Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/2021

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Ukens artikkel. Arkiv svenske: 2005  · 2006  · 2007  · 2008  · 2009  · 2010  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021


Uke 1
Talgoxehane av nominatformen P. m major.

Talgoxe (Parus major) är en fågel inom familjen mesar. Den är vanlig i hela Europa, i Asien och delar av Nordafrika och förekommer i alla sorters skogslandskap. Den är vanligen stannfågel och de flesta talgoxar flyttar inte förutom under extremt hårda vintrar. Talgoxen är den mest utbredda arten i släktet Parus.

Talgoxen är lätt igenkännlig med svart huvud och hals, framträdande vita kinder, olivgrön ovansida och gul undersida. Den äter huvudsakligen insekter på sommaren, men en större uppsättning föda på vintern. Liksom alla mesar är den hålhäckare och häckar vanligen i trädhålor. Honan lägger omkring 12 ägg och ruvar dem ensam, men båda föräldrar tar hand om ungarna. De flesta år föder paret upp två kullar. Talgoxen har anpassat sig väl till människans miljöpåverkan och är en vanlig fågel i stadsparker och trädgårdar. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 2
Margareta Tudor

Margareta Tudor (1489-1541) var en engelsk prinsessa, Skottlands drottning, och senare Skottlands regent under sonen Jakobs omyndighet 1513–1514. Hennes äktenskap med Skottlands kung Jakob IV var ämnat att skapa fred mellan de två länderna Skottland och England. Detta misslyckades dock och kungen dödades vid slaget vid Flodden. Margareta orsakade sedan skandal genom att mot sin broders önskemål gifta om sig med earlen av Angus, och sedan söka skilsmässa från denne.

Margaretas barnbarnsbarn, Jakob, kom att bli den kung som förenade Skottland och England, trots att Margareta och hennes ättlingar uteslöts från den engelska tronföljden av Margaretas bror, Henrik VIII av England. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 3
Komodovaraner på Rinca.

Komodovaran (Varanus komodoensis) är en art i ödlefamiljen varaner. Den finns på 5 öar i centrala Indonesien. Arten är världens största nu levande ödla med en genomsnittslängd på 2–3 meter och en vikt omkring 70 kg.

De cirka tjugo äggen läggs i september, i bon som byggts av storfothöns (Megapodiidae) och sedan övergivits. Äggen ruvas i sju till åtta månader och kläcks i april, då tillgången till insekter är som störst. Unga komodovaraner är sårbara och vistas därför uppe i träden, på säkert avstånd från rovdjur och de vuxna komodovaranerna, som även utövar kannibalism. Det tar tre till fem år för ungarna att bli fullvuxna och de kan bli upp till 50 år gamla. Komodovaranen kan även utföra partenogenes, vilket betyder att fullt livsdugliga ägg läggs utan att först ha befruktats. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 4
Mandarinmarmelad

Marmelad är en fruktkonserv som framställs av vatten, socker och citrusfrukter. Det förekommer också att sylt och marmelad framställs av helt andra frukter, bär och även av grönsaker, men ingen av dessa åtnjuter en skyddad ställning på det sätt som marmelad av citrusfrukter gör. Marmelad som kokas av citrusfrukter får naturligt en geléaktig konsistens genom det pektin som finns i frukten, och särskilt i koncentrerade mängder i citrusfruktens skal.

I Sverige anses det vara en skillnad i konsistens mellan marmelad och sylt, men denna skillnad kan vara liten och det blir då istället användningsområdet som avgör vad som kan kallas marmelad eller sylt. Marmelad äts ofta som pålägg eller till ost, medan sylt bland annat kan användas i maträtter och till desserter. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 5
Jane Grey

Lady Jane Grey (1536/37–1554), ofta kallad ”niodagarsdrottningen”, var tekniskt sett Englands regent som sextonåring mellan den 10 och den 19 juli 1553, även om hon inte alltid räknas in i den engelska regentlängden. Hon blev regent då hertigen av Northumberland i enlighet med Edvard VI:s testamente försökte kringgå Maria I:s successionsrätt i syfte att rädda England undan ett återvändande till den katolska kyrkan. Planen misslyckades dock, och Maria utropades till drottning medan Jane dömdes till döden.

Eftersom hennes mormors far var Henrik VII av England hörde Jane Grey till huset Tudor. Hon lyfts ofta fram som ett exempel på renässansens nya syn på kvinnlig bildning, och hennes levnadsöde har legat till grund för många senare romantiserade skildringar. Hennes död har beskrivits som ett protestantiskt martyrskap, en tolkning som hon själv försökte befordra. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 6
Elizabeth av York.

Elizabeth av York (1466–1503) var engelsk drottning, gift med Henrik VII 1486, mor till Henrik VIII. Hon var dotter till Edvard IV och därmed syster till Edvard V, och brorsdotter till Rikard III. Hon är den enda engelska drottning som varit dotter, syster, brorsdotter, maka och mor till en engelsk kung. Hon blev dessutom farmor till en kung och två regerande drottningar.

Elizabeths popularitet hjälpte Henrik VII att besegra de motståndare som sökte resa sig mot den nya kungen. Hennes förmåga att genom diplomati hålla samman hovet lade också grunden för den starka hovkultur som kom att prägla tudordynastins regeringstid. Symbolvärdet i äktenskapet mellan Elizabeth och Henrik, mellan den röda och vita rosen, var också starkt.

Under Henrik VII:s regeringstid kom spelkorten (1486) till Europa och det är porträttet av Elizabeth av York som varit förebild för många kortlekars damkort i över femhundra år. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 7
Möjligen Katarina Howard, porträtterad av Hans Holbein d.y.

Katarina Howard (1521–1542) var engelsk drottning och Henrik VIII:s av England femte hustru. Hon tillhörde en av Englands främsta adelsfamiljer vars huvudman hertigen av Norfolk fick se två av sina syskonbarn bli både drottningar och halshuggna; Katarina och Anne Boleyn. Katarina Howard tillhörde genom sin familj också den konservativa falangen vid hovet.

Katarinas släkt hade fiender som inte var förtjusta i att Henrik valde henne som hustru. Den 2 november 1541 överlämnade en av dem, ärkebiskop Thomas Cranmer, ett brev till Henrik som anklagade Katarina för att ha älskare och ha begått äktenskapsbrott. Hon avrättades den 13 februari 1542 genom halshuggning då hon dömts för högförräderi. Howard erkände dock aldrig otrohet, eller något fullbordat förhållande med hovmannen Culpeper. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 8
Margaret Fuller

Margaret Fuller (1810-1850) var en amerikansk författare, journalist, kritiker och feminist med anknytning till den amerikanska transcendentala rörelsen. Hon var den första kvinnliga bokrecensenten på heltid inom journalistiken. Hennes bok Woman in the Nineteenth Century betraktas som det första större feministiska verket i USA.

Hon översatte Johann Peter Eckermanns Goethe-erinringar och brevväxlingen mellan Bettina von Arnim och Karoline von Günderrode. Hon visade betydande stilistisk talang i arbetena A Summer on the Lakes (1843), Woman in the Nineteenth Century (1845) och Papers on Literature and Art (1846), en samling kritiker. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 9
Vid sjön Chilika i Western Australia

Vitbukad havsörn är en stor dagaktiv rovfågel. Som adult är vitbukad havsörn en distinkt fågelart med vitt huvud, bröst, undre vingtäckare och stjärt. Honorna är något större än hanarna och kan mäta upp till 90 cm på längden, med ett vingspann på upp till 2,2 meter och väga 4,5 kg.

Vitbukad havsörn förekommer från Indien och Sri Lanka över Sydostasien till Australien, utefter kuster och utmed större vattendrag. Den häckar och födosöker i närheten av vatten och fisk utgör ungefär hälften av dess föda. Vitbukad havsörn är revirhävdande och bildar monogama par. Vitbukad havsörn är helig för ursprungsfolk i olika delar av Australien, och förekommer i en mängd folksagor över hela dess utbredningsområde. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 10
Eldkvarn brinner 1878

Historiska bränder i Stockholm omfattar de bränder som har drabbat Stockholm. Vissa bränder har utplånat hela stadsdelar. Den värsta branden i Stockholms historia var Klarabranden 1751, den utvecklades till en eldstorm och spred sig över Riddarfjärden till Södermalm.

Människorna levde tidigare i ständig skräck för att elden skulle komma lös. Det var en befogad rädsla eftersom brandrisken i 1600- och 1700-talets svenska städer var stor. Frågan var inte om det skulle brinna, utan när. Den nattliga vakthållning som varje medborgare var skyldig att hålla fanns till långt in på 1800-talet. Först genom eldsäkrare byggnader, ett organiserat brandförsvar, bättre brandsläckningsutrustning och rinnande vatten från brandposter (efter 1861) kunde man begränsa och bemästra bränder. Men i allt elände hade storbränderna i Stockholm även fördelar, de utnyttjades gärna för planering och reglering av nya stadsdelar genom anläggandet av nya kvarter och gator. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 11
Drottning Elisabet i den rika klädsel och de praktfulla smycken som visar på härlighet och upphöjt majestät. Rosen hon bär var en symbol både för skönhet och dygd och för drottningens ätt, huset Tudor.

Avbildningarna av Elisabet I av England i porträttkonsten visar hur de kungliga porträtten i England utvecklas under renässansen, från de tidiga enkla avmålningarna, till högrenässansens invecklade porträttkonst, där målningarna späckas med symbolik som ska förstärka bilden av härskarens makt och ställning, likaväl som de ska framhäva särskilda egenskaper hos personen.

Till och med de tidigaste porträtten av Elisabet (1533–1603) innehåller symboliska föremål såsom rosor och bönböcker vilka representerar värden som den samtida betraktaren enkelt kunde uttolka. Senare porträtt av Elisabet varvar de symboler som representerar imperium – jordglober, kronor, svärd och pelare samt framställningar av jungfrudom och renhet såsom månen och pärlor – med antika allusioner som tillsammans förmedlar en sorts komplex berättelse om Elisabets betydelse och upphöjelse till den elisabetanska erans publik. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 12
Karl X Gustav efter slaget vid Iversnæs. Målning av Johann Philip Lemke.

Tåget över Bält var ett fälttåg över isarna mellan de danska öarna i februari 1658, och det slutade med en avgörande seger för Sveriges kung Karl X Gustav under dennes första danska krig.

Den 5 juni 1657 förklarade Danmark krig mot Sverige, samtidigt som Sverige var hårt pressat i krigen mot Polen och Ryssland. Trots att Karl X Gustav var djupt indragen i konflikten med Polen, valde han att förflytta huvuddelen av sin armé till Jylland för att invadera Danmark. Kungens ilmarscher överraskade de danska trupperna och huvuddelen tvingades att retirera till fästningen Frederiksodde, som stormades och intogs av svenskarna den 27 oktober. Med Jylland säkrat ville Karl X Gustav fortsätta vidare mot Köpenhamn på Själland.

Efter några dagar hade svenskarna ockuperat hela Fyn. För att avvärja risken att de svenska trupperna skulle bli isolerade på Fyn, undersökte Karl X Gustav möjligheterna att passera isen över Stora Bält till Själland. När isen vid södra Fyn bedömdes vara tillräckligt tjock, beslutade kungen den 5 februari att gå över isen till Langeland. Han fortsatte sedan genom Lolland och Falster och landsteg på Själland den 11 februari. När svenska förband den 15 februari stod 22 kilometer utanför Köpenhamn, valde kung Fredrik III av Danmark att villkorslöst sluta fred med Sverige.

Karl X Gustavs vågspel slutade med ett katastrofalt nederlag för Danmark, och detta ledde till den för Sverige mycket gynnsamma freden i Roskilde den 26 februari 1658, som har givit Sverige dess nuvarande "naturliga" gränser. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 13
Karen Blixen, 1957.

Karen Blixen (1885–1962) var en dansk författare.

Mellan åren 1914 och 1931 var Karen Blixen bosatt i Kenya, där paret Blixen ägde och drev en kaffefarm. Tiden i Afrika skildrade Karen Blixen i romanen Den afrikanska farmen. Den filmatiserades 1985 som Mitt Afrika, med Meryl Streep i huvudrollen. Mycket av den akademiska diskussionen om Blixens litterära verk har handlat om hennes skildringar av Afrika, inte minst i postkolonial teori. Blixen har också varit ständigt svår att etikettera, och hennes romaner har setts som alltifrån gotiska till surrealistiska, och till och med som sagor. En genomgående faktor i alla verk är att de präglas av intertextualitet.

Karen Blixen nominerades flera gånger till Nobelpriset i litteratur, men hon tilldelades det aldrig. Hennes bok Vinter-Eventyr ingår i Danmarks kulturkanon. Hennes gård i Danmark, Rungstedlund, är sedan 1991 ett museum. Farmen hon skildrar i Den afrikanska farmen gavs av Danmarks regering till Kenya som självständighetsgåva, och är också idag ett museum. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 14
Museum Railway Station, en av de sex stationer som ingår i City Circle.

City Circle är en dubbelspårig elektrifierad järnvägsbana i Sydney i New South Wales i Australien. Banan, som ingår i Sydneys pendeltågsnät, börjar vid Sydneys centralstation och är 6,1 kilometer lång. City Circle är belägen mestadels under stadskärnan med fem järnvägsstationer, varav fyra underjordiska, utöver centralstationen. Planer på att anlägga en station i stadskärnan hade funnits sedan 1857. Bygget inleddes 1916 och när den första etappen, mellan centralstationen och St James, invigdes 20 december 1926 blev den Australiens första underjordiska järnväg.

Sträckan mellan centralstationen och Wynyard invigdes 1932. Olika politiska angelägenheter gjorde att bygget sköts upp flera gånger. Innan projektet fullbordades hann tunnlarna användas som skyddsrum under andra världskriget och för svampodling. Den sista sträckan, från Wynyard förbi Circular Quay till St James, invigdes 1956. City Circle föranledde en förflyttning av Sydneys handelscentrum från området runt centralstationen och Railway Square till stadskärnan. Utöver centralstationen har tre av stationerna antagits till delstatens kulturskyddsregister State Heritage Register. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 15
Angelia Jolie 2014.

Angelina Jolie, född 1975, är en amerikansk skådespelare. Jolie belönades 1999 med en Oscar i kategorin bästa kvinnliga biroll för sin insats i Stulna år och har även vunnit tre Golden Globe Award, samt två Screen Actors Guild Awards. Jolie är engagerad i humanitära insatser för barns rättigheter och i arbete mot krig och svält, inte minst som goodwill-ambassadör för FN:s flyktingkommissariat UNHCR.

Jolie filmdebuterade som sjuåring 1982 i komedin Lookin' to Get Out med hennes far Jon Voight i huvudrollen. Karriären började på allvar 1993 med filmen Cyborg 2. Hennes första huvudroll var i Hackers (1995), som följdes av kritikerrosade framträdanden i tv-filmerna George Wallace (1997) och Gia (1998). Hon erhöll stjärnstatus med rollen som Lara Croft i två filmer 2001 og 2003. Jolies position som actionstjärna förstärktes med huvudrollerna i Mr. & Mrs. Smith (2005) och Wanted (2008), som blev hennes dittills främsta icke-animerade kommersiella framgång. Hon Oscarsnominerades 2008 i kategorin bästa kvinnliga huvudroll för sin insats i dramafilmen Changeling. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 16
Fredriksborgs fästnings bevarade 1700-talsinteriör.

Stockholms fasta försvar var fortifikationsbyggnader uppförda till stadens försvar mot fientliga angrepp. De äldsta anläggningarna går tillbaka till 1200-talet. I samband med rysshärjningarna längs svenska Östersjökusten moderniserades respektive nybyggdes många skansar. Mot slutet av 1800-talet infann sig även ett nytt försvarspolitiskt tänkande, när centralförsvaret avlöstes av ett gräns- och kustförsvar. Redan före andra världskrigets utbrott uppmärksammades luftvärnets viktiga roll och man förstärkte även försvaret i skärgården.

Idag är många av Stockholms fasta försvarsanläggningar rivna för ett ge plats åt ny bebyggelse men en hel del fästningar, skansar, värn, stridsvagnshinder och pjäsplatser är fortfarande kvar. De utgör en del av Stockholms historia. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 17
V for Vendetta comic logo.png

V for Vendetta är en tecknad serie/serieroman skapad av den brittiske serieförfattaren Alan Moore och den brittiske serietecknaren David Lloyd. Serien publicerades först i serietidningen Warrior (åren 1982–1985). En filmatisering av V for Vendetta släpptes under 2005.

I V for Vendetta spås det en dystopisk framtid för Storbritannien under 1990-talet. Serien skildrar en sorts postapokalyptisk värld där stora delar av världen har förstörts genom kärnvapenkrig, men där de flesta skador i Storbritannien har skett via översvämningar och missväxt. I denna framtid har det fascistiska och totalitära partiet Nordmannaelden tagit kontrollen över landet, som de styr som en polisstat, och de har utrotat sina motståndare i koncentrationsläger. V, som är anarkistisk revolutionär klädd i en Guy Fawkes-mask, utarbetar en våldsam och teatralisk kampanj för att mörda sina tidigare fångvaktare, få bort den sittande regeringen och få folket i Storbritannien att bli självstyrande. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 18
Antal kymrisktalande i Wales i procent efter kommun.

Kymriska/walesiska är officiellt språk i Wales tillsammans med engelska. Det är ett keltiskt språk i den brittiska språkfamiljen och är därmed nära släkt med korniska och bretonska.

Kymriska talas huvudsakligen i Wales av omkring en femtedel av befolkningen. Språket talas också av vissa längs den walesiska gränsen i England samt i den walesiska kolonin Y Wladfa i Chubut i Argentina. Bwrdd yr Iaith Gymraeg (Nämnden för det kymriska språket) rapporterade 2004 att 21,7 % av Wales befolkning (611 000 människor) kunde tala kymriska, en ökning med 1 % från 2001.

2011 antogs lagförslaget the Welsh Language Measure som bekräftar kymriskans status som officiellt språk i Wales. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 19
Madeiraduva

Madeiraduva (Columba trocaz) är en duva endemisk för ön Madeira. Den är huvudsakligen jämngrå med rosalilaskimrande bröst. Dess skimrande silvergrå halsfläck, avsaknaden av vita tvärband på vingovansidan och annorlunda stjärtteckning skiljer den från ringduvan, som är dess närmsta släkting.

Madeiraduvan är en sällsynt stannfågel som häckar i Madeiras laurisilvaskog, som är en typ av bergsskogar med åretruntgröna lagerträd. Den bygger ett bo av grenar, som ser slarvigt hoprafsat ut, och lägger vanligtvis ett vitt ägg per häckningssäsong. Populationen minskade kraftigt efter människans kolonisering av ögruppen, och arten försvann helt ifrån ön Porto Santo. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 20
Katarina av Aragonien (1485 - 1536)

Katarina av Aragonien (1485–1536) var drottning av England 1509–1533.

1501 avreste Katarina till England från Spanien för att gifta sig med Arthur, prins av Wales. Den 14 november 1501 vigdes de i Sankt Pauls-katedralen. Den 2 april 1502 avled dock Arthur av svettsjukan och man är inte säker på om deras äktenskap någonsin fullbordades. Efter Arthurs död bortlovades hon till Henrik, hertig av York, senare Henrik VIII av England.

De åtta år som följde mellan att Arthur dog och att Katarina och Henrik vigdes kantades av diplomatiska problem mellan Spanien och England samt Katarinas isolering, sjukdom och fattigdom. När Henrik VII, Henrik VIII:s far, dog den 21 april 1509 fanns dock inget kvar som hindrade giftermålet och de vigdes den 11 juni 1509.

Med Henrik VIII fick Katarina en dotter, den blivande Maria I av England. Utöver detta fick Katarina flera missfall och de fick även några dödfödda barn, vilket fick Henrik att successivt tröttna på Katarina, då han oroade sig för huset Tudors dynastiska framtid. Detta i kombination med kungens förälskelse i Anne Boleyn gjorde att han ville få äktenskapet med Katarina ogiltigförklarat för att gifta sig med Anne. Annulleringen av Katarina av Aragoniens och kung Henriks äktenskap låg till grund för den engelska reformationen. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 21
Propulsion.

Propulsion, född 2011 i New Jersey, är en amerikansk travare. På hösten 2015 importerades han till Sverige och tränades fram till 2020 av Daniel Redén och kördes då av Örjan Kihlström.

Propulsion tävlade mellan 2014 och 2020 och sprang in 8 041 693 kronor på 34 starter varav 11 segrar, 4 andraplatser och 5 tredjeplatser. Han har tagit karriärens hittills största segrar i Finlandialoppet (2016), Prix de Bourgogne (2018) och UET Trotting Masters (2019). Han utsågs till "Årets Häst" 2019 vid Hästgalan.

Propulsion blev mycket uppmärksammad efter Elitloppet 2020, där han skar mållinjen som etta. Några dagar efter loppet meddelade den norska facktidningen Trav og Galopp-nytt att Propulsion, enligt uppgifter skulle vara nervsnittad i sina hovar. I oktober 2020 framkom det att Propulsion inte varit startberättigad i Sverige, då han nervsnittats innan han importerades till Sverige 2015. Det innebar att Propulsions 45 starter i Sverige ogiltigförklarades, resultatlistorna korrigerades och prispengarna återkrävs. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 22
En tvättbjörn i Hugh Taylor Birch State Park, Fort Lauderdale, Florida

Tvättbjörn är ett medelstort däggdjur, och den största arten inom familjen halvbjörnar. Den mäter ungefär 70 cm och väger vanligtvis cirka 9 kg. Den är till största delen en nattaktiv allätare som lever av vegetabilier, ryggradslösa djur, fisk, kräldjur, mindre däggdjur och fågelägg. Den har gråaktig päls med en tät underull.

Två av dess mest distinkta karaktärer är dess tydliga mörka ansiktsmask och att den är så fingerfärdig med sina framtassar. Den har gott minne och kan återupprepa komplicerade uppgifter efter lång tid. Tvättbjörnen har ett utvecklat socialt beteende och lever ofta i mindre grupper.

Den levde ursprungligen i mellersta och norra Amerika i löv- och blandskog, men dess goda anpassningsförmåga har gjort att den spridit sig till bergsområden, kustnära våtmarker och urbana miljöer. Det svenska trivialnamnet har den fått utifrån sin vana att doppa sin föda i vatten, som om den tvättade den. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 23

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 23, 2021
Vis - historikk


Uke 24

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 24, 2021
Vis - historikk


Uke 25

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 25, 2021
Vis - historikk


Uke 26

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 26, 2021
Vis - historikk


Uke 27

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 27, 2021
Vis - historikk


Uke 28

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 28, 2021
Vis - historikk


Uke 29

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 29, 2021
Vis - historikk


Uke 30

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 30, 2021
Vis - historikk


Uke 31

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 31, 2021
Vis - historikk


Uke 32

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 32, 2021
Vis - historikk


Uke 33

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 33, 2021
Vis - historikk


Uke 34

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 34, 2021
Vis - historikk


Uke 35

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 35, 2021
Vis - historikk


Uke 36

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 36, 2021
Vis - historikk


Uke 37

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 37, 2021
Vis - historikk


Uke 38

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 38, 2021
Vis - historikk


Uke 39

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 39, 2021
Vis - historikk


Uke 40

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 40, 2021
Vis - historikk


Uke 41

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 41, 2021
Vis - historikk


Uke 42

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 42, 2021
Vis - historikk


Uke 43

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 43, 2021
Vis - historikk


Uke 44

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 44, 2021
Vis - historikk


Uke 45

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 45, 2021
Vis - historikk


Uke 46

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 46, 2021
Vis - historikk


Uke 47

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 47, 2021
Vis - historikk


Uke 48

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 48, 2021
Vis - historikk


Uke 49

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 49, 2021
Vis - historikk


Uke 50

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 50, 2021
Vis - historikk


Uke 51

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 51, 2021
Vis - historikk


Uke 52

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 52, 2021
Vis - historikk


Ukens artikkel. Arkiv svenske: 2005  · 2006  · 2007  · 2008  · 2009  · 2010  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021