Skjærdalsvassdraget

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Skjærdalsvassdraget er et lite vassdrag som dannes av en rekke mindre bekker, elver og små innsjøer, tjern og myrer i Holleia. Nedbørsfeltet utgjør cirka 81 km² og strekker seg fra områdene ved Gunhildtjern i nord til Tyristrand i sør og ligger i sin helhet i Ringerike kommune, Buskerud. Hovedelva i vassdraget er Skjærdalselva.

Tilsig og utløp[rediger | rediger kilde]

Midlere vannføring i nedre del av vassdraget er cirka 600 l/s. Under flom kan vannføringen nå opp i over 2 /s. I vinterhalvåret faller vannføringen som regel til under 100 l/s. Alminnelig lavvannføring oppgis til 47 l/s.

Tilsig[rediger | rediger kilde]

De mest betydningsfulle innsjøene og elvene som drenerer til Skjærdalselva er Væleren og Vælerelva, Skjærsjøen og Skjærsjøelva, samt Aklangen og Aklangelva. I tillegg får vassdraget tilsig fra en rekke mindre bekker, myrer og småvann.

Utløp[rediger | rediger kilde]

Vassdraget drenerer til Tyrifjorden via Skjærdalselva og har utløpt ved Skjærdalen på Tyristrand. Ved utløpet krysser Randsfjordbanen over Skjærdalselva i en steinhvelvbro.

Natur og dyreliv[rediger | rediger kilde]

Fauna[rediger | rediger kilde]

Det er registrert en relativt god bestand av elvemusling (Margaritafera margaritafera) i vassdraget.[1] Arten er fredet og står oppført på Norsk rødliste for arter. Det er også kjent at tyrifjordørreten (Salmo trutta lacustris) kan ha gytevandring opp i elva når vannføringen er stor nok, men generelt er det oppgitt å være lite fisk i selve elva. Det er usikkert om storørreten kan passere forbi fabrikkområdet ved Skjærdalen og kulvertene der. Det finnes imidlertid også stedbunden ørret i elva. Flere av vannene som inngår i vassdraget regnes som gode fiskevann. Skærdalselva er også en viktig oppholdsplass for fossekall (Cinclus cinclus).

Flora[rediger | rediger kilde]

Nedbørfeltet domineres av skogsmark med dominans av gran og furu, med enkelte innslag av bjørk.

Kraftproduksjon[rediger | rediger kilde]

Skjærdalselva kraftverk ligger ved Skjærdalen på Tyristrand og yter etter oppdatering cirka 230 kW. Produksjonen er cirka 0,8 GWh/år. Den utnytter et fall på cirka 17 m, gjennom en 415 m lang rørtrasé. Kraftstasjonen har utløp i Skjærdalselva ca 100 m før utløpet i Tyrifjorden. Forbi kraftverket er det etablert et løp med minstevannføring på 80 l/s.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Ringerike komm.svgDenne Ringerike- og geografirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.