Politisk system

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et politisk system er et samfunnssystem hvor ulike politiske grunnsyn blir satt i senter for styremåten [1] Et politisk system består av politiske institusjoner. Systemet inndeles i undergrupper. I Danmark er det politiske systemet inndelt i stat, region og kommune. Dimensjonene i det politiske systemet opdeles ofte med utgangspunkt i de engelske begreber policy, polity og politics.

Model over det politiske system efter Goul Andersen

Kjennetegn[rediger | rediger kilde]

Overordnet kan begrepet politisk system forstås som et uttrykk for en idealtype, hvis grunnleggende struktur utgjør et funksjonelt nettverk som skal bemannes. Generelt handler analyser av politiske systemer om å kartlegge hvorledes det politiske innholdet former seg, hvis de politiske handlinger alene avspeiler rasjonell saksbehandling. Begrepet politisk system er imidlertid komplekst, og det er blant forskere i politiske systemer ikke en entydig avgrensning av dets omfang. I litteraturen om politikk finnes forskjellige modeller, som søker å innfange de vesentligste trekk ved politiske systemer.

Eastons model
Eastons model

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Jacobsen, Hans (07.06.2018). «Politikk i verdensynet». Vi menn. s. 31.