Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/2018

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Wikipedia:Ukens artikkel. Svensk arkiv: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018

Uke 1
Ett exempel.

Slaget vid Narva utkämpades i nordöstra Estland den 30 november 1700. Det var ett av de största slagen under stora nordiska kriget mellan 1700 och 1721, och stod mellan en svensk armé under Karl XII och en rysk armé under Charles Eugène de Croÿ.

I februari 1700 inleddes kriget när en allians mellan Danmark-Norge, Sachsen-Polen och Ryssland anföll Sveriges allierade Holstein-Gottorp och de svenska östersjöprovinserna. I oktober landsteg Karl XII i Pernau och samlade en armé på omkring 10 500 soldater, och efter en lång och mödosam marsch anlände svenskarna till Narvas utkanter. Den 30 november beordrade Karl XII sina trupper att omedelbart anfalla den ryska befästningsvallen. Med hjälp av en snöstorm och med vinden i ryggen, vilken samtidigt blåste ryssarna i ansiktet, anföll svenskarna den ryska försvarslinjen på två avsnitt, vilket skapade stor oordning i de ryska leden. Efter en vild flykt undan svenskarna valde den ryska armén att kapitulera, och efter underhandlingar fick de avtåga tillbaka till Ryssland. Omkring 9 000 ryska soldater stupade under slaget, och hela den ryska arméledningen tillfångatogs, medan de svenska förlusterna uppskattades till runt 1 900 soldater.

Med det ryska hotet avvärjt kunde svenskarna vända sin uppmärksamhet mot Sachsen-Polens trupper. Peter den store tog lärdom av slaget och kom att på nytt bygga upp den ryska krigsmakten, som senare kom att erövra Narva år 1704 och under sommaren 1709 besegra Karl XII:s armé i slaget vid Poltava. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 2
De norrländska kungsgårdar som räknas upp i Hälsingelagen var anlagda med regelbundna mellanrum på eller invid gamla centralorter längs den förhistoriska kustlandsvägen Norrstigen.

Norrala kungsgård var under medeltiden ett av de sex gods i det svenska Norrland vilka omnämns som en del av sveakungarnas Uppsala öd i Hälsingelagen.

Kungsgården anlades troligen vid 1200-talets slut som ett led i den svenska kronans strävan att skaffa sig ökad kontroll över dessa då självständiga områden. Genom att gården lades intill en större gravhög från järnåldern i en gammal centralbygd anslöt den till en äldre regional maktstruktur. Först 1331 finns belägg för att kronan då betraktade Hälsingland som en del av riket. Från att ha varit kronans tentakel ut mot de självständiga norrländska trakterna och en del av dess tributsystem blev Norrala kungsgård ett centrum för hälsingefogdens organiserade skatteuppbörd och förvaltning.

Det var sannolikt därför som omfattande försvarsanläggningar anlades vid havsinloppen till Norrala på 1300-talet och varför socknen ägde en av de få klövsadelkyrkorna i det medeltida Norrland. Efter att kronan 1454 avyttrat de två andra kungsgårdarna i Hälsingland utsträcktes Norrala kungsgårds förvaltningsområde till att omfatta hela landskapet. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 3
En sen variant av James Watts ångmotor. Maskiner av den här typen drev den industriella revolutionen i Storbritannien och är ett exempel på tillämpad termodynamik.

Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete. Den klassiska termodynamiken studerar kopplingen mellan makroskopiska egenskaper som temperatur, volym och tryck hos termodynamiska system samt hur dessa påverkas och förändras genom termodynamiska processer. Historiskt har termodynamikens utveckling drivits av önskan att öka verkningsgraden hos tidiga ångmaskiner, framför allt genom det arbete som bedrevs av den franske fysikern Sadi Carnot, ofta kallad termodynamikens fader.

Termodynamiken är en bred vetenskap som ofta delas upp i olika grenar. Huvudsatserna och många av de centrala begreppen är de samma inom de olika disciplinerna, men angreppssätten och användningsområdena skiljer sig. Den klassiska termodynamiken är en makroskopisk disciplin, till stor del baserad på mätningar och erfarenheter. I motsats bygger den statistiska termodynamiken, med grund i kvantmekaniken, på den mikroskopiska naturen hos enskilda atomer och molekyler. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 4
Fasad mot Eddy Avenue, december 2009

Sydneys centralstation (officiellt Central Railway Station) är en järnvägsstation i Australien. Stationen invigdes den 4 augusti 1906 och är den tredje i ordningen att tjäna som Sydneys centralstation, belägen strax norr om de tidigare centralstationerna. De allra flesta av delstatens persontågslinjer utgår från eller passerar genom stationen, vilket gör den till ett nav i delstatens persontrafik. Buss- och spårvagnshållplatser i närheten förstärker dess betydelse för resande. Antalet passagerare per vardag uppgick 2012 till 182 100.

Stationen ritades av Gorrie McLeish Blair, som arbetade under Walter Vernon, och uppfördes i två etapper, 1901–1906 och 1915–1921. En omfattande utbyggnad skedde 1917–1929 (huvudsakligen 1922–1926), då åtta nya perronger byggdes för att sköta stadens växande pendeltågstrafik. 1926 sattes det första eltåget i drift vid stationen. Sedan 1960-talet har stationen varit föremål för upprustningar och restaureringar, med omfattande arbete utfört på 1980- och 1990-talen inför OS 2000. Den senaste restaureringen, som omfattade stationens tornur, slutfördes 2011. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 5
Hamnen i Mölle.

Mölle är en tätort på Kullahalvön i Höganäs kommun, Skåne med 715 invånare (2010). Samhället var från början ett fiskeläge, men kom att spela en stor roll i den framväxande turismen i Sverige i slutet av 1800-talet.

Gemensamhetsbad för män och kvinnor introducerades i Ransvik i början av 1900-talet. Storhetstiden som turistort inträffade strax före första världskriget, men även under mellankrigstiden var turistströmmarna stora. Fortfarande är Mölle en populär turistort med en tredubbling av invånarantalet under sommarmånaderna.

Mölle präglas i hög grad av omgivningarna. Samhället ligger vid foten av urbergshorsten Kullaberg som är ett naturreservat. Längst ut på udden ligger Kullens fyr, som är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr. Söder om Mölle ligger Mölle fälad, karaktäriserat öppna strandhedar, som än idag hållas öppna genom bete. Söderut ligger också Krapperups slott. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 6

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 6, 2018
Vis - historikk


Uke 7

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 7, 2018
Vis - historikk


Uke 8

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 8, 2018
Vis - historikk


Uke 9

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 9, 2018
Vis - historikk


Uke 10

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 10, 2018
Vis - historikk


Uke 11

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 11, 2018
Vis - historikk


Uke 12

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 12, 2018
Vis - historikk


Uke 13

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 13, 2018
Vis - historikk


Uke 14

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 14, 2018
Vis - historikk


Uke 15

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 15, 2018
Vis - historikk


Uke 16

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 16, 2018
Vis - historikk


Uke 17

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 17, 2018
Vis - historikk


Uke 18

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 18, 2018
Vis - historikk


Uke 19

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 19, 2018
Vis - historikk


Uke 20

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 20, 2018
Vis - historikk


Uke 21

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 21, 2018
Vis - historikk


Uke 22

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 22, 2018
Vis - historikk


Uke 23

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 23, 2018
Vis - historikk


Uke 24

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 24, 2018
Vis - historikk


Uke 25

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 25, 2018
Vis - historikk


Uke 26

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 26, 2018
Vis - historikk


Uke 27

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 27, 2018
Vis - historikk


Uke 28

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 28, 2018
Vis - historikk


Uke 29

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 29, 2018
Vis - historikk


Uke 30

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 30, 2018
Vis - historikk


Uke 31

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 31, 2018
Vis - historikk


Uke 32

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 32, 2018
Vis - historikk


Uke 33

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 33, 2018
Vis - historikk


Uke 34

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 34, 2018
Vis - historikk


Uke 35

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 35, 2018
Vis - historikk


Uke 36

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 36, 2018
Vis - historikk


Uke 37

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 37, 2018
Vis - historikk


Uke 38

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 38, 2018
Vis - historikk


Uke 39

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 39, 2018
Vis - historikk


Uke 40

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 40, 2018
Vis - historikk


Uke 41

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 41, 2018
Vis - historikk


Uke 42

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 42, 2018
Vis - historikk


Uke 43

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 43, 2018
Vis - historikk


Uke 44

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 44, 2018
Vis - historikk


Uke 45

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 45, 2018
Vis - historikk


Uke 46

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 46, 2018
Vis - historikk


Uke 47

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 47, 2018
Vis - historikk


Uke 48

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 48, 2018
Vis - historikk


Uke 49

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 49, 2018
Vis - historikk


Uke 50

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 50, 2018
Vis - historikk


Uke 51

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 51, 2018
Vis - historikk


Uke 52

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 52, 2018
Vis - historikk


Wikipedia:Ukens artikkel. Svensk arkiv: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018