscout, roverscout) och flickor (blåvinge, flickscout, rangerscout). Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 33
språkets geografiska utbredning

Portugisiska (português) är ett romanskt språk som talas av över 200 miljoner människor i framför allt Angola, Brasilien, Kap Verde, Östtimor, Guinea Bissau, Macao (i Kina), Moçambique, Portugal och São Tomé och Príncipe. Det är nära besläktat med galiciskan och relativt nära spanskan.

Portugisiskan är det sjätte största språket i världen sett till antalet modersmålstalande (över 200 miljoner), och det största i Sydamerika (186 miljoner, över 51% av befolkningen). Det spreds runt världen på 1400-talet och 1500-talet då Portugal upprättade ett vidsträckt imperium (14151999) som sträckte sig från Brasilien i Sydamerika till Macao i Kina. Under den koloniala perioden uppstod många portugisiskbaserade kreolspråk över hela världen, särskilt i Västindien, Afrika och Asien. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 34
Ruiner av Persepolis

Akemeniderna (fornpersiska: Hakhāmanishiya) var en persisk dynasti. Namnet "akemenid" syftar på grundarklanen (enligt traditionen uppkallad efter en ättefader vid namn Achaimenes), som runt 556 f.Kr. under Kyros den store befriade sig från medernas rike, såväl som på det stora imperium som blev följden av sammansmältningen av de två. Akemenidernas rike är det första av de persiska imperier som härskade över en stor del av Mellanöstern. Det sträckte sig åt norr och åt väster till Mindre Asien, till Thrakien och större delen av kustområdena vid Svarta havet, i öster ända till nuvarande Afghanistan och en del av nuvarande Pakistan, och åt söder och sydväst till nuvarande Irak, Syrien, Egypten, norra Saudiarabien, Jordanien, Israel, Libanon och bort till norra Libyen. Det imperium som grundades av akemeniderna hotade två gånger Antikens Grekland, erövrade Egypten och fick sitt slut år 330 f.Kr., då Dareios III dukade under för Alexander den store. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 35
Pilfink, av underarten P. m. saturatus, fotograferad i Osaka, Japan

Pilfink (Passer montanus) är en fågel som tillhör familjen sparvfinkar, liksom gråsparven som den är ganska lik och ibland förväxlas med. Pilfinken har kastanjefärgad hjässa och nacke, och en svart fläck på den vita kinden. Könen är lika i fjäderdräkt, och juveniler är en blekare version av de adulta. Den häckar över merparten av Europa och Sibirien och har introducerats till flera områden i Asien, till Australien och Amerika. Flera underarter är erkända, men fågelns utseende varierar inte mycket över dess stora utbredningsområde.

Pilfinken bygger ett slarvigt bo i en naturlig hålighet, ett hål i en byggnad, i buskage, i fågelbon som övergivits av andra arter eller i bomaterialet i reden av större fåglar som exempelvis stork. En genomsnittlig kull består av fem eller sex ägg som kläcks efter mindre än två veckor. Pilfinken livnär sig mestadels på frön, men äter även ryggradslösa djur, särskilt under häckningssäsongen. Liksom andra små fåglar drabbas den av infektioner av parasiter och sjukdomar, och predation från rovfåglar. Dess genomsnittliga livslängd är omkring två år. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 36
Tchads statsvapen.

Tchad är en stat i Centralafrika. Den gränsar till Libyen i norr, Sudan i öster, Centralafrikanska republiken i söder, Kamerun och Nigeria i sydväst, samt Niger i väster. Norra delen av Tchad ligger i Saharaöknen. Tchad indelas i tre större geografiska regioner: en ökenzon i norr, ett torrt Sahelbälte i mitten och en mer fruktbar savann i söder. Tchadsjön, som landet är uppkallat efter, är den största våtmarken i Tchad och den näst största i Afrika. Den klart största staden är huvudstaden N'Djamena. Tchad bebos av över 200 olika etniska och språkliga grupper med franska och arabiska som de officiella språken. Islam är den mest spridda religionen.

Många politiska partier är aktiva i Tchad, men makten ligger stadigt i händerna på president Déby och hans parti Mouvement patriotique du Salut. Tchad plågas fortsatt av politiskt våld och återkommande försök till statskupper. De flesta tchadier lever i fattigdom och bedriver jordbruk och boskapsskötsel för husbehov. Sedan 2003 har råolja blivit landets främsta källa till exportinkomster, istället för den traditionella bomullsindustrin. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 37
Caspar David Friedrich – Vandraren ovan dimmorna (cirka 1818)

Romantiken är benämningen på en estetik och tankeströmning inom europeisk kulturyttring, och dess epok som varade från och med ingången till 1800-talet och fram till realismen och naturalismen, eller för musikens del impressionismen, övertog dominansen. Tidigare har man ofta använt termen nyromantiken, då man med romantiken i stället avsett medeltiden. De yttringar av romantik som föregrep den egentliga utblomningen på 1800-talet kallas förromantiken och nyklassicismen. Termen romantiken är mångtydig, nästan svepande, och det finns flera definitioner av den som står i konflikt, fastän det är allmänt accepterat att det uppstår en ny strömning i idéer och estetik före år 1800 som man kallar romantiken. Som epok är den framför allt relevant inom konst-, litteratur-, musik-, vetenskaps- och filosofihistoria. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 38
T-34 modell 1943

T-34 var en sovjetisk medeltung stridsvagn som tillverkades mellan 1940 och 1958. Stridsvagnen anses allmänt ha varit världens bästa stridsvagnsmodell vid den tidpunkt då Sovjetunionen gick med i andra världskriget och hade den effektivaste, ändamålsenligaste och inflytelserikaste konstruktionen. T-34 tillverkades först vid ChPZ-fabriken i Charkov (nuvarande Ukraina) och den utgjorde stommen i de sovjetiska pansarstyrkorna under hela kriget. Efter krigsslutet blev stridsvagnsmodellen en stor exportframgång. Den blev den mest producerade stridsvagnen under kriget och den näst mest tillverkade av alla stridsvagnar överhuvudtaget, enbart överträffad av dess efterföljare T-54/-55. T-34 var så sent som 1996 ännu i tjänst i 27 länder.

T-34 utvecklades från BT-stridsvagnen och det var tänkt att den skulle ersätta denna serie samt de T-26 som var i tjänst. När den introducerades uppvisade den den bästa balansen av eldkraft, mobilitet och skydd av alla stridsvagnar som fanns då. Inledningsvis kom dess stridseffektivitet att hämmas av den dåliga ergonomiska konstruktionen, bristen på radioapparater och det dåliga taktiska utnyttjandet av stridsvagnen. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 39
Karl Lärka och Olspers Olson 1920

Karl Lärka (1892 - 1981) var en av svenskt nittonhundratals mer betydelsefulla dokumentärfotografer. Karl Lärkas stora engagemang låg i att åt eftervärlden dokumentera den kultur han såg höll på att försvinna, Siljansbygdens bondekultur med dess jord- och skogsbruk, människor och berättelser. Han fotograferade främst åren 1916–34, och kombinerade detta med föreläsningsturnéer om Siljansbygden. Han dokumenterade också många äldre människors berättelser och var mycket aktiv i den rörelse för bevarande av kulturbygderna som uppstod på 1920-talet, hembygdsrörelsen. Drygt 4 200 av Lärkas glasplåtar finns idag arkiverade i Mora bygdearkiv. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 40
En huktoalett från Meijiperioden (1868-1912).

Det finns två vanligt förekommande typer av toaletter i Japan. Den äldsta är en enkel typ av toalett där användaren sitter på huk över toaletten som är placerad i golvhöjd. Denna så kallade huktoalett är fortfarande vanlig i offentliga inrättningar. Efter andra världskriget började västerländska vattenklosetter och urinoarer bli vanliga. Dagens moderna japanska vattenklosetter är bidé-toaletter och finns installerade i mer än hälften av hushållen i Japan. I Japan kallas dessa bidéer allmänt för Washlets, som är ett varumärke från företaget TOTO Ltd., och har många avancerade funktioner som sällan återfinns utanför Asien. Beroende på toalettmodellen kan dessa bidéer vara designade att automatiskt lyfta toalettlocket när användaren närmar sig, tvätta anus och vulva med vattenstrålar (inklusive ett flertal puls- och massagefunktioner), eftertorkning med varmluft samt automatisk spolning och nedfällning av toalettlocket efter användning. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 41
Bruce Springsteen

Bruce Springsteen, född 23 september 1949 i Freehold, New Jersey, USA, är en amerikansk rockmusiker. Han är sångare, gitarrist och låtskrivare. Han kallas även för The Boss.

Springsteen har gett ut 25 album som sålts i över 115 miljoner exemplar och de flesta har blivit kritikerrosade med ett par få undantag i början av 1990-talet. Han har under sina turnéer för det mesta spelat tillsammans med det numera legendariska bandet E Street Band men han har även turnerat ensam och med andra musiker. Springsteen har i sina låttexter tagit pulsen på det amerikanska samhället och visat på dess svagheter, där de underpriviligerade människor som hamnat på baksidan av den amerikanska drömmen omöjligt kan ta sig ur sitt elände. En del låtar handlar även om hans egen uppväxt i New Jersey och om brusten kärlek. Låtarna har en stor variation mellan glada rocklåtar och vemodiga och nedstämda ballader. Bland hans utmärkelser finns en Oscar (1993), Polarpriset (1997) och en plats i Rock and Roll Hall of Fame (1999). Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 42
Elamitisk inskrift från Susa (cirka 1140 f.Kr.)

Elamitiska är ett numera utdött språk som talades i det forntida riket Elam i nuvarande sydvästra Iran omkring 3000–300 f.Kr. Det har inte kunnat visas att elamitiskan är besläktad med något annat språk. Den hör varken till de semitiska språken (som exempelvis akkadiskan) eller till de indoeuropeiska språken (som till exempel hettitiskan och fornpersiskan). Den är med säkerhet inte heller besläktad med grannspråket sumeriskan. De flesta forskare betraktar elamitiskan som ett isolerat språk, men vissa hävdar att det finns ett släktskap med de dravidiska språkenIndiska halvön. En hypotes är att det tillhörde en större språkgemenskap i Centralasien innan indoeuropeiska folk bosatte sig där och trängde undan elamitiskans föregångare. Den proto-elamitiska skriften, som började användas omkring 3200 f.Kr., har hittills inte kunnat tydas. Från omkring 2400 till cirka 350 f.Kr. finns elamitiska texter skrivna med kilskrift. Dessa texter utgör alltså sammanlagt en tvåtusenårig tradition. (läs mer ...)
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 43
PanAm Airbus A310-222 Clipper Miles Standish

Pan American World Airways, Pan Am, var ett amerikanskt flygbolag 1927-1991 och 1996-2004.

Flygbolaget var före den första konkursen världens största. Företaget etablerades i Key West i Florida som ett sjöflygbolag, men under sin ledare Juan Trippe växte det till att bli en betydande aktör i luftfarten. Företaget var en föregångare på många områden och var bland annat det första flygbolag som använde sig av jetflyg, jumbojet och datoriserade bokningssystem. Flygbolaget var lätt igenkännligt med sin blå jordglobslogotyp och namn på sina flygplan som inkluderade ordet "Clipper", och betraktades av många amerikaner som en av 1900-talets kulturella ikoner och som USA:s inofficiella nationella flygbolag.

Pan Am återuppstod två gånger efter 1991. Det andra Pan Am (Pan Am II) var i drift från 1996 till 1998 med fokus på lågpris- och långdistansflygningar mellan USA och Karibien. Det nuvarande flygbolaget (Pan Am III), drivs av Boston-Maine Airways. Företaget flyger till destinationer i det nordöstra USA, Florida och Puerto Rico. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 44
Aouzouremsan, blåmarkerad

Konflikten mellan Libyen och Tchad var ett tillstånd av sporadisk krigföring i Tchad mellan 1978 och 1987 där Libyen och Tchad var motparter. Libyens inblandning i Tchads inre angelägenheter inleddes 1968, då inbördeskriget i Tchad utvidgades till norra Tchad, och blev mer intensivt 1969 då Muammar al-Qadhdhafi tog makten i Libyen. Konflikten utmärktes av fyra olika libyska interventioner i Tchad, som skedde 1978, 1979, 1980–1981 och 1983–1987. Vid alla dessa tillfällen hade Qadhdhafi stöd av ett antal grupperingar i Tchad som deltog i inbördeskriget, medan Libyens motståndare fick stöd av den franska regeringen, som ingrep militärt för att rädda Tchads regering 1978, 1983 och 1986.

Den ursprungliga orsaken till Qadhdhafis inblandning i Tchad var hans ambition att annektera Aouzouremsan, den nordligaste delen av Tchad. År 1972 blev hans mål, enligt historikern Mario Azevedos bedömning: Att skapa en klientstat på Libyens "undersida", en islamisk republik utformad i likhet med hans jamahiriya, som skulle upprätthålla nära band med Libyen och säkra hans kontroll över Aozouremsan, att driva ut Frankrike från området, och att använda Tchad som en bas för att utöka sitt inflytande i Centralafrika. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 45
Den gröna linjen i Nicosia, som sedan 1964 skiljer grekcyprioter från turkcyprioter, och bevakas av FN.

Cypernfrågan är den komplicerade och internationellt infekterade frågan om Cyperns folk-, och specifikt statsrättsliga, status och förhållande, samt upprätthållandet av den inre och yttre freden och säkerheten. Frågan har dominerat Cyperns politik sedan den blev en brittisk kronkoloni 1925, men problemen och förutsättningarna har förändrats under åren till följd av självständighetsförklaringen 1960, inbördeskrig, konflikter och delningen av ön vid krisen 1974 då den norra delen, Nordcypern, occuperades av Turkiet, en delning som består än idag.

Delvis kan frågan betecknas som en etnisk konflikt mellan de grekcyprioter och turkcyprioter som lever på ön; de båda grupperna har under 1900-talet strävat efter olika lösningar. Traditionellt har grekcyprioter strävat efter enosis, förening med Grekland, och turkcyprioter taksim, en delning och förening med Turkiet. Grekcyprioterna har dock allt mera övergivit enosis för målet om en självständig enhetsstat, som omfattar hela ön. Under 2000-talet och genom Kofi Annans ingripande, har frågan verkat vara närmare en lösning, i form av en cypriotisk federation, med grek- respektive turkcypriotiska delstater. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 46
Svenska utvandrare går ombord ett fartyg i Göteborg 1905.

Under emigrationen från Sverige till Nordamerika under 1800- och 1900-talet lämnade ungefär 1,3 miljoner svenskar Sverige och flyttade främst till USA. Visserligen hade den orörda jorden längs den amerikanska gränslandet en stark dragningskraft på fattiga jordbrukare från hela Europa, men även andra faktorer blev särskilt lockande för svenskar.

Den svenska emigrationen till Nordamerika nådde sin höjdpunkt efter amerikanska inbördeskriget (1861–65). Den amerikanska folkräkningen 1890 angav antalet svensk-amerikaner till närmare 800 000. De flesta av invandrarna blev typiska nybyggare som röjde och odlade upp prärien, medan andra bodde kvar i städerna, i synnerhet Chicago. Unga, ogifta kvinnor som hemma i Sverige hade jobbat som jordbruksarbetare började ofta direkt som hembiträden hos familjer i amerikanska städer. Många av utvandrarna som etablerade sig i USA reste tillbaka till Sverige senare under 1800-talet, och det finns många berättelser om hur deras seder och vanor hade ändrats.

Efter en smärre nedgång på 1890-talet, ökade utvandringen igen och ledde till riksomfattande oro i Sverige och fick den svenska riksdagen att tillsätta emigrationsutredningen 1907. Den rekommenderade att sociala och ekonomiska reformer för att minska utvandringen genom att "tillgodogöra sig och omsmälta det verkligt goda, som finnes i Amerika". Utredningens viktigare förslag blev snabbt genomförda: allmän rösträtt, bättre bostäder, en allmän ekonomisk utveckling och bättre allmän utbildning. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 47
Skogssamisk bosättning

Skogssamer är samer som året om är verksamma i skogslandet och som alltså inte flyttar upp till fjällen sommartid, till skillnad från fjällsamer.

Under historisk tid har det i Sverige funnits skogssamer åtminstone från norra Ångermanland och norrut. De två sydligaste lappmarkerna, Åsele och Lycksele lappmark, omfattade före 1606 inte fjällområdet utan var rent skogssamiska områden. Detsamma gällde Kemi lappmark i nuvarande Finland. I övriga lappmarker fanns skogssamer inom hela skogslandet.

Skogssamerna i Kemi, Åsele och Lycksele lappmarker assimilerades i den finska och svenska befolkningen under 1600-, 1700- och 1800-talen. Idag finns en levande skogssamisk kultur inom skogslandet i Norrbottens län samt i Malå inom Västerbottens län. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 48
Jämtlands landskapsvapen

Jämtland (Jamtlannjämtska) är ett landskap i sydvästra Norrland i mellersta Sverige. Jämtland gränsar i väster till Tröndelag och Norge, i nordöst till Lappland, i öster till Ångermanland och i söder till Härjedalen och Medelpad. Jämtland motsvarar 8,3 procent av Sveriges yta, 34 009 km² och är Sveriges till ytan näst största landskap. Jämtland har en befolkning på strax under 127 000 personer och landskapet är ett utav de landskap med flest personer bosatta på landsbygden i landet, emellertid bor majoriteten av befolkningen i den tätbefolkade Storsjöbygden.

Jämtland var ursprungligen en självstyrande bonderepublik med bland annat en egen lag och egen valuta. Jämtland saknade emellertid en statsförvaltning och var närmast att betrakta som en anarki, området blev därefter norskt 1178 och var så i mer än 450 år och har varit svenskt sedan 1645, i lite över 350 år. Den egna särarten manifesteras bland annat genom att vissa, halvt på allvar, halvt på skämt, ser landskapet som en republik inom kungariket Sverige. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 49
Yoweri Museveni

Yoweri Museveni är en ugandisk politiker, och landets president sedan 29 januari 1986. Museveni var inblandad i det krig som störtade Idi Amins styre (som varade 1971–79) och det uppror som senare ledde till slutet för Milton Obotes regim (som varade 1980–85). Med ett viktigt undantag för de norra delarna av landet har Museveni åstadkommit relativ stabilitet och ekonomisk tillväxt i Uganda, som tidigare utstått årtionden av vanstyre, uppror och inbördeskrig. Landet också under hans ledning utvecklat ett effektivt system av åtgärder mot HIV och aids.

I mitten och slutet av 1990-talet hyllades Museveni i västvärlden som del av en ny generation afrikanska ledare. Hans presidentperiod har dock vanprytts av inblandning i andra Kongokriget och andra konflikter i området. På senare tid har Museveni också kritiserats både inom landet och internationellt för de författningsändringar som ändrade begränsningarna av presidentperioder inför valen 2006, samt för arresteringen av den främsta oppositionsledaren. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 50
Joel Pettersson. Foto från 1916.

Joel Pettersson (1892-1937) var en åländsk författare och bildkonstnär som i sina målningar och i sin dialektpräglade prosa och dramatik skildrade den åländska landsbygden under nittonhundratalets första årtionden. Trots att mycket litet av hans verk publicerades under hans livstid räknas han idag till en av de mest betydelsefulla åländska författarna. Hans måleri, som har betecknats som modernistiskt och expressionistiskt, uppmärksammades tidigare än hans litterära verk. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 51
Västra Vrams kyrka

Västra Vrams kyrka är en av Västra och Östra Vrams församlings två kyrkor i Kristianstads kommun som invigdes 1869 efter Helgo Zettervalls ritningar, efter att en tidigare medeltidskyrka blivit för liten. Predikstolen och andra inventarier från den gamla kyrkan bevarades. Utseendet har sedermera förändrats flera gånger under 1900-talet.

Kyrkan är belägen i den östra delen av byn Västra Vram som ligger precis söder om Tollarp vid Vramsån. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Uke 52
Erik af Pommern

Sverige under Kalmarunionen behandlar Sveriges historia mellan åren 1397 och 1520, då Sverige tillsammans med Danmark och Norge ingick i Kalmarunionen.

Till följd av de släkt- och vänskapsband som fanns mellan aristokratin i de nordiska länderna förenades dessa 1397 i Kalmarunionen. Genom unionen kunde länderna bli en motvikt mot den nordtyska Hansan. Ett återkommande stridsämne var maktfördelningen mellan centrum och riksråden i de tre länderna, något som ledde till att det i Sverige valdes riksföreståndare. Kampen om makten mellan Danmark och Sverige innebar att Skåne och Götaland förhärjades av trupper vid flera tillfällen. Läs mer…
Vis - Diskusjon - historikk


Ukens artikkel. Arkiv svenske: 2005  · 2006  · 2007  · 2008  · 2009  · 2010  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021