Riksteatret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 59°57′1,5408″N 10°45′56,135″Ø

Riksteatret
Type Forvaltningsorgan
Virkeområde Norge
Etablert 1948[1]
Org.nummer 974 907 550
Teatersjef Tom Remlov
Hovedkontor Nydalen
Eier Kulturdepartementet
Motto Hele landets teater
Nettside riksteatret.no

Riksteatret er et norsk, statlig turnéteater som tilbyr scenekunst til publikum over hele Norge. Riksteatret er eid av Kulturdepartementet, og teatersjefen ansettes av Kongen i Statsråd. I perioden fram til 2020 er Tom Remlov Riksteatrets sjef.

Riksteatret ble opprettet ved lov i 1948 for «å fremja arbeidet med å føra dramatisk kunst ut til folket i bygd og by og på andre tenlege måtar å auka kjennskapen til god dramatisk kunst.» (fra lov om Riksteatret, 13. desember 1948).

Riksteatret er Norges nasjonale turnéteater. I mer enn 65 år har teatret produsert og formidlet scenekunst for turné. Riksteatrets oppgave er å være en nasjonal aktør som tilbyr et lokalt scenekunsttilbud til publikum som bor utenfor de store byene. Riksteatret spiller regelmessig på 70 kulturhus over hele landet. En riksdekkende turné går til ca 50 steder. Hvert år sender teatret ut 12 til 14 riksdekkende turneer og spiller 400 til 500 forestillinger for 120 000 til 150 000 publikummere. Riksteatret er en underliggende etat til Kulturdepartementet. Teatersjefen utnevnes av Kongen i Statsråd. Ellen Horn er sjef for Riksteatret.

Riksteatrets hovedmål: Riksteatret skal gjøre scenekunst av høy kvalitet tilgjengelig for publikum over hele landet. Vi skal fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse, og være en samlende og drivende kraft i teater-Norge.

Riksteatrets visjon: Store opplevelser og fulle hus

Riksteatrets kjerneverdier: Modig og inkluderende. Mangfoldig og inspirerende.

Hvor spiller Riksteatret?[rediger | rediger kilde]

Hvert år bygges det flere nye kulturhus i Norge, og Riksteatret bidrar til å fylle husene med innhold. Teatrets mål er å sørge for en best mulig geografisk spredning av spillesteder og at alle landets fylker skal ha flere scener som får besøk. Med noen unntak skal publikum ha mindre enn én times reisetid til nærmeste spillested.

Riksteatret reiser, rigger, spiller og rigger ned på en og samme dag. Den største salen er i Harstad med 1100 seter, den minste salen finnes i Seljord med 220 seter. Vi spiller én dag på hvert spillested – seks dager i uken. Til sammen reiser Riksteatret mer enn 130 000 km i året med buss, og har mer enn 8000 hotelldøgn i året. På det meste kan teatret ha fem til seks produksjoner på turné samtidig.

Hva spiller Riksteatret?[rediger | rediger kilde]

Repertoaret spenner fra de store klassikerne til den nye samfunnsdramatikken, figurteater og dans. Riksteatret legger særlig vekt på å lage teater for barn. Teatret skal tilby et bredt repertoar med stor spennvidde som oppleves som relevant, engasjerende og attraktivt for publikum over hele landet. Teatret spiller teater på begge målformer.

Riksteatret har et lite, fast ensemble. Riksteatret er organisert som et prosjektteater som engasjerer frilans scenekunstnere. De samarbeider nært med resten av teater-Norge og presenterer både egenproduksjoner, samarbeidsproduksjoner og innkjøpte forestillinger fra norske og internasjonale aktører. Hvert år har Riksteatret et fast samarbeidsteater som teatret produserer teater sammen med og formidler forestillinger fra.

Figurteater[rediger | rediger kilde]

Riksteatret har en lang tradisjon med å lage dukke- og figurteaterforestillinger både for barn og voksne. Teatret har solid kompetanse med dukkemakere og figurteaterskuespillere med lang erfaring. I løpet av de senere årene har Riksteatret samarbeidet tett med sentrale aktører som Oslo Nye Teater, Figurteatret i Nordland, Wakka Wakka og Duda Paiva Company med flere. Riksteatrets ambisjon er å videreutvikle denne spennende teaterformen, som har fått en fornyet interesse både nasjonalt og internasjonalt.

Mangfold[rediger | rediger kilde]

Riksteatret skal være et teater for mange, og derfor skal teatret også fortelle historier som oppleves som relevante for mange slags ulike publikumsgrupper. Som hele landets teater skal Riksteatret invitere til bred deltakelse og undersøke om det også kan inkludere flere i utviklingen av morgendagens Riksteater. I Riksteatrets mangfoldsstrategi legger teatret vekt på mangfold i kunstnerisk utvikling, publikumsutvikling og i rekruttering av kunstnere og andre ansatte ved teatret.

Hva skjer i kulissene?[rediger | rediger kilde]

Riksteatrets forestillinger er store produksjoner som spilles i fullskalaformat i kulturhusene. Når turnéteamet kommer til et nytt spillested, bæres alt teknisk utstyr ut av turnébussen og inn i kulturhuset. I løpet av noen få timer har Riksteatrets tekniske stab bygget opp dekorasjonen/scenografien og rigget lys- og lydanlegg. De har hengt opp og klargjort kveldens kostymer, og testet at de lokale forholdene er slik at publikum får en best mulig opplevelse av forestillingen.

Opplev mer[rediger | rediger kilde]

Riksteatret er mer enn forestillingen du ser på scenen. Teatret inviterer også til baksnakk med skuespillere, workshop med dansere, introduksjonsforedrag i foajeen eller andre tilleggsaktiviteter. Opplev mer-aktivitetene skal være med på å heve opplevelsen, gi kunnskap og skape kontakt mellom skuespillere og publikum.

Tilbud til skoler[rediger | rediger kilde]

Riksteatret tilbyr et tilrettelagt opplegg for skoleklasser på et utvalg av våre forestillinger. Skoleoppleggene er gjerne tilpasset forskjellige fag – enten som forarbeid til forestilling eller som fordypning etter forestilling. Riksteatret forsøker så godt de kan å tilby skuespillermøter, der det er ønske om det. Kontakt teatret på skole@riksteatret.no eller les mer på www.riksteatret.no.

Hva skjer i Nydalen?[rediger | rediger kilde]

Produksjon og prøver foregår i moderne lokaler i Nydalen, industriområdet ved Akerselva i Oslo som har blitt et dynamisk senter for kultur, utdanning og underholdningsindustri. Der har Riksteatret prøvescener, Store Gull (300 seter) og Lille Gull (120 seter), hvor det presenterer forestillinger for publikum og presse før turnéstart.

I Nydalen har Riksteatret også verksteder, administrasjon og kunstnerisk ledelse. Riksteatret er en kompleks virksomhet som stiller store krav til logistikk og planlegging. Hver produksjon ledes av en produsent. Foruten 80 fast ansatte medarbeidere fordelt på 27 ulike faggrupper, engasjerer Riksteatret ca 200 scenekunstnere og teknikere hvert år.

Nyhetsbrev[rediger | rediger kilde]

De som ønsker å være blant de første som får beskjed om Riksteatrets sesongrepertoar og få skreddersydd informasjon om når forestillingene kommer til deres nærmeste spillested, kan registrere seg på www.riksteatret.no/info og bli nyhetsbrevmottaker.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Hele landets teater

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]