Svartbotn naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Svartbotn
VerneformNaturreservat
VernetemaVåtmark
Areal2,213
KommuneHammerfest
Opprettet20. desember 1991

Svartbotn naturreservat
70°41′12″N 23°13′9″E

Svartbotn naturreservat er et naturreservat i Hammerfest kommune. Reservatet dekker et område på 2,213 km² nordøst på Sørøya. Ca. 2 km² er landareal. Formålet med vernet er å bevare en lite påvirket sandfjord med tilhørende sanddynesystem og vegetasjon.

Sandfronten i Svartbotn er ca. 300 meter bred og sanddyner strekker seg flere hundre meter innover dalføret innenfor, som er omgitt av nokså bratte fjell. Forstranda er dominert av strandarve og litt tangmeldevoll og balderbråvoll. Stranddynene er lite utviklet og forstranda går stort sett direkte over i ung dynegrashei dominert av ryllik. Videre følger eldre dynegrashei med tørre rygger med reinrose, og fuktigere søkk med ballblom og fjellflokk. Her finnes også kvitsoleie som er meget sjelden i Nord-Norge. I området finnes steinaldertufter av kulturhistorisk interesse.

Bestemmelser for reservatet[rediger | rediger kilde]

  • Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner og andre transportable byggverk, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
  • Vegetasjonen er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
  • Bålbrenning og sanking av tørrved i sanddynene er forbudt.
  • Bruk av motorkjøretøy på barmark er forbudt.[1]

Bestemmelsene er ikke til hinder for[rediger | rediger kilde]

  • Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
  • Sanking av bær og matsopp, og graving etter fjæremakk til agn.
  • Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere regler for beitingen i reservatet når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
  • Nødvendig vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til[rediger | rediger kilde]

  • Motorisert ferdsel på land i næringsøyemed, eller i andre særlige tilfeller.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]