Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/2021

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Ukens artikkel. Arkiv svenske: 2005  · 2006  · 2007  · 2008  · 2009  · 2010  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021  · 2022


Uke 1
Talgoxehane av nominatformen P. m major.

Talgoxe (Parus major) är en fågel inom familjen mesar. Den är vanlig i hela Europa, i Asien och delar av Nordafrika och förekommer i alla sorters skogslandskap. Den är vanligen stannfågel och de flesta talgoxar flyttar inte förutom under extremt hårda vintrar. Talgoxen är den mest utbredda arten i släktet Parus.

Talgoxen är lätt igenkännlig med svart huvud och hals, framträdande vita kinder, olivgrön ovansida och gul undersida. Den äter huvudsakligen insekter på sommaren, men en större uppsättning föda på vintern. Liksom alla mesar är den hålhäckare och häckar vanligen i trädhålor. Honan lägger omkring 12 ägg och ruvar dem ensam, men båda föräldrar tar hand om ungarna. De flesta år föder paret upp två kullar. Talgoxen har anpassat sig väl till människans miljöpåverkan och är en vanlig fågel i stadsparker och trädgårdar. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 2
Margareta Tudor

Margareta Tudor (1489-1541) var en engelsk prinsessa, Skottlands drottning, och senare Skottlands regent under sonen Jakobs omyndighet 1513–1514. Hennes äktenskap med Skottlands kung Jakob IV var ämnat att skapa fred mellan de två länderna Skottland och England. Detta misslyckades dock och kungen dödades vid slaget vid Flodden. Margareta orsakade sedan skandal genom att mot sin broders önskemål gifta om sig med earlen av Angus, och sedan söka skilsmässa från denne.

Margaretas barnbarnsbarn, Jakob, kom att bli den kung som förenade Skottland och England, trots att Margareta och hennes ättlingar uteslöts från den engelska tronföljden av Margaretas bror, Henrik VIII av England. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 3
Komodovaraner på Rinca.

Komodovaran (Varanus komodoensis) är en art i ödlefamiljen varaner. Den finns på 5 öar i centrala Indonesien. Arten är världens största nu levande ödla med en genomsnittslängd på 2–3 meter och en vikt omkring 70 kg.

De cirka tjugo äggen läggs i september, i bon som byggts av storfothöns (Megapodiidae) och sedan övergivits. Äggen ruvas i sju till åtta månader och kläcks i april, då tillgången till insekter är som störst. Unga komodovaraner är sårbara och vistas därför uppe i träden, på säkert avstånd från rovdjur och de vuxna komodovaranerna, som även utövar kannibalism. Det tar tre till fem år för ungarna att bli fullvuxna och de kan bli upp till 50 år gamla. Komodovaranen kan även utföra partenogenes, vilket betyder att fullt livsdugliga ägg läggs utan att först ha befruktats. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 4
Mandarinmarmelad

Marmelad är en fruktkonserv som framställs av vatten, socker och citrusfrukter. Det förekommer också att sylt och marmelad framställs av helt andra frukter, bär och även av grönsaker, men ingen av dessa åtnjuter en skyddad ställning på det sätt som marmelad av citrusfrukter gör. Marmelad som kokas av citrusfrukter får naturligt en geléaktig konsistens genom det pektin som finns i frukten, och särskilt i koncentrerade mängder i citrusfruktens skal.

I Sverige anses det vara en skillnad i konsistens mellan marmelad och sylt, men denna skillnad kan vara liten och det blir då istället användningsområdet som avgör vad som kan kallas marmelad eller sylt. Marmelad äts ofta som pålägg eller till ost, medan sylt bland annat kan användas i maträtter och till desserter. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 5
Jane Grey

Lady Jane Grey (1536/37–1554), ofta kallad ”niodagarsdrottningen”, var tekniskt sett Englands regent som sextonåring mellan den 10 och den 19 juli 1553, även om hon inte alltid räknas in i den engelska regentlängden. Hon blev regent då hertigen av Northumberland i enlighet med Edvard VI:s testamente försökte kringgå Maria I:s successionsrätt i syfte att rädda England undan ett återvändande till den katolska kyrkan. Planen misslyckades dock, och Maria utropades till drottning medan Jane dömdes till döden.

Eftersom hennes mormors far var Henrik VII av England hörde Jane Grey till huset Tudor. Hon lyfts ofta fram som ett exempel på renässansens nya syn på kvinnlig bildning, och hennes levnadsöde har legat till grund för många senare romantiserade skildringar. Hennes död har beskrivits som ett protestantiskt martyrskap, en tolkning som hon själv försökte befordra. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 6
Elizabeth av York.

Elizabeth av York (1466–1503) var engelsk drottning, gift med Henrik VII 1486, mor till Henrik VIII. Hon var dotter till Edvard IV och därmed syster till Edvard V, och brorsdotter till Rikard III. Hon är den enda engelska drottning som varit dotter, syster, brorsdotter, maka och mor till en engelsk kung. Hon blev dessutom farmor till en kung och två regerande drottningar.

Elizabeths popularitet hjälpte Henrik VII att besegra de motståndare som sökte resa sig mot den nya kungen. Hennes förmåga att genom diplomati hålla samman hovet lade också grunden för den starka hovkultur som kom att prägla tudordynastins regeringstid. Symbolvärdet i äktenskapet mellan Elizabeth och Henrik, mellan den röda och vita rosen, var också starkt.

Under Henrik VII:s regeringstid kom spelkorten (1486) till Europa och det är porträttet av Elizabeth av York som varit förebild för många kortlekars damkort i över femhundra år. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 7
Möjligen Katarina Howard, porträtterad av Hans Holbein d.y.

Katarina Howard (1521–1542) var engelsk drottning och Henrik VIII:s av England femte hustru. Hon tillhörde en av Englands främsta adelsfamiljer vars huvudman hertigen av Norfolk fick se två av sina syskonbarn bli både drottningar och halshuggna; Katarina och Anne Boleyn. Katarina Howard tillhörde genom sin familj också den konservativa falangen vid hovet.

Katarinas släkt hade fiender som inte var förtjusta i att Henrik valde henne som hustru. Den 2 november 1541 överlämnade en av dem, ärkebiskop Thomas Cranmer, ett brev till Henrik som anklagade Katarina för att ha älskare och ha begått äktenskapsbrott. Hon avrättades den 13 februari 1542 genom halshuggning då hon dömts för högförräderi. Howard erkände dock aldrig otrohet, eller något fullbordat förhållande med hovmannen Culpeper. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 8
Margaret Fuller

Margaret Fuller (1810-1850) var en amerikansk författare, journalist, kritiker och feminist med anknytning till den amerikanska transcendentala rörelsen. Hon var den första kvinnliga bokrecensenten på heltid inom journalistiken. Hennes bok Woman in the Nineteenth Century betraktas som det första större feministiska verket i USA.

Hon översatte Johann Peter Eckermanns Goethe-erinringar och brevväxlingen mellan Bettina von Arnim och Karoline von Günderrode. Hon visade betydande stilistisk talang i arbetena A Summer on the Lakes (1843), Woman in the Nineteenth Century (1845) och Papers on Literature and Art (1846), en samling kritiker. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 9
Vid sjön Chilika i Western Australia

Vitbukad havsörn är en stor dagaktiv rovfågel. Som adult är vitbukad havsörn en distinkt fågelart med vitt huvud, bröst, undre vingtäckare och stjärt. Honorna är något större än hanarna och kan mäta upp till 90 cm på längden, med ett vingspann på upp till 2,2 meter och väga 4,5 kg.

Vitbukad havsörn förekommer från Indien och Sri Lanka över Sydostasien till Australien, utefter kuster och utmed större vattendrag. Den häckar och födosöker i närheten av vatten och fisk utgör ungefär hälften av dess föda. Vitbukad havsörn är revirhävdande och bildar monogama par. Vitbukad havsörn är helig för ursprungsfolk i olika delar av Australien, och förekommer i en mängd folksagor över hela dess utbredningsområde. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 10
Eldkvarn brinner 1878

Historiska bränder i Stockholm omfattar de bränder som har drabbat Stockholm. Vissa bränder har utplånat hela stadsdelar. Den värsta branden i Stockholms historia var Klarabranden 1751, den utvecklades till en eldstorm och spred sig över Riddarfjärden till Södermalm.

Människorna levde tidigare i ständig skräck för att elden skulle komma lös. Det var en befogad rädsla eftersom brandrisken i 1600- och 1700-talets svenska städer var stor. Frågan var inte om det skulle brinna, utan när. Den nattliga vakthållning som varje medborgare var skyldig att hålla fanns till långt in på 1800-talet. Först genom eldsäkrare byggnader, ett organiserat brandförsvar, bättre brandsläckningsutrustning och rinnande vatten från brandposter (efter 1861) kunde man begränsa och bemästra bränder. Men i allt elände hade storbränderna i Stockholm även fördelar, de utnyttjades gärna för planering och reglering av nya stadsdelar genom anläggandet av nya kvarter och gator. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 11
Drottning Elisabet i den rika klädsel och de praktfulla smycken som visar på härlighet och upphöjt majestät. Rosen hon bär var en symbol både för skönhet och dygd och för drottningens ätt, huset Tudor.

Avbildningarna av Elisabet I av England i porträttkonsten visar hur de kungliga porträtten i England utvecklas under renässansen, från de tidiga enkla avmålningarna, till högrenässansens invecklade porträttkonst, där målningarna späckas med symbolik som ska förstärka bilden av härskarens makt och ställning, likaväl som de ska framhäva särskilda egenskaper hos personen.

Till och med de tidigaste porträtten av Elisabet (1533–1603) innehåller symboliska föremål såsom rosor och bönböcker vilka representerar värden som den samtida betraktaren enkelt kunde uttolka. Senare porträtt av Elisabet varvar de symboler som representerar imperium – jordglober, kronor, svärd och pelare samt framställningar av jungfrudom och renhet såsom månen och pärlor – med antika allusioner som tillsammans förmedlar en sorts komplex berättelse om Elisabets betydelse och upphöjelse till den elisabetanska erans publik. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 12
Karl X Gustav efter slaget vid Iversnæs. Målning av Johann Philip Lemke.

Tåget över Bält var ett fälttåg över isarna mellan de danska öarna i februari 1658, och det slutade med en avgörande seger för Sveriges kung Karl X Gustav under dennes första danska krig.

Den 5 juni 1657 förklarade Danmark krig mot Sverige, samtidigt som Sverige var hårt pressat i krigen mot Polen och Ryssland. Trots att Karl X Gustav var djupt indragen i konflikten med Polen, valde han att förflytta huvuddelen av sin armé till Jylland för att invadera Danmark. Kungens ilmarscher överraskade de danska trupperna och huvuddelen tvingades att retirera till fästningen Frederiksodde, som stormades och intogs av svenskarna den 27 oktober. Med Jylland säkrat ville Karl X Gustav fortsätta vidare mot Köpenhamn på Själland.

Efter några dagar hade svenskarna ockuperat hela Fyn. För att avvärja risken att de svenska trupperna skulle bli isolerade på Fyn, undersökte Karl X Gustav möjligheterna att passera isen över Stora Bält till Själland. När isen vid södra Fyn bedömdes vara tillräckligt tjock, beslutade kungen den 5 februari att gå över isen till Langeland. Han fortsatte sedan genom Lolland och Falster och landsteg på Själland den 11 februari. När svenska förband den 15 februari stod 22 kilometer utanför Köpenhamn, valde kung Fredrik III av Danmark att villkorslöst sluta fred med Sverige.

Karl X Gustavs vågspel slutade med ett katastrofalt nederlag för Danmark, och detta ledde till den för Sverige mycket gynnsamma freden i Roskilde den 26 februari 1658, som har givit Sverige dess nuvarande "naturliga" gränser. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 13
Karen Blixen, 1957.

Karen Blixen (1885–1962) var en dansk författare.

Mellan åren 1914 och 1931 var Karen Blixen bosatt i Kenya, där paret Blixen ägde och drev en kaffefarm. Tiden i Afrika skildrade Karen Blixen i romanen Den afrikanska farmen. Den filmatiserades 1985 som Mitt Afrika, med Meryl Streep i huvudrollen. Mycket av den akademiska diskussionen om Blixens litterära verk har handlat om hennes skildringar av Afrika, inte minst i postkolonial teori. Blixen har också varit ständigt svår att etikettera, och hennes romaner har setts som alltifrån gotiska till surrealistiska, och till och med som sagor. En genomgående faktor i alla verk är att de präglas av intertextualitet.

Karen Blixen nominerades flera gånger till Nobelpriset i litteratur, men hon tilldelades det aldrig. Hennes bok Vinter-Eventyr ingår i Danmarks kulturkanon. Hennes gård i Danmark, Rungstedlund, är sedan 1991 ett museum. Farmen hon skildrar i Den afrikanska farmen gavs av Danmarks regering till Kenya som självständighetsgåva, och är också idag ett museum. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 14
Museum Railway Station, en av de sex stationer som ingår i City Circle.

City Circle är en dubbelspårig elektrifierad järnvägsbana i Sydney i New South Wales i Australien. Banan, som ingår i Sydneys pendeltågsnät, börjar vid Sydneys centralstation och är 6,1 kilometer lång. City Circle är belägen mestadels under stadskärnan med fem järnvägsstationer, varav fyra underjordiska, utöver centralstationen. Planer på att anlägga en station i stadskärnan hade funnits sedan 1857. Bygget inleddes 1916 och när den första etappen, mellan centralstationen och St James, invigdes 20 december 1926 blev den Australiens första underjordiska järnväg.

Sträckan mellan centralstationen och Wynyard invigdes 1932. Olika politiska angelägenheter gjorde att bygget sköts upp flera gånger. Innan projektet fullbordades hann tunnlarna användas som skyddsrum under andra världskriget och för svampodling. Den sista sträckan, från Wynyard förbi Circular Quay till St James, invigdes 1956. City Circle föranledde en förflyttning av Sydneys handelscentrum från området runt centralstationen och Railway Square till stadskärnan. Utöver centralstationen har tre av stationerna antagits till delstatens kulturskyddsregister State Heritage Register. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 15
Angelia Jolie 2014.

Angelina Jolie, född 1975, är en amerikansk skådespelare. Jolie belönades 1999 med en Oscar i kategorin bästa kvinnliga biroll för sin insats i Stulna år och har även vunnit tre Golden Globe Award, samt två Screen Actors Guild Awards. Jolie är engagerad i humanitära insatser för barns rättigheter och i arbete mot krig och svält, inte minst som goodwill-ambassadör för FN:s flyktingkommissariat UNHCR.

Jolie filmdebuterade som sjuåring 1982 i komedin Lookin' to Get Out med hennes far Jon Voight i huvudrollen. Karriären började på allvar 1993 med filmen Cyborg 2. Hennes första huvudroll var i Hackers (1995), som följdes av kritikerrosade framträdanden i tv-filmerna George Wallace (1997) och Gia (1998). Hon erhöll stjärnstatus med rollen som Lara Croft i två filmer 2001 og 2003. Jolies position som actionstjärna förstärktes med huvudrollerna i Mr. & Mrs. Smith (2005) och Wanted (2008), som blev hennes dittills främsta icke-animerade kommersiella framgång. Hon Oscarsnominerades 2008 i kategorin bästa kvinnliga huvudroll för sin insats i dramafilmen Changeling. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 16
Fredriksborgs fästnings bevarade 1700-talsinteriör.

Stockholms fasta försvar var fortifikationsbyggnader uppförda till stadens försvar mot fientliga angrepp. De äldsta anläggningarna går tillbaka till 1200-talet. I samband med rysshärjningarna längs svenska Östersjökusten moderniserades respektive nybyggdes många skansar. Mot slutet av 1800-talet infann sig även ett nytt försvarspolitiskt tänkande, när centralförsvaret avlöstes av ett gräns- och kustförsvar. Redan före andra världskrigets utbrott uppmärksammades luftvärnets viktiga roll och man förstärkte även försvaret i skärgården.

Idag är många av Stockholms fasta försvarsanläggningar rivna för ett ge plats åt ny bebyggelse men en hel del fästningar, skansar, värn, stridsvagnshinder och pjäsplatser är fortfarande kvar. De utgör en del av Stockholms historia. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 17
V for Vendetta comic logo.png

V for Vendetta är en tecknad serie/serieroman skapad av den brittiske serieförfattaren Alan Moore och den brittiske serietecknaren David Lloyd. Serien publicerades först i serietidningen Warrior (åren 1982–1985). En filmatisering av V for Vendetta släpptes under 2005.

I V for Vendetta spås det en dystopisk framtid för Storbritannien under 1990-talet. Serien skildrar en sorts postapokalyptisk värld där stora delar av världen har förstörts genom kärnvapenkrig, men där de flesta skador i Storbritannien har skett via översvämningar och missväxt. I denna framtid har det fascistiska och totalitära partiet Nordmannaelden tagit kontrollen över landet, som de styr som en polisstat, och de har utrotat sina motståndare i koncentrationsläger. V, som är anarkistisk revolutionär klädd i en Guy Fawkes-mask, utarbetar en våldsam och teatralisk kampanj för att mörda sina tidigare fångvaktare, få bort den sittande regeringen och få folket i Storbritannien att bli självstyrande. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 18
Antal kymrisktalande i Wales i procent efter kommun.

Kymriska/walesiska är officiellt språk i Wales tillsammans med engelska. Det är ett keltiskt språk i den brittiska språkfamiljen och är därmed nära släkt med korniska och bretonska.

Kymriska talas huvudsakligen i Wales av omkring en femtedel av befolkningen. Språket talas också av vissa längs den walesiska gränsen i England samt i den walesiska kolonin Y Wladfa i Chubut i Argentina. Bwrdd yr Iaith Gymraeg (Nämnden för det kymriska språket) rapporterade 2004 att 21,7 % av Wales befolkning (611 000 människor) kunde tala kymriska, en ökning med 1 % från 2001.

2011 antogs lagförslaget the Welsh Language Measure som bekräftar kymriskans status som officiellt språk i Wales. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 19
Madeiraduva

Madeiraduva (Columba trocaz) är en duva endemisk för ön Madeira. Den är huvudsakligen jämngrå med rosalilaskimrande bröst. Dess skimrande silvergrå halsfläck, avsaknaden av vita tvärband på vingovansidan och annorlunda stjärtteckning skiljer den från ringduvan, som är dess närmsta släkting.

Madeiraduvan är en sällsynt stannfågel som häckar i Madeiras laurisilvaskog, som är en typ av bergsskogar med åretruntgröna lagerträd. Den bygger ett bo av grenar, som ser slarvigt hoprafsat ut, och lägger vanligtvis ett vitt ägg per häckningssäsong. Populationen minskade kraftigt efter människans kolonisering av ögruppen, och arten försvann helt ifrån ön Porto Santo. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 20
Katarina av Aragonien (1485 - 1536)

Katarina av Aragonien (1485–1536) var drottning av England 1509–1533.

1501 avreste Katarina till England från Spanien för att gifta sig med Arthur, prins av Wales. Den 14 november 1501 vigdes de i Sankt Pauls-katedralen. Den 2 april 1502 avled dock Arthur av svettsjukan och man är inte säker på om deras äktenskap någonsin fullbordades. Efter Arthurs död bortlovades hon till Henrik, hertig av York, senare Henrik VIII av England.

De åtta år som följde mellan att Arthur dog och att Katarina och Henrik vigdes kantades av diplomatiska problem mellan Spanien och England samt Katarinas isolering, sjukdom och fattigdom. När Henrik VII, Henrik VIII:s far, dog den 21 april 1509 fanns dock inget kvar som hindrade giftermålet och de vigdes den 11 juni 1509.

Med Henrik VIII fick Katarina en dotter, den blivande Maria I av England. Utöver detta fick Katarina flera missfall och de fick även några dödfödda barn, vilket fick Henrik att successivt tröttna på Katarina, då han oroade sig för huset Tudors dynastiska framtid. Detta i kombination med kungens förälskelse i Anne Boleyn gjorde att han ville få äktenskapet med Katarina ogiltigförklarat för att gifta sig med Anne. Annulleringen av Katarina av Aragoniens och kung Henriks äktenskap låg till grund för den engelska reformationen. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 21
Propulsion.

Propulsion, född 2011 i New Jersey, är en amerikansk travare. På hösten 2015 importerades han till Sverige och tränades fram till 2020 av Daniel Redén och kördes då av Örjan Kihlström.

Propulsion tävlade mellan 2014 och 2020 och sprang in 8 041 693 kronor på 34 starter varav 11 segrar, 4 andraplatser och 5 tredjeplatser. Han har tagit karriärens hittills största segrar i Finlandialoppet (2016), Prix de Bourgogne (2018) och UET Trotting Masters (2019). Han utsågs till "Årets Häst" 2019 vid Hästgalan.

Propulsion blev mycket uppmärksammad efter Elitloppet 2020, där han skar mållinjen som etta. Några dagar efter loppet meddelade den norska facktidningen Trav og Galopp-nytt att Propulsion, enligt uppgifter skulle vara nervsnittad i sina hovar. I oktober 2020 framkom det att Propulsion inte varit startberättigad i Sverige, då han nervsnittats innan han importerades till Sverige 2015. Det innebar att Propulsions 45 starter i Sverige ogiltigförklarades, resultatlistorna korrigerades och prispengarna återkrävs. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 22
En tvättbjörn i Hugh Taylor Birch State Park, Fort Lauderdale, Florida

Tvättbjörn är ett medelstort däggdjur, och den största arten inom familjen halvbjörnar. Den mäter ungefär 70 cm och väger vanligtvis cirka 9 kg. Den är till största delen en nattaktiv allätare som lever av vegetabilier, ryggradslösa djur, fisk, kräldjur, mindre däggdjur och fågelägg. Den har gråaktig päls med en tät underull.

Två av dess mest distinkta karaktärer är dess tydliga mörka ansiktsmask och att den är så fingerfärdig med sina framtassar. Den har gott minne och kan återupprepa komplicerade uppgifter efter lång tid. Tvättbjörnen har ett utvecklat socialt beteende och lever ofta i mindre grupper.

Den levde ursprungligen i mellersta och norra Amerika i löv- och blandskog, men dess goda anpassningsförmåga har gjort att den spridit sig till bergsområden, kustnära våtmarker och urbana miljöer. Det svenska trivialnamnet har den fått utifrån sin vana att doppa sin föda i vatten, som om den tvättade den. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 23
Readly Express profile.jpg

Readly Express, född 2012 i Normandie i Frankrike, är en svensk varmblodig travhäst. Under sin tävlingskarriär tränades han av Timo Nurmos vid Solvalla och kördes av Jorma Kontio eller Björn Goop. Han anses vara en av världens bästa travhästar genom tiderna, särskilt känd för sin styrka och sitt löphuvud.

Readly Express tävlade mellan 2015–2019. Under tävlingskarriären sprang han in 23,2 miljoner kronor på 37 starter varav 27 segrar, 5 andraplatser och 3 tredjeplatser. Han gjorde sin första start i maj 2015 och inledde karriären med tre raka segrar. Han var obesegrad mellan juni 2016 och januari 2018 med 13 raka segrar. Han tog karriärens största seger i Prix d'Amérique (2018), som är världens största travlopp ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 24
Jakobsbrevet 1:15–18 i P23 (Papyrus Oxyrhynchus 1229) från 200-talet.

Jakobsbrevet är en skrift som ingår i Nya testamentets brevlitteratur. Brevet tillhör de sju så kallade katolska breven genom att ha en allmän (katolsk) adressat och alltså inte vara riktat till någon bestämd person eller församling.

Det föreligger ingen konsensus om när detta brev skrevs och oenigheten hänger samman med frågan om vem som har skrivit det – om det skrevs av Herrens broder Jakob som antas ha dött år 62 eller om det skrevs av någon okänd person senare. Detta har lett till att vissa daterar brevet så tidigt som till mitten av 40-talet medan andra förlägger dess tillkomst till långt efter Jakobs tid och ibland så sent som till mitten av 100-talet. Den mest accepterade uppfattningen torde vara att brevet inte har skrivits av denne Jakob, utan att det skrevs av en för oss okänd person under perioden cirka 65–100.

Jakobsbrevet är mer att betrakta som en allmän kristen förmaningsskrift än ett traditionellt brev. Skriften består av löst sammansatta vishetsord och korta utredningar och förmaningar. Den tar upp förhållandet mellan gärningar och tro, och poängterar att utan gärningar är tron död. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 25
Hufvudstadens huvudkontor är inrymt i NK:s byggnad som ägs av bolaget.

Hufvudstaden AB är ett svenskt fastighetsbolag. Bolaget grundades 1915 på initiativ av Ivar Kreuger och har sedan starten varit en betydande fastighetsägare i centrala Stockholm och förvaltar många fastigheter, vilka innehafts sedan de första verksamhetsåren, belägna i kvarteren mellan Norrmalmstorg och Stureplan. Bolaget kom efter Kreugerkraschen att kontrolleras av Custos fram till 1998 då Fredrik Lundberg tog över som huvudägare.

Efter en internationell expansion under 1980-talet är Hufvudstadens fastighetsbestånd numera helt koncentrerat till centrala Stockholm och Göteborg. Bolaget anger att marknadsvärdet på fastighetsbeståndet vid årsskiftet 2012/2013 var 23,1 miljarder kronor, fördelat på 19,2 miljarder i Stockholm och 3,9 miljarder i Göteborg. Företaget har två dotterbolag, AB Nordiska Kompaniet som äger varumärket NK och varuhusen i Stockholm och Göteborg, samt Parkaden med parkeringsverksamhet i Stockholm. Företaget var det högst värderade renodlade fastighetsbolaget på Stockholmsbörsen 2012. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 26
Matthew Mitcham.

Matthew Mitcham, född 1988, är en australisk simhoppare som vann guld vid de olympiska spelen 2008 i Peking. I sista omgången i finalen fick han de högsta poängen för ett hopp i de olympiska spelens historia och blev därigenom första australier att vinna guld i simhopp sedan år 1924. Efter de olympiska spelen tog han ett brons i världsmästerskapen i simsport 2009 samt silver i alla de discipliner han ställde upp i vid samväldesspelen 2010 i Delhi. I april 2011 ådrog han sig dock en abdominalskada som gjorde att han inte kunde tävla förrän i december samma år. Han lyckades ändå kvala in till olympiska sommarspelen 2012 genom att vinna de australiensiska mästerskapen. Väl där lyckades han dock inte ta sig vidare till final. Mitcham vann inga fler medaljer i världsmästerskap eller olympiska spel, och avslutade sin simhoppskarriär 2016.

Mitcham var en av få öppet homosexuella idrottare vid de olympiska sommarspelen 2008, och den första öppet homosexuella olympiska guldmedaljören. Det har dock varit svårt för Mitcham att få sponsorer, något han själv har förklarat med sin sexuella läggning. 2009 lyckades han dock få telekommunikationsbolaget Telstra som sponsor, och är sedan 2010 talesman och ambassadör för Funky Trunks. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 27
Trollsländor kalles «guldsmede» på dansk og «øyenstikkere» på norsk

Trollsländor (Odonata) är en ordning bland insekterna. Trollsländor hör till underklassen bevingade insekter och är en av de äldsta nu levande insektsordningarna eftersom gruppen uppträdde under karbontiden för cirka 300 miljoner år sedan. Nymferna lever i vatten och tar andra små vattenlevande djur. Fullbildade trollsländor är skickliga flygare som vanligen håller till i närheten av vatten och äter andra insekter som ofta fångas i luften.

Ordningen omfattar cirka 5 680 kända arter, varav 57 förekommer i Sverige. En särskilt stor artrikedom finns i den orientaliska regionen och neotropiska regionen. Storleken hos arterna varierar. En av de minsta trollsländorna är Agriocnemis pygmaea med ett vingspann på bara 18 millimeter. Störst är Megaloprepus caerulatus som har ett vingspann på 190 millimeter.

Utmärkande för trollsländor är att de har ett stort och rörligt huvud med stora fasettögon, bitande mundelar och korta borstliknande antenner, två par stora vingar och en långsträckt och smal bakkropp. En indelning av trollsländorna i två stora grupper brukar göras, egentliga trollsländor och flicksländor och jungfrusländor. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 28
Carl Michael Bellman, porträtted av Per Krafft 1779.

Carl Michael Bellman (1740–1795) var en svensk skald. Hans mest kända verk är diktcyklerna Fredmans epistlar och Fredmans sånger.

Bellman brukar betraktas som en av Sveriges nationalskalder. Hans diktning har varit mycket viktig för senare svensk litteratur.

Bellmans produktion var synnerligen riklig och omväxlande. Den omfattade bland annat dikter, visor, ordensparodier, skådespel, översättningar och religiös diktning. Bland figurerna i hans sånger märks urmakaren Fredman, musikern Movitz, korpral Mollberg och den prostituerade Ulla Winblad, men även gestalter hämtade från den bibliska, grekiska, romerska och fornnordiska mytologin. Han arbetade ofta med kontrasterande stilnivåer och genreblandning i ett och samma verk, så att vad som till en början verkade som en pastoral kunde övergå i supfest och samlag.

Melodierna i hans sånger lånade han liksom andra sångförfattare ofta från melodier som var populära i samtiden. De kom bland annat från opera och operett, dansmusik och folkvisor och arbetades om så att de passade hans syfte. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 29
Noomi Rapace spelade Salander i 2009-filmerna

Lisbeth Salander är en fiktiv person som förekommer i den svenske journalisten Stieg Larssons bästsäljande Millennium-trilogi.

Salander är en inåtvänd hacker. Bland hennes yttre attribut märks en stor tatuering av en drake på ryggen, svartfärgat hår och punk-influerade kläder. Tillsammans med journalisten Mikael Blomkvist löser hon mysteriet med den försvunna Harriet Vanger, och i samband med det tvingas hon med våld att konfrontera sin ondskefulle förvaltare och därefter hela sin uppväxt då hon var inspärrad på mentalsjukhus. Hennes hämndhistoria får konsekvenser för såväl stora företagskoncerner som Sveriges kontraspionageorganisationer.

I den svenska filmatiseringen av Millennium-trilogin (2009) spelas Salander av Noomi Rapace. I Hollywood-versionen (2011) spelas rollen av Rooney Mara. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 30
Rödlo

Rödlo (Lynx rufus) är ett nordamerikanskt däggdjur i familjen kattdjur. Med sina tolv erkända underarter sträcker sig dess utbredning från södra Kanada till norra Mexiko, vilket inkluderar större delen av USA:s fastland. Rödlon är ett anpassningsbart rovdjur som bebor såväl skogsområden som halvöknar, träsk och även utkanten av städer. Arten är livskraftig i större delen av sin ursprungliga utbredning.

Med sin gråa till bruna päls, morrhårsförsedda ansikte, och svarta örontofsar liknar rödlon de övriga arterna i det medelstora släktet lodjur (Lynx). Den är mindre än det kanadensiska lodjuret (Lynx canadensis), vars utbredningar överlappar med varandra i vissa områden, men dubbelt så stor som huskatten. Den har arttypiska svarta band på sina framben och en svart tipp på den korta och tjocka svansen. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 31
Victoria av Baden

Victoria av Baden (1862–1930) var Sveriges drottning från 1907 och hustru till Gustaf V.

Victoria föddes som prinsessa av Baden och var dotter till storhertig Fredrik I av Baden. I Sverige var hon hertiginna av Värmland, kronprinsessa och från 1907 drottning av Sverige. I Norge var hon kronprinsessa fram till unionsupplösningen 1905.

Victoria var under större delen av sitt vuxna liv sjuklig och vistades mestadels utomlands, i Tyskland och Italien. Hennes relation med sin make blev från 1890-talet allt sämre. Hennes relation till läkaren Axel Munthe var mycket nära; exakt vilket förhållande de hade till varandra råder det delade meningar om. Villa Solliden på Öland är hennes verk. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 32
Planeter och dvärgplaneter i solsystemet. Planeternas storlek är i skala, men inte det relativa avståndet till solen.

Solsystemet består av solen och de himlakroppar som den binder till sig genom sin gravitation. Solsystemet har sitt ursprung i en gravitationell kollaps av ett gigantiskt gas- och stoftmoln för 4,5 miljarder år sedan.

Runt solen kretsar en rad objekt i en nästan platt skiva i ekliptikan. Undantaget solen hittar man det mesta av solsystemets massa i de åtta planeterna, vars omloppsbanor är nästan cirkulära. De fyra inre mindre planeterna är Merkurius, Venus, jorden och Mars, som kallas stenplaneterna och består mest av sten och metall. De fyra yttre planeterna är Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus som kallas gasjättarna och består mest av väte och helium och är mycket tyngre och större än stenplaneterna. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 33
Le Gentils teckning av Orionnebulosan.

Guillaume Le Gentil (1725–1792) var en fransk astronom. Han var medlem i Franska vetenskapsakademin och upptäckte flera himlakroppar. Han har framförallt blivit ihågkommen för sina fruktlösa försök att observera venuspassagerna i Orienten åren 1761 och 1769. Den första passagen missade han eftersom han befann sig ombord på ett fartyg som inte kunde anlöpa hamnen och den andra på grund av dåligt väder. Efter hemkomsten fann Le Gentil att han dödförklarats och tvingades börja ett nytt liv med en ny familj. Hans historia berättas ofta som ett tragikomiskt exempel på svåra vedermödor och kortvarigt antiklimax efter år av förberedelser.

Observationsförsöken beskrivs i hans rapporter till Franska vetenskapsakademin och ger en god inblick i vetenskapsmännens vedermödor i allmänhet vid den här tiden. Även om Guillaume Le Gentils observationer av de båda venuspassagerna misslyckades var hans övriga arbete före, mellan och efter passagerna betydelsefullt.

Tvåhundra år efter venuspassagen 1761 namngavs en av månens kratrar Le Gentil, till minne av den franske astronomen. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 34
Li Si

Li Si (forenklet kinesisk: 李斯; pinyin: Lǐ Sī), född omkring 280 f.Kr., död 208 f.Kr., var en framstående kinesisk politiker och filosof.

Li Si verkade som Kinas försteminister från 221 f.Kr. till 209 f.Kr. och hade en betydande roll under Kinas enande under Qins föreningskrig. Han var en tung maktfaktor under stora delar av Qindynastins tid (221 f.Kr.–206 f.Kr.) och var förespråkare för legalismen. Li Si låg bakom den omtalade bokbränningen och begravningen av akademiker och hade även en central roll i tronföljdskonspirationen efter att kejsar Qin Shi Huangdi avlidit. Li Si avrättades efter att ha protesterat mot maktkoncentrationen runt kejsar Qin Er Shi. Li Si är även den första dokumenterade kinesiske kalligrafen. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 35
Sälja en fru (1812–1814) av Thomas Rowlandson. Målningen ger intrycket att hustrun frivilligt deltog i försäljningen, som var en fryntlig tillställning med många skratt.

Hustruförsäljning var en engelsk sedvana för att avsluta otillfredsställande äktenskap genom överenskommelse. Bruket uppstod i slutet av 1600-talet, när skilsmässor i praktiken var omöjliga för alla utom de rikaste. Med en snara runt halsen, armen eller midjan visades hustrun upp av sin make, som på allmän auktion sålde henne till högstbjudande. Sedvanan saknade rättslig grund och ledde ofta till åtal, i synnerhet från och med mitten av 1800-talet. Myndigheternas inställning var dock kluven. Åtminstone en tingsrättsdomare i början på 1800-talet ansåg att han inte hade rätt att hindra hustruförsäljning. Det förekom också att fattigdomslagar upprätthölls genom att lokala tillsynsmän tvingade makar att sälja sina fruar för att familjen inte skulle behöva försörjas av fattighusen.

Hustruförsäljningen bestod i någon form fram till början på 1900-talet. En kvinna som vittnade inför en distriktsdomare i Leeds 1913 gjorde gällande att hennes make sålde henne till en arbetskamrat för ett engelskt pund. Det är en av de senaste beskrivningarna av hustruförsäljning i England. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 36
Rafael Ramstedt, fotografi från 1920- eller 1930-talet.

Rafael Ramstedt (1888–1933) var en finländsk sångare, sångtextförfattare, kompositör och skådespelare. Som artist skrevs hans namn ibland Raf. Ramstedt. Vid sidan av J. Alfred Tanner var Ramstedt Finlands mest kände kuplettsångare på 1910- och 1920-talen.

I över tjugo år tillhörde Ramstedt eliten inom finsk underhållning, såväl inom sång som inom teater. På 1910-talet uppträdde han som kabarésångare i Helsingfors och turnerade flitigt tillsammans med kolleger som J. Alfred Tanner. På 1920-talet engagerades han inom teatern, där han var verksam som både skådespelare och teaterchef. Han skrev också storyn till en rad filmer och medverkade själv i en av Finlands första ljudfilmer 1929. Ramstedt författade även en stor mängd kupletter och schlagersånger, däribland balladen om Rosvo-Roope, som filmatiserades 1949. I media kallades han ibland ”Finlands Maurice Chevalier”. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 37
Praktblåsmyg på svensk, Indigoalvesmett på norsk, og Pragtalfesmutte på dansk

Praktblåsmyg (Malurus splendens) är en liten långstjärtad tätting i familjen blåsmygar (Maluridae). Den förekommer över stora delar av den australiska kontinenten och bebor främst torra eller semitorra regioner. Den uppvisar en hög grad av sexuell dimorfism där hanen i häckningsdräkt är klarblå med svarta detaljer medan ickehäckande hanar, honor och juveniler till största delen är gråbruna. Detta gav upphov till uppfattningen att hanen var polygama då alla gråbruna individer bedömdes som honor.

Som andra blåsmygar uppvisar praktblåsmygen ett antal ekologiska särdrag. Den är socialt monogam och sexuellt promiskuös, vilket innebär att trots att den bildar par med en hane och en hona så parar sig båda parter med andra individer och hjälper även till att föda upp ungar som kan bli resultatet ifrån sådana möten. Hanarna plockar rosa eller lila blomblad och visar upp dem för honan som en del av parningsleken. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 38
Cosplay av den kvinnliga Commander Shepard, protagonisten i Mass Effect 2.

Mass Effect 2 är ett actionrollspel utvecklat av Bioware och utgivet av Electronic Arts till Microsoft Windows och Xbox 360 i januari 2010, och till Playstation 3 i januari 2011. Spelet är uppföljaren till Mass Effect från 2007. Spelet utspelar sig i Vintergatan under 2100-talet, där mänskligheten blir hotad av en utomjordisk ras kallad Collectors. Spelaren antar rollen som Commander Shepard, en mänsklig elitsoldat som måste bygga upp och vinna lojaliteten hos en mångsidig grupp för att besegra fienden i ett självmordsuppdrag.

Bioware förändrade flera spelelement och lade ytterligare tonvikt på spelets tredjepersonsskjutaraspekter, såsom en begränsad ammunition och hälsa som återhämtas över tiden.

Mass Effect 2 blev en kommersiell succé och fick ett flertal utmärkelser, bland annat "Årets spel" på Academy of Interactive Arts & Sciences och "Bästa spel" på BAFTA Awards. Mass Effect 3 släpptes i mars 2012. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 39
The Last of Us

The Last of Us är ett survival horror-spel i tredjepersonsskjutarformat utvecklat av Naughty Dog till Playstation 3 i 2013.

The Last of Us utspelar sig i USA i en postapokalyptisk framtid. Två personer: Joel och Ellie, samarbetar för att överleva sin resa västerut, över det som återstår av landet, för att hitta ett möjligt botemedel mot en svampsmitta som nästan förintat hela mänskligheten. Spelaren använder sig av skjutvapen, improviserade vapen och smygande för att försvara sig mot fientliga människor och zombieliknande varelser.

Mottagandet av spelet var till största delen starkt positivt och The Last of Us fick höga betyg av flera spelrecensenter som berömde spelets manus, röstskådespeleri, ljud, design, musik och grafik. Berättelsen fick också beröm för sin karaktärsteckning, undertext, utforskning av människans tillstånd och skildring av såväl kvinnliga karaktärer såväl som HBTQ-personer. Spelet anses av många spelrecensenter vara ett av de bästa datorspelen som någonsin skapats och det har vunnit flera utmärkelser, inklusive över 240 årets spel-utmärkelser.

En uppföljare, The Last of Us Part II, utgavs 2020. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 40
Kurt Cobain (förgrund) och Krist Novoselic (vänster) under MTV Video Music Awards 1991.

Nirvana var en amerikansk rockgrupp, bildad av sångaren och gitarristen Kurt Cobain samt basisten Krist Novoselic i 1987. Nirvana hade under sin verksamma tid en rad batterister, av vilka Dave Grohl, som anslöt sig 1990, var mest betydelsefull och den som spelade trummor från genombrottet med Nevermind fram till bandets upplösning 1994.

Nirvana fick sitt kommersiella genombrott med singeln "Smells Like Teen Spirit" från albumet Nevermind (1991). Albumets framgångar inledde ett stort uppsving för grungen, en subgenre till alternative rock. Andra grungeband från Seattle som Pearl Jam, Soundgarden och Alice in Chains ökade också i popularitet i samband med Nirvanas framgångar och som ett resultat blev alternative rock den dominerande musikstilen i radio och TV i USA under tidigt 1990-tal. Som Nirvanas förgrundsfigur omnämndes Cobain av medier som en "talesman för en generation" och Nirvana var ett band som "representerade Generation X". Nirvana släppte sitt sista studioalbum, In Utero 1993.

Nirvanas karriär slutade med Cobains död i april 1994, men trots detta ökade bandets popularitet under åren som följde. 8 oktober 2002 släpptes singeln You Know You're Right, en ofullbordad demo från bandets sista session, i samband med utgivningen av samlingsalbumet Nirvana. Sedan sin debut har Nirvana sålt över 50 miljoner skivor världen över. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 41
Morton Smith vid 74 års ålder 1989.

Morton Smith (1915–1991) var professor i antikens historia vid Columbia University i New York.

Smiths forskning hade inriktning på judendomen, kristendomen och mysteriekulter. Hans vetenskapliga bidrag spänner över många forskningsfält, som den grekiska och romerska antikens litteratur, Nya testamentet, patristiken och judendomen.

Morton Smith var också en manuskriptjägare som reste, undersökte och katalogiserade många handskriftssamlingar i kloster och bibliotek i Europa och Mellanöstern. Det var i samband med en sådan resa 1958 som han upptäckte det som han skulle bli mest känd för. I munkklostret Mar Saba i Israel fann han ett brev som uppgavs vara skrivet av den kristne teologen och filosofen Klemens av Alexandria (omkring 150–215), som under en period var verksam som ledare för kateketskolan i Alexandria. Brevet innehöll två utdrag ur en längre utgåva av Markusevangeliet, en text som Smith valde att benämna Hemliga Markusevangeliet (”Secret Gospel of Mark”). ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 42
Karta över Kinas huvudstäder under dynastierna Xia, Shang och Zhou..

Kinas historiska huvudstäder avser de städer som under landets historia någon gång varit Kinas huvudstad.

Under vissa perioder då Kina varit splittrat mellan olika dynastier har mer än en stad samtidigt gjort anspråk på att vara Kinas huvudstad. De städer som utmärker sig genom att ha varit huvudstad både många gånger och långa tider är Luoyang, Xi'an, Nanjing och Peking. Dessa kallas "Kinas fyra antika huvudstäder" (中国四大古都). Louyang har varit huvudstad i totalt över 1000 år för nio olika dynastier och Xi'an för sju dynastier i totalt nästan 900 år. Från 1153 har Peking under 732 år av tidsperioden varit Kinas huvudstad. Nanjing har, uppdelat på tio olika epoker, varit huvudstad totalt nästan 400 år.

I begreppet "Kinas sju antika huvudstäder" (中国七大古都) inkluderas utöver de fyra ovan nämnda städerna även Anyang, Hangzhou och Kaifeng. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 43
Emma Goldman, omkring 1910

Emma Goldman (1869–1940) var en litauiskfödd anarkist som verkade i USA, känd för sin politiska aktivism, sitt författarskap och sina offentliga tal. Hon drogs till anarkismen efter Haymarketmassakern, och tränades i att hålla offentliga tal av Johann Most, varefter hon blev en välkänd föreläsare och drog till sig åhörarskaror på tusentals människor. Vid den tiden blev hon också älskarinna till Alexander Berkman, som skulle komma att bli hennes närmaste vän och kamrat livet ut. De planerade tillsammans att mörda industrimagnaten Henry Clay Frick, som en "handlingens propaganda". Frick överlevde, men Berkman dömdes ändå till 22 års fängelse. Goldman fängslades själv ett antal gånger under de efterföljande åren, för "anstiftan till upplopp" och illegal utdelning av information om födelsekontroll.

År 1917 dömdes både Goldman och Berkman till två års fängelse för att försökt "förmå personer att inte registrera sig" till den nyutfärdade inkallelsen till militärtjänst. Efter att de släppts från fängelset arresterades de båda – tillsammans med hundratals andra – och deporterades till Ryssland. Goldman var inledningsvis positivt inställd till bolsjevikernas revolution, men vände snart och kritiserade det förekommande våldet och undertryckandet av kritiska röster ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 44
Cully Wilson med Seattle Metropolitans säsongen 1916–17.

"Cully" Wilson, född Karl Erlendson (1892–1962), var en kanadensisk professionell ishockeyspelare aktiv åren 1910–1932. Cully Wilson spelade för Toronto Blueshirts, Seattle Metropolitans, Chicago Black Hawks, Calgary Tigers m.fl.

Wilson vann Stanley Cup två gånger, 1914 med Toronto Blueshirts och 1917 med Seattle Metropolitans. Han spelade dessutom Stanley Cup-final med Seattle Metropolitans 1919 och med Calgary Tigers 1924.

Cully Wilson, som kom från en isländsk-kanadensisk familj, var beryktad för sin oömma spelstil och ledde NHA, PCHA och NHL i utvisningsminuter säsongerna 1914–15, 1919 respektive 1919–20. Efter PCHA-säsongen 1919 stängdes Wilson av från spel av ligan sedan han gjort sig skyldig till ett överfall på Vancouver Millionaires center Mickey MacKay. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 45
Ramlösa brunn 1816, vy åt väst.

Ramlösa hälsobrunn är en svensk hälsobrunn belägen i Ramlösa i sydöstra Helsingborg, grundad 1707 av Johan Jacob Döbelius. Brunnen byggdes upp kring den järnbrunn som Döbelius undersökt 1701, 1705 och 1706.

Ramlösa brunn hade sin storhetsperiod i början av 1800-talet, då flera medlemmar av kungafamiljen och personer ur adeln regelbundet besökte anläggningen. I slutet av 1890-talet fann man en ny och mer mineralrik alkalisk källa, vilket blev starten för det buteljerade vattnet och det moderna Ramlösaföretaget. Samtidigt minskade hälsobrunnens ursprungliga verksamhet, som slutligen lades ner 1973. Efter exploateringshot under 1970-talet skyddades flera av byggnaderna som byggnadsminnen. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 46
Kraftstationen är idag ett teknikmuseum

Ebbes kraftstation är ett vattenkraftverk i Huskvarnafallen i Huskvarna. Kraftstationen, som var i drift mellan 1906 och 1969, fungerade som energikälla åt pappersbruket Munksjö AB.

Kraftstationen hade den fjärde största utnyttjade fallhöjden i Sverige och turbinerna var de största som hade tillverkats i Sverige. När Oscar II besökte kraftstationen 1905 var den Götalands största och en av de största i landet.

År 1963 överläts äganderätten till kraftstationen till Husqvarna Vapenfabrik, som byggde en ny kraftstation. På grund av den gamla kraftstationens placering i en ravin lät man den stå kvar och den är idag ett teknikmuseum som underhålls av Hakarps hembygdsförening. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 47
Ruiner av Persepolis

Akemeniderna var en persisk dynasti. Namnet "akemenid" syftar på grundarklanen, som runt 556 f.Kr. under Kyros den store befriade sig från medernas rike, såväl som på det stora imperium som blev följden av sammansmältningen av de två.

Akemenidernas rike är det första av de persiska imperier som härskade över en stor del av Mellanöstern. Det sträckte sig åt norr och åt väster till Mindre Asien, till Thrakien och större delen av kustområdena vid Svarta havet, i öster ända till nuvarande Afghanistan och en del av nuvarande Pakistan, och åt söder och sydväst till nuvarande Egypten, norra Saudiarabien, och bort till norra Libyen. Det imperium som grundades av akemeniderna hotade två gånger Antikens Grekland, erövrade Egypten och fick sitt slut år 330 f.Kr., då Dareios III dukade under för Alexander den store. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 48
Spelseriens logotyp.

Megami Tensei Gaiden: Last Bible är en serie datorrollspel som utvecklades av Multimedia Intelligence Transfer, Sega och Menue, och gavs ut av Atlus och Sega till flera plattformar.

Det första spelet i serien, Revelations: The Demon Slayer, gavs ut 1992; detta är den enda del i serien som har givits ut på engelska. Efter The Demon Slayer har två uppföljare och två spin-offer givits ut. Spelen i huvudserien går ut på att spelaren utforskar spelvärlden och slåss mot monster i menybaserade strider; spelaren kan också försöka rekrytera monster till sin trupp, och smälta samman två allierade monster till ett enda nytt för att försöka få fram starkare monster. Spin-offen Another Bible är ett turordningsbaserat strategispel, medan Last Bible Special är ett datorrollspel som styrs från ett förstapersonsperspektiv.

Serien är en del av mediafranchisen Megami Tensei, men då Last Bible utvecklades med en bredare publik i åtanke, som även inkluderar barn, är serien nedtonad jämfört med Shin Megami Tensei-spelen. Som exempel på detta möter spelaren monster istället för demoner, och de flesta Last Bible-spelen utspelar sig i en medeltida fantasy-värld. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 49
Läkare utan gränsers logo

Läkare utan gränser (Médecins sans frontières – MSF) är en internationell medicinsk humanitär ideell hjälporganisation.

MSF grundades 1971 av en liten grupp franska läkare. Organisationen bidrar aktivt med sjukvård och medicinsk utbildning till befolkningar i över 70 länder. Den verkar speciellt i länder i tredje världen och i länder berörda av krig. Den protesterar ofta i Förenta nationerna mot övergrepp som begåtts mot folkgrupper som saknar officiella språkrör på deras vägnar, såsom folkgrupper i Tjetjenien och Kosovo. Endast en gång i sin historia, under folkmordet i Rwanda 1994, har organisationen förespråkat en militär intervention.

Organisationen belönades 1999 med Nobels fredspris. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 50
Offspring Smash

Smash är det amerikanska punkrockbandet The Offsprings tredje studioalbum, släppt den 8 april 1994. Grungebandet Nirvanas framgångsrika lansering av Nevermind och "Smells Like Teen Spirit" i september 1991 banade väg för amerikanska punkrockband. Ignition, The Offsprings första album som de släppte via Epitaph, överträffade både bandets och skivbolagets förväntningar men gav inte The Offspring något större kommersiellt genombrott utan detta genombrott kom istället med Smash.

Större delen av låttexterna för albumet skrevs av Dexter Holland under tiden han satt fast i bilköer på motorvägen och han har sagt att det var ett sätt för honom att kunna fokusera på att skriva låtar två timmar om dagen.

Smash fick främst positiva reaktioner när det lanserades. En recensent kallade Smash för "punkrockens viktigaste kommersiella genombrott sedan Nirvanas Nevermind" och det har även klassats som ett av de album som gjorde punkrocken till en mainstreamgenre under 1990-talet. Smash är det bäst säljande albumet från ett självständigt skivbolag någonsin. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 51
Biskop Odo av Bayeux firar invasionen av England med en bankett.

Medeltidens mat inkluderar matvanor och tillagningsmetoder från 400-talet till 1500-talet. Under perioden etablerades många nya vanor inom kosthållning och matlagning över hela Europa och många av dessa lade grunden för de moderna europeiska köken. Transport och kommunikation var betydligt långsammare än idag, vilket omöjliggjorde eller fördyrade import av flera typer av mat.

Medeltiden var en period då missväxt och svält var vanligt och klasskillnader upprätthölls ofta brutalt. Under senmedeltiden utfärdades ofta överflödsförordningar, bestämmelser som reglerade i vilken mån varje samhällsklass fick markera sin status, med exempelvis kläder och mat. Sociala och medicinska normer kunde också diktera att den arbetande befolkningens mat skulle vara mindre förfinad än elitens kost. Logiken bakom detta var att grovt arbete krävde grov mat och att detta var en gudagiven ordning.

Bröd var det vanligaste livsmedlet i alla samhällklasser. Spannmålen dominerade i form av gröt, välling och pasta. Soppor, grytor och stuvningar var vanliga rätter och ingredienser som användes över hela Europa var mandlar, vin och vinäger. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 52
Nuncio.

Nuncio, född 17 april 2011 på Hanover Shoe Farms i Hanover, Pennsylvania, är en amerikansk varmblodig travhäst.

Nuncio tränades under större delen av sin travkarriär av Stefan Melander på gården Tillinge-Åby utanför Enköping. Nuncio köptes av Melander för 7 000 dollar den 6 november 2012 på en hästauktion i Harrisburg, Pennsylvania. Som två- och treåring tävlade han i Nordamerika. I februari 2015 importerades han till Sverige och placerades i Melanders egen träning, där han stannade karriären ut.

Nuncio tävlade åren 2013–2017 och tillhörde under denna period travets världselit. Han gjorde totalt 63 starter vilket resulterade i 42 segrar, 14 andraplatser och 4 tredjeplatser. Han sprang in 28,6 miljoner kronor – siffror som gör honom till Andover Halls vinstrikaste avkomma och Melanders genom tiderna vinstrikaste häst. Fram till och med karriärens 54:e start var han aldrig sämre än trea i ett lopp. ► Läs mer …
Vis - historikk


Ukens artikkel. Arkiv svenske: 2005  · 2006  · 2007  · 2008  · 2009  · 2010  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021  · 2022