Skjærdalsvassdraget

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Skjærdalsvassdraget er et lite vassdrag som dannes av en rekke mindre bekker, elver og små innsjøer, tjern og myrer i Holleia. Nedbørsfeltet utgjør cirka 81 km² og strekker seg fra områdene ved Gunhildtjern i nord til Tyristrand i sør og ligger i sin helhet i Ringerike kommune, Buskerud. Hovedelva i vassdraget er Skjærdalselva.

Tilsig og utløp[rediger | rediger kilde]

Midlere vannføring i nedre del av vassdraget er cirka 600 l/s. Under flom kan vannføringen nå opp i over 2 /s. I vinterhalvåret faller vannføringen som regel til under 100 l/s. Alminnelig lavvannføring oppgis til 47 l/s.

Tilsig[rediger | rediger kilde]

De mest betydningsfulle innsjøene og elvene som drenerer til Skjærdalselva er Væleren og Vælerelva, Skjærsjøen og Skjærsjøelva, samt Aklangen og Aklangelva. I tillegg får vassdraget tilsig fra en rekke mindre bekker, myrer og småvann.

Utløp[rediger | rediger kilde]

Vassdraget drenerer til Tyrifjorden via Skjærdalselva og har utløpt ved Skjærdalen på Tyristrand. Ved utløpet krysser Randsfjordbanen over Skjærdalselva i en steinhvelvbro.

Natur og dyreliv[rediger | rediger kilde]

Fauna[rediger | rediger kilde]

Det er registrert en relativt god bestand av elvemusling (Margaritafera margaritafera) i vassdraget.[1] Arten er fredet og står oppført på norsk rødliste. Det er også kjent at tyrifjordørreten (Salmo trutta lacustris) kan ha gytevandring opp i elva når vannføringen er stor nok, men generelt er det oppgitt å være lite fisk i selve elva. Det er usikkert om storørreten kan passere forbi fabrikkområdet ved Skjærdalen og kulvertene der. Det finnes imidlertid også stedbunden ørret i elva. Flere av vannene som inngår i vassdraget regnes som gode fiskevann. Skærdalselva er også en viktig oppholdsplass for fossekall (Cinclus cinclus).

Flora[rediger | rediger kilde]

Nedbørfeltet domineres av skogsmark med dominans av gran og furu, med enkelte innslag av bjørk.

Kraftproduksjon[rediger | rediger kilde]

Skjærdalselva kraftverk ligger ved Skjærdalen på Tyristrand og yter etter oppdatering cirka 230 kW. Produksjonen er cirka 0,8 GWh/år. Den utnytter et fall på cirka 17 m, gjennom en 415 m lang rørtrasé. Kraftstasjonen har utløp i Skjærdalselva ca 100 m før utløpet i Tyrifjorden. Forbi kraftverket er det etablert et løp med minstevannføring på 80 l/s.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]


RingerikeDenne Ringerike- og geografirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.
En stubbmerking uten oppgitt grunn kan fjernes ved behov.