Tempel Ridder Ordenen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Se også Tempelridderordenen

Tempel Ridder Ordenen er en organisasjon som har sitt utspring i amerikansk avholdsbevegelse på 1800-tallet, og som i dag er representert i alle nordiske land. Den nordiske Tempel Ridder Orden har ingen direkte forbindelse med den opprinnelige tempelridderordenen, utover noen historiske referanser. Den har heller ingen organisasjonsmessig forbindelse med Frimurerordenen, eller med andre organisasjoner som også bruker navn som Tempelriddere/Knight of Templars etc.

I Norge er det 24 templer. De vil i sin krets samle menn med etiske og sosiale interesser til et brorskap grunnlagt på kjærlighet, trofasthet, ansvar og pliktfølelse. De legger ingen bånd på medlemmenes politiske eller religiøse oppfatninger, men forutsetter interesse for ideelt arbeid og et ønske om å arbeide for et høyere etisk mål. Ved innvielse i ordenen lover hvert medlem å avstå fra bruken av berusende drikker og andre rusmidler. Dette er unikt sammenlignet med andre seriøse ordener mener de.

Historie[rediger | rediger kilde]

Det nåværende broderskap har sin opprinnelse i totalavholdsbevegelsen i USA. Forholdene i USA på slutten av 1700-tallet og utover var svært broket og preget av elendighet og forfall. Vertshusene ble overalt det absolutte midtpunkt. Her møttes folk når arbeidstiden var omme. Her ble det «dans, kortspill og drikk».

Etter hvert sto det frem en del mennesker som innså at noe effektivt måtte gjøres for å snu denne uheldige utviklingen. En av de som kom til å spille en dominerende rolle i dette arbeidet var dr. Benjamin Rush. Han var lege og professor samt en fremragende statsmann. Han ble en av de ledende menn i Amerika.

I 1840 kom Washingtonbevegelsen. I Baltimore samlet en klubb sorgløse menn av arbeiderklassen seg på en kro. Om kvelden 2. april fikk de høre at en kjent avholdspredikant, pastor Mathew Hale Smith, skulle tale i en av kirkene i Baltimore. Klubben sendte da to av medlemmene for å høre på talen og for å gjøre innvendinger mot argumentene hans. De ble imidlertid så grepet av talerens fremstilling, som på mange måter avspeilet deres egen situasjon, at det ble en voldsom diskusjon mellom disse to og de øvrige medlemmene i klubben.

Diskusjonen fortsatte i flere dager til den 5. april, og sluttet med at 6 av medlemmene sa seg beredt til å forandre sin livsstil og ikke bare selv bli avholdsmenn, men også å kjempe for et edruelig samfunn. De tok hverandre i hendene og lovet å kjempe trofast sammen. De dro sammen til Washington, der de overfor en prest avla løfte om selvtukt, fast besluttet på å følge den sannhetens vei som de nå ville slå inn på. Washingtonbevegelsen, som fikk sitt navn etter de seks mennenes besøk i Washington, fikk helt fra begynnelsen mange tilhengere og hundretusener skrev under på avholdsløftet. I 1842 ble «Sons of Temperance» stiftet i New York. Denne sammenslutningen skulle arbeide ordensmessig med ritualer, seremonier, passord og regalier. Kjærlighet, renhet og troskap ble antatt som motto for den nye ordenen, og som symbol tok de et likesidet triangel med en seksoddet stjerne inni, til minne om de 6 Washingtonmennene. Etter hvert ble ordenen utvidet med enda mer ordensmessighet med gradsystem, og i 1845 ble Tempel of Honor stiftet med medlemmer fra Sons of Temperance. Denne dato er derfor den virkelige starten på ordenen. Ved overføringen til Sverige ble dette til Tempelridderordenen.

Tempel Ridder Ordenen i Norge[rediger | rediger kilde]

Tempel Ridder Ordenen ble grunnlagt i Norge 10. desember 1922 med innstiftelsen av RT Noreg i Arendal. Stortemplet for Norge og Island ble innstiftet i 1947 i Oslo. Det finnes i dag 35 templer og utposter i Norge, med til sammen ca. 1000 medlemmer. Den lokale enhet er et Ridder Tempel. Mange av templene har også en enhet kalt Utpost. Formålet med utposten er å gi personer som kan tenke seg å gå inn i ordenen informasjon om hva ordenen står for, slik at de får et godt grunnlag for å ta stilling til et eventuelt medlemskap. Det gis også informasjon om ordenen gjennom åpne møter (Åpen Forgård). Alle templene i et land danner et Stor Tempel som igjen inngår i Det Høyeste Tempel. Tempel Ridder Ordenen er bygd opp i et gradsystem, der hver grad gir en fordypning i ordenens ideologi og budskap. Hver grads særegenhet og budskap forbeholdes dem som innehar graden, slik at hvert gradmøte blir til en unik høytid og en givende opplevelse. Det er dette som er bakgrunnen for taushetsløftet. Dessuten innebærer vandringen gjennom gradene ny innsikt og tilpassede forklaringer på de lavere gradenes innhold, noe som gir ytterligere en dimensjon til de ulike budskap. Det finnes tolv grader, oppdelt i syv arbeidsgrader og tre styregrader. Den første graden kalles innvielsesgraden, de tre neste kalles vebnergrader og deretter følger tre riddergrader. De to siste grader er hedersgrader og tildeles bare brødre som har gjort en ekstraordinær innsats for ordenen. Stor Templet arbeider i den åttende og niende graden og Det Høyeste Tempel i de tre siste gradene. Ridder Templene arbeider i de fire første gradene. Gradene 5, 6 og 7 gis av en organisatorisk enhet kalt Ridder Kapitler. Et Ridder Kapittel er en overbygning over Ridder Templer i en region. Det er 6 Ridder Kapitler i Norge.

Det tar ca. 12 år å få de 10 ordinære gradene som et tempel gir. Medlemmene får delta i møter i den graden de selv innehar og lavere grader. I innvielsesgraden kan det være opp til 12 møter på et år. Gradene kan mottas etter visse tidsintervall og etter den interesse man viser. Hver grad har egne dekorasjoner som alltid benyttes ved møtene. Tempelridderordenen har sitt stamhus i Parkveien 41 A i Oslo.

Ordenen har en medlemsoversikt som kalles matrikkel og inneholder de viktigste data som navn, f.dato, grad etc. Embetet består av et Mester Råd, Mester, Vicemester, Undermester, Sekretær, Ceremonimester,Sskattmester og Kapellan. Det høyeste møte i templene kalles General Konvent (GK), og holdes hvert tredje år. Tempel Ridder Ordenen er en internasjonal sammenslutning med templer i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige .

Tempel Ridder Ordenens symbol er et triangel med tre indre triangler.

TR Norge og Island Ny logo.jpg

Tempel Ridder Ordenens gradsystem og benevnelser.[rediger | rediger kilde]

Tempel Ridder Ordenen er som nevnt bygget opp på et system av 12 grader.

 • 1. Innvielses Grad. IG. Stridskamerat.
 • 2. Kjærlighetens Grad. KG. Offervillig Væpner.
 • 3. Renhetens Grad. RG. Årvåken Væpner.
 • 4. Troskapens Grad. TG, Standhaftig Væpner.
 • 5. PrøvedeRridderes Grad. PRG. Prøvet Ridder.
 • 6. Antagne Ridderes Grad. ARG. Antagen Ridder.
 • 7. Utvalgte Ridderes Grad. URG. Utvalgt Ridder.
 • 8. Stor Tempel Graden. STG. Komtur.
 • 9. Stor Templet Indre Cirkel Grad. STICG. Utvalgt Komtur.
 • 10. Høyeste Templets Grad. HTG. Stor Komtur. Ridder med Det Røde Kors.
 • 11. Høyeste Templets Indre Cirkel Grad. HTICG. Ridder med Det Røde Kors.
 • 12. Heders Grad. Ordenens Prefekt. HDG. Kommandør med Det Hvite Kors.

Ordenens veterantegn. Medlem som har tilhørt ordenen i mer enn 25 år kan uten hensyn til grad eller embete utnevnes til ordenens veteran (OVN). Ordenen har tre hedersmedaljer; Eklund-medaljene i gull, sølv og bronse er innstiftet for å hedre minnet om ordenens nyskaper og stormester gjennom årene 1903 til 1940, Oskar Eklund.

 • Eklund-medaljen i gull, Det Høyeste Tempelets hedersmedalje.

Eklund-medaljen i gull (EMG) kan bare tildeles Ordens Prefekt. Kommandør av det hvite kors, som har utført en særskilt gavnlig gjerning av overordentlig stor betydning for Tempel Ridder Ordenen. Høyeste Stor Mester (HSM) skal, som ordenens høyeste embetsmann, inneha EMG. Den særskilte medaljen som tilhører embete, tildeles HSM i forbindelse med installasjonen.

 • Eklund-medaljen i sølv, Stor Templets hedersmedalje.

Eklund-medaljen i sølv (EMS) kan tildeles broder som innehar minst Stor Tempel Graden, og som gjennom omsorgsfullt, fortjenstfullt og trofast arbeid gjennom lengre tid har tjent ordenen og sitt tempel.

 • Eklund-medaljen i bronse, Ridder Templets hedersmedalje

Eklund-medaljen i bronse (EMB) kan tildeles medlem som har gjort en betydelig innsats for det enkelte tempel, for utpost som lyder under templet eller for ordenen som helhet.

Grunnlaget for ordenens arbeid er møtene i lokalavdelingene rundt om i landet, som kalles templer. Møtene holdes i de ulike gradene. Bare de medlemmer som innehar vedkommende grad eller høyere, kan delta i møter i denne graden. For eksempel kan et medlem som bare har innvielsesgraden kun delta i møter i denne graden, i eget eller i alle andre Templer, inntil han er innviet i neste grad. Medlemmer med høyere grader kan bare delta innen samme grad eller i møter med lavere grader.

Utbredelse[rediger | rediger kilde]

Tempel Ridder Ordenen er internasjonal, og for tiden[når?] representert i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island og på Færøyene. Tilsammen ca. 3 500 medlemmer.

Tempel Ridder Ordenen er representert med Templer i følgende byer og tettsteder i Norge og på Island: Akureyri, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Førde, Hamar, Haugesund, Hønefoss, Kongsberg, Kristiansand, Larvik, Molde, Mysen, Oslo, Reykjavik, Sandefjord, Skien, Sortland, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Verdal og Ålesund.

«Utposter» i Norge og på Island: Bergen, Førde, Molde, Mysen, Narvik, Reykjavík, Saltdal, Sortland, Sykkylven, Trondheim, Tromsø. Det finnes i dag 35 Templer og Utposter i Norge og på Island.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]