Storvatnet naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Storvatnet
LandNorge Norge
KommuneSteigen
VernetemaSkog
FaunaTruede fuglearter:
Floralauv- og furuskog
 • skogsvegetasjon: (bregner, skogstorkenebb, skogsvinerot, trollurt, legeveronika, brunrot)
 • vanlig fjellvegetasjon: (vendelrot, turt, bergfrue, kvitbladtistel. marikåpe, myskemaure, bergfrue, gulsildre, li- og fjellfiol)
 • vanlig myrvegetasjon: (starr, duskull, rome, flekkmarihand, dvergjamne, lyng)
 • forskjellige gressarter
 • bær
 • Areal24 627 dekar[1]
  OmfatterLandområder rundt Storvatnet:
 • Deler av Sagdalstindan
 • Deler av Målåskardet
 • Deler av Stordalstinden
 • Stordalen
 • Storvikodden
 • Områdene mellom Storvikvatnan og Storvika
 • Opprettet25. februar 2011[2]

  Storvatnet naturreservat
  67°53′16″N 15°39′18″Ø

  Storvatnet naturreservat ligger øst i Steigen kommune i Nordland, omtrent 5 km sørøst for grenden Store Straumfjorden.

  Naturreservatet omfatter landområder rundt den midtre og nordlige delen av den ni kilometer lange innsjøen Storvatnet; i vestlig retning omtrent en kilometer fra vatnet opp Sagdalstindan. I nordlig retning ca. 1,5 km opp Malåskardet, og nordøstover mot grensen til Hamarøy. I østlig retning inkluderes toppen av Stordalstinden, Stordalen, sørover til Storvikodden, rundt Storvika halvveis til Rypvikodden, og sørover mot Storvikvatnan.
  Høydeforskjellen er fra 56 moh ved vannkanten til 1 065 moh (Stordalstinden).

  Området har flere ulike skog- og vegetasjonstyper som blant annet skyldes varierte lys- og jordbunnsforhold:

  • Lauvskog som varierer fra ren bjørkeskog til en mer sammensatt treslagsfordeling med de vanlige artene som knyttes til høystaudevegetasjon. Innslag av lågurtskog og ren ospeskog.
  • Furuskog i skrinne, grunnlendte deler av terrenget, og langs enkelte morenerygger ved nordenden av Storvatnet.
  • Innslag av flommarkskog og sumpsskog ved elveinnløpene til vatnet.
  • Granskog i Stordalen.
  • Granplantefelt langs nordsiden av Storvika og ved Tomasjorda i nordenden av vatnet.
  • Vanlig myrvegetasjon i myrområdene som hovedsakelig ligger i Storvassbotnen og Storvika.

  Berggrunnen i området består av glimmerskifer og glimmergneis.

  Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med det biologiske mangfoldet. Naturgrunnlaget i området er viktig for den samiske kultur og næringsutnyttelse, og skal kunne brukes til reindrift. Steigen jeger- og fiskeforening har en hytte innenfor reservatet.

  Se også[rediger | rediger kilde]

  Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ (no) Storvatnet naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  2. ^ Regjeringens dokumentarkiv: Verning av skogområder i Nordland.

  Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]