EUREF89

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

EUREF89 er det offisielle geodetiske datumet i Norge. Internasjonalt brukes navnet European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) om samme datum.

Det er et horisontalt datum som definer en ellipsoide. Punktene på jordoverflaten blir først overført til ellipsoiden, og deretter blir de overført til det todimensjonale kartplanet ved hjelp av en kartprojeksjon. Datumet bruker GRS80-ellipsoiden. Den har sentrum i jordas massesentrum, store halvakse 6 378 137 m, lille halvakse 6 356 752,314 m og flattrykning 1298,257 222 101. I Norge ligger GRS80-ellipsoiden mellom 18 og 48 m under geoiden.

EUREF89 er en regional referanseramme for den eurasiske kontinentalplaten, og en tar derfor ikke hensyn til kontinentaldrift ettersom innmålte punkter ikke vil forskyve seg relativt til hverandre. EUREF89 var likt med det globale datumet ITRF (International Terrestrial Reference Frame) i epoken 1989.0, men kontinentalplaten beveger seg ca. 2,5 cm i året. EUREF89 brukes som regel sammen med UTM-projeksjonen, og UTM-koordinater angis som nord og øst med enhet meter. EU anbefaler at EUREF89 brukes som referanseramme for geodata i Europa.

I Norge har EUREF89 erstattet de eldre datumene NGO1948 og ED50. I perioden 1994–1997 ble det ved hjelp av GPS bygget opp et helt nytt stamnett med ca. 1000 fastmerker i Norge. Deretter ble det fram til 2008 bygget opp et landsnett med ca. 11 000 punkter. Fra 2009 er EUREF89 tatt i bruk i alle landets kommuner for kartlegging og annen stedfesting av data.

EUREF89 UTM er det offisielle koordinatsystemet i Norge. I 2013 ble det innført et sekundært koordinatsystem, EUREF89 NTM, som brukes i bygge- og anleggsbransjen i tilfeller der en må ha stor målestokknøyaktighet. Dette systemet bruker en annen kartprojeksjon, men har samme datum.

Kilder[rediger | rediger kilde]