Sylhetti

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sylhetti
ꠍꠤꠟꠐꠤ silɔʈi
Brukt iBangladesh,[1][2][3][4] India,[5][6][3][7] Myanmar,[8][9][10][11] Storbritannia,[12][13][14][15][10] Australia,[16][10] Canada,[16][17][10] Italia,[16][10] Singapore,[16][18][10] USA,[16][19][10] Malaysia[20][10]
Antall brukere13 980 000[21]
Etnisitetsylhetifolket, maimal-kasten, chero-kasten, sauria paharia-stammen, bodo, bhumij, karmali, korku, brahmin, lohara, kisan, mali-kasten, nagar brahmin, sylhet-muslimer, Nagarchi
Lingvistisk
klassifikasjon
Indoeuropeisk
Indoiransk
Indoarisk
Østlig
Sylhetti
SkriftsystemSylhetti-skrift
Språkkoder
ISO 639-3syl
Glottologsylh1242

Wikipedia på sylhetti
Sylhetti på Wiktionary

Sylhetti eller Syloti (silɔʈi) er et indoarisk språk som tales i Surmadalen i den nordøstlige delen av Bangladesh, i Barakdalen i den nordøstlige indiske delstaten Assam, samt det nordlige Tripuradistriktet i Tripura.[22] Språket tales også av en betydelig befolkning i andre nordøstlige stater i India og blant indiske innvandrere til Storbritannia. For tiden snakker 8 millioner mennesker dette språket i Bangladesh, 3 millioner mennesker i India, og 300 000 mennesker i Storbritannia.[23]

Historien til Sylhetti-språket[rediger | rediger kilde]

Forfedrene til Sylhett var opprinnelig fra Sylheti-slettene i dagens Bangladesh og det gamle India, gradvis spredt over hele verden. Opprinnelsen til Sylheti-språket spekuleres i å være fra Magadhi-språket, som er et eldgammelt språk som snakkes i det indiske subkontinentet. Språket begynte å utvikle seg uavhengig av andre bengalske dialekter fra 1200-tallet, på grunn av den geografiske og kulturelle isolasjonen til Sylhet-regionen.

Sylhetti-diasporaen, som i hovedsak inkluderer personer som har migrert fra Sylhet til Storbritannia, USA, Canada og Australia, har bidratt til å fremme språket også til internasjonalt nivå. På grunn av rekkevidden til sosiale medier har språket nå blitt mer tilgjengelig for de som er språklig og kulturelt interessert i dette språket.

Kjennetegn ved Sylhetti-språket[rediger | rediger kilde]

Sylhetti-bok skrevet av en innfødt lærer[24]

Vokalene til Sylheti-språket skiller seg fra andre østlige språk. Det er ganske forskjellig når det gjelder uttale, fonetikk, vokabular og grammatikk fra de andre østlige språkene. Sylheti-vokabularet låner i stor grad ord fra andre språkfamilier, inkludert hindi, urdu og arabisk. De unike egenskapene til språket, sammen med dets rike litteratur, har ført til en gjenoppblomstring av fascinasjon for Sylheti blant den yngre generasjonen. Til tross for at den er overskygget av offisielle språk, snakkes Sylheti fortsatt av millioner av mennesker i Bangladesh, India og i Sylhetti-diasporasamfunnene rundt om i verden.

Fonologi[rediger | rediger kilde]

Vokaler[25]
  Foran Sentral Tilbake
Lukk vokal i ꠁ   du ꠃ
Close-midt vokal e ꠄ    
Åpen-midt-vokal     ɔ ꠅ
Åpen   a ꠀ  
Konsonanter[25]
  Labial Dental Retroflex konsonant/
Alveolar
Palato-alveolar konsonant Velar-konsonant Glottal
Nasal stop m ꠝ n ꠘ     ŋ ꠋ  
Afrikat konsonant stemmeløs unaspirated t̪ ꠔ , ꠕ ʈ ꠐ , ꠑ  
stemmet uaspirert b ꠛ , ꠜ d̪ ꠖ , ꠗ ɖ ꠒ , ꠓ ɡ ꠉ , ꠊ  
frikativ stemmeløs frikativ ɸ ~ f ꠙ , ꠚ s ꠌ , ꠍ   ʃ ꠡ x ꠇ , ꠈ  
stemt frikativ   z ꠎ , ꠏ       ɦ ꠢ
Klapp konsonant   ɾ ꠞ      
Omtrentlig konsonant l ꠟ    

Sylhetti-språket er unikt på sin egen måte, med en distinkt smak som skiller det fra andre østlige dialekter. Det er et språk som, etter å ha opprettholdt århundrer med geografisk og kulturell isolasjon, har blomstret i flere diasporasamfunn. Språket er et vitnesbyrd om mangfoldet i den østindo-ariske familien, og verdsettes av de som snakker det. Språket har treveis tonesystem som er svært sjeldent i indo-arisk språkfamilie.

Nei. Ord IPA Tone Betydning Ord IPA Tone Betydning Ord IPA Tone Betydning
1 ꠙꠣꠑꠣ ɸáʈá Høy 'geit' ꠚꠣꠐꠣ ɸàʈà Lav 'revet' ꠙꠣꠐꠣ ɸāʈā Midt 'slipestein'
2 ꠇꠥꠑꠣ kúʈá Høy 'rom' ꠈꠥꠐꠣ kùʈà Lav "hånende" ꠇꠥꠐꠣ kūʈā Midt 'pinne'
3 ꠙꠣꠈꠣ ɸáxá Høy 'fan' ꠚꠣꠇꠣ ɸàxà Lav 'tømme' ꠙꠣꠇꠣ ɸāxā Midt 'moden'

Skrivesystem[rediger | rediger kilde]

Morsmål på Sylhetti[26]

Sylhet er tradisjonelt skrevet i Sylhet-manuset, et urfolksskriftsystem som brukes til å skrive de forskjellige språkene i Sylhett-regionen. Sylhet er et Brahmo-manus avledet fra Kaithi-manuset. Manuset ble brukt i middelalderen til å skrive forskjellige litterære verk, men bruken har gått betydelig ned gjennom årene. Sylhetti-skriftet tilsvarer fonetikken til Sylhetti-dialekten som snakkes i regionen. Språket har en rik muntlig tradisjon og en unik posisjon i det språklige landskapet i Sør-Asia. Selv om bruken av Sylhett-manuset har gått ned, arbeides det for å gjenopplive bruken av det for å bevare den kulturelle og språklige arven knyttet til det. Ulike organisasjoner og enkeltpersoner har satt i gang prosjekter for å digitalisere skript og utvikle fonter for bruk på moderne kommunikasjonsplattformer. Flere litterære verk har også blitt publisert nylig for å fremme bruken av Sylhet-manus og for å skape bevissthet om språket og dets unike skriftsystem. Sylhetti-manuset er unikt i sin form og bruk av diakritiske tegn for å representere spesifikke lyder. Den har blitt modernisert over tid, og består for tiden av 33 tegn.[27]

Sylhet har et tallsystem som er underlagt undertrykkelse. Pensum foreslås lagt til Unicode-tegnsettet. Sylhet-tall er en unik måte å skrive tall på som hovedsakelig brukes i Sylhet-regionen i Bangladesh og India. Tall ble brukt i en rekke sammenhenger, inkludert kommersielle transaksjoner, forretninger og religiøs praksis. Anbefalte Unicode-tegn inkluderer ti sifre og en desimalskilletegn. Sylhetti-tall ligner på to grupper av hindi-arabiske tall med forskjeller i form. Tillegget av Sylhet-tall til Unicode-tegnsettet vil muliggjøre representasjon av Sylhet-tall på digitale kommunikasjonsplattformer, inkludert nettsteder, sosiale medier og mobile enheter. Dette forslaget er et viktig skritt for å bevare regionens kulturelle og språklige arv og fremme dens anerkjennelse i det globale språklige landskapet.[28]

Sylhetti-ord[rediger | rediger kilde]

Sylhetti ord gjester (kuʈum)

Sylheti-vokabular refererer til de leksikale elementene, eller ordene og setningene, som brukes i Sylheti-språket. Sylheti-vokabularet omfatter et bredt spekter av emner, fra hverdagslige samtaler og husholdningsartikler til religiøs terminologi, litterære og kunstneriske uttrykk, og vitenskapelig og teknisk terminologi. På grunn av sitt historiske og kulturelle forhold til østlige språk, som også er et indo-arisk, har Sylheti lånt mange ord og uttrykk fra over tid; den har imidlertid også et særegent vokabular som gjenspeiler dens unike historie og kulturelle identitet.

Sylhetti ord øye (sɔuk)

Et viktig trekk ved Sylheti-vokabularet er bruken av lånord fra arabisk, persisk og sanskrit, som gjenspeiler den språklige og kulturelle innflytelsen fra islam og hinduisme på regionen. For eksempel er det arabiske ordet "salam" (som betyr "fred") ofte brukt som en hilsen blant Sylhetis, mens det persiske ordet "bazar" (som betyr "marked") brukes for å referere til tradisjonelle markedsplasser. I tillegg inneholder Sylheti-vokabularet mange ord og uttrykk som ikke har noen eksakt engelsk ekvivalent, og gjenspeiler ofte regionens unike flora, fauna og kulturelle praksis. For eksempel refererer ordet "fantha" til et tradisjonelt vannkar laget av leire, mens "xeru" refererer til en type krydret linsesuppe som vanligvis spises i Sylheti-kjøkkenet.

Sylhetti ord plass (zega)

Sylheti-vokabularet spiller også en viktig rolle i regionens kulturelle og litterære tradisjoner. Språket har en rik og mangfoldig poetisk tradisjon, med mange poeter som bruker lokale dialekter og spesifikke vokabular for å formidle sine unike perspektiver og erfaringer. Bruk av Sylheti-vokabular i litteratur og andre kunstneriske uttrykk har bidratt til å bevare og fremme språkets unike identitet og kulturarv. De siste årene har det blitt arbeidet med å dokumentere og standardisere Sylheti-ordforråd, inkludert opprettelsen av Sylheti-språklige ordbøker og andre ressurser. Slik innsats tar sikte på å bevare språket og sikre fortsatt bruk og vitalitet i årene som kommer. Samlet sett representerer Sylheti-vokabular et viktig aspekt av regionens kultur og identitet, og gjenspeiler dens unike historie, tradisjoner og språklige påvirkninger. Bruken og den fortsatte utviklingen er avgjørende for å bevare og fremme språket i årene og generasjonene som kommer.

Geografisk informasjon[rediger | rediger kilde]

Sylhetti ord Sylhet (silɔʈ)

Sylhetti eller Nagri-språket snakkes først og fremst i Sylhett-divisjonen i Bangladesh, som inkluderer distriktene Sylhet, Sunamganj, Habiganj og Maulvibazar. Det snakkes også av Sylhetti-diasporaen i forskjellige deler av verden. Sylhetti er også påvirket av andre språk som snakkes i regionen, som Khasi, Garo og Meitei. Språket har flere dialekter, for eksempel Sylhetti proper, Sunamganj, Habiganj og Maulvi Bazar dialekter. Regionen der språket Sylhetti eller Nagri snakkes er kjent for sin rike kulturarv, inkludert tradisjonell musikk, dans og mat. Det er også kjent for sine teplantasjer og naturlandskap, som nasjonalparkene Srimangal og Lawachara.[29]

Sylhetti ord London (lɔnɖɔn)

Sylhetti-språket er hjemmehørende i Sylhet-regionen delt av det historiske britiske styret av India mellom Bangladesh og India. Språket er neglisjert i sine hjemland på grunn av dårlig utdanning, tilbakestående politisk system og bevissthet i den tredje verdens land om bevaring av historie, kultur og arv. Imidlertid har det blitt utført forskning i India angående Sylhetti-tone;[30] og gjenkjennelse av Sylhetti-tale i databehandling.[31] I Storbritannia har britiske skoler begynt å verve Sylhetti i sine pensumplaner.[32] BBC News har også sendt online videoer relatert til COVID-19 på fem store sørasiatiske språk, inkludert Sylhetti.[33]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-bangladesh.html.
 2. ^ «ScriptSource - Bangladesh». Besøkt 21. august 2023. 
 3. ^ a b https://universeofmemory.com/sylheti-language-resources/.
 4. ^ https://www.ethnologue.com/country/BD/.
 5. ^ https://www.indianetzone.com/45/sylheti_language.htm.
 6. ^ «ScriptSource - India». Besøkt 21. august 2023. 
 7. ^ https://www.ethnologue.com/country/IN/.
 8. ^ https://en.wal.unesco.org/countries/myanmar/languages/sylheti.
 9. ^ https://find.bible/languages/syl/.
 10. ^ a b c d e f g h https://web.archive.org/web/20160401121705/http://archive.ethnologue.com/16/show_language.asp?code=syl.
 11. ^ https://en.wal.unesco.org/countries/myanmar.
 12. ^ https://www.wolframalpha.com/input?i=Entity%5B%22Language%22%2C+%22Sylheti%3A%3A8zx8h%22%5D.
 13. ^ https://joshuaproject.net/people_groups/15151/UK.
 14. ^ https://www.cambridge.org/core/journals/studies-in-second-language-acquisition/article/prosodic-patterns-in-sylhetienglish-bilinguals/C0BDFCB0F8C8A7BE10E30B973CC1F669.
 15. ^ https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0261927X03261223?journalCode=jlsa.
 16. ^ a b c d e https://globalrecordings.net/en/language/syl.
 17. ^ https://scriptsource.org/country/CA.
 18. ^ https://scriptsource.org/country/SG.
 19. ^ https://scriptsource.org/country/US.
 20. ^ https://scriptsource.org/country/MY.
 21. ^ «Sylheti»] (engelsk). Joshua-prosjektet. Besøkt 31. mars 2023.
 22. ^ «Sylheti» (engelsk). Ethnologue. Besøkt 31. mars 2023. 
 23. ^ «Sylheti» (engelsk). WolframAlpha. Besøkt 31. mars 2023. 
 24. ^ «Nagri sir (Sylhetti-lærer)». www.kalerkantho.com. Besøkt 31. mars 2023. 
 25. ^ a b Mahanta|Gope|2018|p=81
 26. ^ «Atlas over truede alfabeter: Skriftsystemer for urfolk og minoriteter, og menneskene som prøver å redde dem.» (engelsk). Besøkt 31. mars 2023. 
 27. ^ «Siloṭi Nagri (Sylhetti-skrift)» (engelsk). Sylheti oversettelse og forskning. Besøkt 31. mars 2023. 
 28. ^ «Forslag om å kode Syloti Nagri-tall» (PDF). 
 29. ^ S Hamid. «En studie av språkvedlikehold og -skifte i Sylheti-samfunnet i Leeds» (PDF). s. 52. 
 30. ^ Raychoudhury, Priti; Mahanta, S. (2020). «Det treveis tonesystemet til Sylheti». Speech Prosody 2020 (engelsk). Besøkt 31. mars 2023. 
 31. ^ Chakraborty, Gautam; Sharma, Mridusmita; Saikia, Navajit; Sarma, Kandarpa Kumar (1. juni 2022). «Myk beregningsbasert talegjenkjenningssystem for Sylheti-språk». International Journal of Speech Technology. 2 (engelsk). 25: 499–509. ISSN 1572-8110. doi:10.1007/s10772-022-09976-7. Besøkt 31. mars 2023. 
 32. ^ «Britiske skoler verver Sylhetti i sine pensumplaner». Dhaka Tribune. 22. juni 2017. Besøkt 31. mars 2023. 
 33. ^ «Spørsmål og svar mot koronavirusvaksine på fem sørasiatiske språk». BBC nyheter (engelsk). 17. desember 2020. Besøkt 31. mars 2023. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]