Storgalten naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgalten
KommuneHasvik
VerneformNaturreservat
Areal1,066
Opprettet28. januar 1983

Storgalten
70°43′09″N 22°41′32″Ø

Storgalten naturreservat er et naturreservat i Hasvik kommune. Reservatet dekker øyene Lyngøya og Flatøya, et område på 1 066 km² i Galtefjorden på øya Sørøya. Ca. 0,35 km² av dette er landareal. Formålet med fredningen er å bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Krykkjekolonien ligger i ei bratt fjellside på Storgalten. Andre fugler som hekker her er storskarv, gråmåke, svartbak, teist og ærfugl.[1]

Bestemmelser for reservatet[rediger | rediger kilde]

 • All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
 • Alt vilt (inklusive sjøpattedyr), herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund, er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 30. september. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
 • Det må ikke foretas inngrep som kan skade de naturlige forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, steinbrudd, uttak eller oppfylling av masse, henleggelse av avfall, utslipp av forurensende stoffer, eller annen virksomhet som medfører terrenginngrep og forstyrrelser av naturmiljøet.
 • Motorisert ferdsel til lands er forbudt.
 • Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.
 • Miljøverndepartementet kan fastsette nærmere regler for:
  • Ferdselen på land og på sjøen i reservatet.
  • Begrenset eggsanking fra arter som kan tåle en slik beskatning.
  • Bruk av slike fiskeredskaper som kan virke skadelig på fuglelivet.[2]

Bestemmelsene er ikke til hinder for[rediger | rediger kilde]

 • Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, sikrings-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
 • Tradisjonell beiting
 • Sanking av bær og matsopp utenom eventuelle perioder med ferdselsforbud
 • Vedlikehold av eksisterende godkjente bygninger og anlegg
 • Felling av sel som gjør skade på laksenøter, når slik felling skjer i samsvar med gjeldende lovverk.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til[rediger | rediger kilde]

 • Kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]