Uttale

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Uttale av et ord er den måten som enten et enkeltindivid sier et ord, eller den måten de fleste brukere av et språk sier ordet.

Et ord kan sies på forskjellige måter av forskjellige individer eller grupper, avhengig av mange faktorer, som for eksempel stedet de vokste opp, tiden de vokste opp på, hvor de bor eller sosial klasse. Forskjellig uttale av et ord forandrer ikke ordets mening (semantisk innhold).

Måten en person uttaler et ord på er først og fremst avhengig av de grunnleggende lydenhetene (fonene) som benyttes i språket hen snakker. Den grenen av lingvistikken som omhandler disse lydenhetene kalles fonetikk.

«kjell»

I 1886 begynte en gruppe engelske og franske språklærere arbeidet med et internasjonalt alfabet for å beskrive uttalen til alle lydene i forskjellige språk. Resultatet ble det internasjonale fonetiske alfabetet IPA.

I Norge har uttalen av det norske språket til tider skapt debatt. Et eksempel på dette er bortfallet av lyden /ç/ (som i ordene kjøtt og kino) i enkelte dialekter og sosiolekter. Dette har blant annet ført til at Petter Schjerven i programmet Typisk norskNRK (mer eller mindre seriøst) introduserte en ny bokstav til det norske alfabetet. Bokstaven skulle hete kjell og skulle plasseres mellom l og m i alfabetet.