Figurteater

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Dockteaterverkstan figurteaterkompani sin dukketeateroppsetning av Shakespeares Stormen i 2011
Lübecker Theaterfigurenmuseum Skyggeteaterfigurer utstilt i 2009

Figurteater er en scenekunstart som kan omfatte dukketeater, skyggespill og andre former for scenekunst. Benevnelsen figurteater ble tatt i bruk på norsk etter inspirasjon fra tysk, foranlediget av at stadig flere scenekunstutøvere benyttet andre objekter enn dukker i sine forestillinger, og dermed anså at begrepet dukketeater ble for snevert.

Begrepet «figurteater»[rediger | rediger kilde]

Østerrikeren Richard Teschner (1879-1948), som var utdannet i Praha, oppdaget på en reise i Nederland i 1911 javanesiske stavdukker (wayang golek) som var blitt importert av hollendske kjøpmenn og kolonialister. Tilbake i Wien etablerte han et teater som han kalte Figuren Spiegel ("figurspeil"), med dukker inspirert av stavdukkene fra Java. Teschners dukketeater øvet sterk innflytelse på andre dukketeaterkunstnere i Vesten, og stavdukker ble også svært populære både i USA og Europa.[1] Det tyske begrepet «Figurentheater» har senere dannet forelegg for etableringen av det norske figurteater.

Dr.phil. Anne Helgesen definerer begrepet slik:

«I Norge har man siden begynnelsen av 1990-tallet forsøkt å gi kunstarten navnet figurteater. Begrepet figurteater inkluderer alt som tidligere gikk under navnet dukketeater, men det omfatter også teater med objekter, med animert scenografi, materialteater og skyggeteater – kort sagt teater der en eller flere spillere gir gjenstander liv ved å manipulere dem.»[2]

Dr.phil. Mona Wiig siterer i sin doktoravhandling[3] Jaroslav Etlik, som gir følgende definisjon:

«Whenever the actor; through his play, endows any object onstage in such a way that the viewer perceives all the movement and behaviour of that object as an expression of the inner life of the image evoked in the mind of the viewer by the object, then the viewer's consciousness identifies that object as a puppet. From this point of view, any three-dimensional entity in the playing area can become a puppet (a prop, a light, a shadow, any object, simply anything), provided it fulfills the above condition of the movement mediated by the actor (an thus not its own movement) that refers to inner consciousness an to visible signs of inner life.»[4]

I stortingsmeldingen Bak kulissene brukes en lite dekkende definisjon: «Figurteater er teater med dukker eller levende skuespillere.»[5] Dette er åpenbart en for snever definisjon.

Organisasjon for figurteater[rediger | rediger kilde]

Den internasjonale organisasjonen Union Internationale de la Marionnette (UNIMA) ble opprettet i 1929 for å samle dukketeaterkunstnere over hele verden. Dette var før det utvidede begrepet «figurteater» ble lansert. Per 2018 er UNIMA blitt den internasjonale hovedorganisasjonen for alle figurteaterutøvere, med underavdelinger over hele verden.

Mange norske figurteatre og figurteaterkunstnere er i dag tilsluttet UNIMA Norge, en organisasjon som arbeider for å fremme figurteater som scenekunstart, samt som pedagogisk og terapeutisk virkemiddel.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Richard Teschner | Austrian puppeteer». Encyclopedia Britannica (engelsk). Besøkt 20. februar 2018. 
  2. ^ Anne Helgesen (1999). «Figurteatrets historie : europeisk teaterhistorie fra en annen kant». www.nb.no (norsk). Tell forlag. s. 7. Besøkt 13. februar 2018. 
  3. ^ Wiig, Mona (2016). Opp som en drage? Utviklingen fra dukketeater til teater med skuespillere og dukker i Tsjekkia og hvordan elementer fra denne kan integreres i en norsk figurteaterutdanning. Oslo: Universitetet i Oslo, Det humanistiske fakultet. s. 285–286. 
  4. ^ Etlik, Jaroslav (2011). Theatre as Experience. On the Relationship between the Noetic and Ontological Principles in Theatre Art. s. 199. 
  5. ^ «St.meld. nr. 32 (2007-2008) : Bak kulissene. Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 20. juni 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)». Regjeringen Stoltenberg II. 20. juni 2008. Besøkt 15. februar 2018.