Rana kommunestyre 1976−1979

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Rana kommunestyre 1976−1979 er en oversikt over representanter og vararepresentanter («varamenn») i Rana kommunestyre, etter kommunestyrevalget i 1975.

Kommunestyrevalget 1975[rediger | rediger kilde]

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 55,3 +6,6 5416 +522 36 +4 Bjørg Simonsen
Ivar Refseth
Edvard Johnsen
Åge Pedersen
Nils Hillestad
Einar Eide
Jon Rundmo
Karsten Aasen
Arild Andreassen
Sosialistisk Venstreparti 13,9 +0,8 1367 +55 9 +1 Reinert Kristensen
Einar Bjørnådal
Høyre 10,2 +2,3 999 +207 6 +1 Karl Johan Karlsen
Senterpartiet 6,8 −0,4 664 −56 4 0 Alf Jacobsen
Kristelig Folkeparti 5,8 +1,2 573 +115 3 +1 Gustav Berentsen
Venstre 3,1 −1,2 301 −131 2 0 Jarle Halmøy
Frie Folkevalgte 1,5 −6,9 148 −697 1 −4 0
Rød Valgallianse 1,2 +1,2 122 +122 0 0 0
Det Nye Folkepartiet 1,2 +1,2 120 +120 0 0 0
Anders Langes Parti 0,9 +0,9 91 +91 0 0 0
Valgdeltakelse/Total 59,4 % 9 801 61 15
Ordfører: Bjørg Simonsen (Det norske Arbeiderparti) Varaordfører: Ivar Refseth (Det norske Arbeiderparti)

Med 55,3 % av stemmene ved valget 1975, hadde Det norske Arbeiderparti flertallet av velgerne bak seg. Liksom i de tre forutgående perioder (19641975), hadde også partiet rent flertall i kommunestyret. Partiet hadde 9 av formannskapets 15 medlemmer.

I 1976 ble Bjørg Simonsen kommunens første kvinnelige ordfører. Ivar Refseth ble ny varaordfører.

Det norske Arbeiderparti[rediger | rediger kilde]

# Navn og adresse Født Verv
1 Avdelingsingeniør Ivar Refseth
Markavegen 18, 8612 Andfiskå
1921–1994 Varaordfører
2 Systemanalytiker Anders Andersen
8622 Skonseng
3 Lærer Bjørg Simonsen
Markavegen 16, 8612 Andfiskå
1937 Ordfører
4 Industriarbeider Arnstein KR Remmen
Altermark, 8616 Båsmoen
1944
5 Småbruker Herny Øverli
Grønfjelldal, 8630 Storforshei
6 Industriarbeider Einar Eide
8630 Storforshei
Medlem av formannskapet
7 Jernverksarbeider Edvard Johnsen
Utsikten 43, 8610 Grubhei
Medlem av formannskapet
8 Lærer Bjørg Steinsvik
Elvegata 6, 8600 Mo
9 Koksverksarbeider Åge Pedersen
8614 Ytteren
Medlem av formannskapet
10 Arbeidsleder Arild Andreassen
Sportsalléen 7, 8613 Selfors
Medlem av formannskapet
11 Jernverksarbeider Sigurd Nilsen
Kveldsolgt 80, 8612 Andfiskå
12 Instruktør Ole E. Stien
8617 Dalselv
13 Husmor Ingeborg Solvang
8620 Utskarpen
14 Vektinspektør Nils Hillestad
Kongsvegen 83, 8600 Mo
Medlem av formannskapet
15 Skolestyrer Tore Breivik
Steinbakken 81, 8610 Grubhei
16 Jernverksarbeider Hans Hansen
8624 Flostrand
17 Småbruker Ove Evensen
8620 Utskarpen
18 Snekker Roald Lorentzen
8620 Utskarpen
19 Jernverksarbeider Per Henriksen
Tverrgt 11, 8614 Ytteren
20 Lønningssjef Karsten Aasen
Alteren, 8616 Båsmoen
Medlem av formannskapet
21 Husmor Åshild Hauan
8630 Storforshei
22 Industriarbeider Einar Haueng Hansen
Ørtfjell, 8630 Storforshei
23 Koksverksarbeider Fridtjof Laukholm
Kveldsolgt 78, 8612 Andfiskå
24 Banemester Henry Pettersen
8634 Dunderland
25 Skogvokter Henry Nordlund
Dalbakken 11, 8630 Storforshei
26 Jernverksarbeider Karl Fridtjof Sæterstad
Nerheia 9, 8613 Selfors
1930
27 Jernverksarbeider Peder Nilsen
8617 Dalselv
28 Transportarbeider Gunnar Vonstad
Buegata 4, 8616 Båsmoen
29 Landpostbud Berger Brennmo
Nevernes, 8630 Storforshei
30 Jernverksarbeider Jon Paul Rundmo
Roald Amundsens gt 6, 8600 Mo
1934 Medlem av formannskapet
31 Småbruker Halvor Olsen Rundhaug
Grønfjelldal, 8630 Storforshei
1939
32 Vegarbeider Roald Forsnes
Eiterå, 8630 Storforshei
33 Rørlegger Jarle Bech
Forsbakkvegen 8, 8613 Selfors
1940
34 Konsulent Bjørnar Sund
Revelheigt 20 A, 8610 Grubhei
35 Småbruker Audun Fjellstad
8622 Straumbygda
1926–2014
36 Husmor Agnes Reistad
Kveldsolgt 70, 8612 Andfiskå
1938
Varamenn
1 Kommunearbeider Odd Kristoffer Loftfjell
Holmenvegen 4, 8614 Ytteren
1931
2 Branntakstbestyrer Bernt Berntsen
Saltfjellvegen 28, 8613 Selfors
3 Jernverksarbeider Arnold Jamtli
Rute 6865, 8600 Mo
4 Installasjonskontrollør Arvid Kristoffersen
Lars Meyers gt 37, 8600 Mo
5 Elektr.formann Ole Karolius Valrygg
Skolevegen 4D, 8613 Selfors
1926
6 Industriarbeider Roger Larsen
Storgata 58A, 8610 Grubhei
7 Jernverksarbeider Håkon Rennemo
Skyttervegen 7, 8600 Mo
8 Lagersjef Egil Magne Øverdal
8617 Dalselv
1940
9 Husmor Sandra Thomassen
Storvoll, 8635 Bjøllånes
10 Jernverksarbeider Asbjørn Reidar Fagertun
Heibakken 4, 8610 Grubhei
1928
11 Jernverksarbeider Tor Bergersen
Nedre Idrettsveg 9, 8600 Mo
12 Husmor Gunvor Anette Åsheim
8620 Utskarpen
1923
13 Kraftstasjonmaskinist Håkon Løvstad
Ildgruben, 8610 Grubhei
14 Lagerplanlegger Svein Erik Lund
Aspvegen 7, 8616 Båsmoen
15 Industriarbeider Elias Valåmo
Malmgata 20C, 8630 Storforshei
16 Entreprenør Bjørn Fredriksen
Coldevins gt 18, 8610 Grubhei
17 Arbeidsleder Tor Westgård
Svenskvegen 23, 8600 Mo
18 Avdelingsleder Marit Norheim
Storgt 42B, Grubhei
19 Husmor Marit Jensen
8632 Skonseng
20 Jernverksarbeider Ivar Iversen
Hanna Bechs veg 4B, 8610 Grubhei
21 Industriarbeider Egil Storvoll
Storvoll, 8635 Bjøllånes
1929
22 Jernverksarbeider Rolf Bratås
Steinbakken 50, 8610 Grubhei
23 Husmor Margit Hildal
8612 Andfiskå
24 Husmor Anna Henriette Høgseth
Skillevolen 10, Båsmoen
1941
25 Jernverksarbeider Inge Kristiansen
Falkflåget 10, 8616 Grubhei
26 Industriarbeider Asgeir Pedersen
Dalbakken 17B, 8630 Storforshei
27 Jernverksarbeider Torbjørn Sæterhaug
Steinbakken 12, 8610 Grubhei
28 Industriarbeider Håkon R. Hanssen
Skolegata 5A, 8600 Mo
29 Kontordame Agnes Haugen
Sagbakken 18, 8600 Mo
30 Jernverksarbeider Ragnhild Petrine Nøtnes
Revelmyra 23, 8600 Mo
1924–2005
31 Jernverksarbeider Hermann Rudolf Godøness
Jernverksgt 2A, 8600 Mo
1913–2008
32 Jernverksarbeider Trygve Eriksen
Hammeren, 8600, Mo
33 Husmor Aina Helene Kristensen
Kongsvegen 83, 8600 Mo
1941
34 Hjelpepleierske Lilly Røtvold
Nerheia 25, 8613 Selfors
35 Avdelingsformann Åse Olsen
Kariåsvegen 6, 8610 Grubhei

Sosialistisk Venstreparti[rediger | rediger kilde]

# Navn og adresse Født Verv
1 Lærer Ivar Hestmark
8620 Utskarpen
1930
2 Kontorassistent Inger Berg Hansen
8630 Storforshei
3 Kontordame Arna Karlsson
Skellefteåvegen 1, 8610 Grubhei
4 Industriarbeider Reinert Kristensen
Nordlia 48, 8612 Andfiskå
Medlem av formannskapet
5 Maskinkjører Per Ingebrigtsen
Tverrånesvegen 6, 8600 Mo
6 Einar Bjørnådal
Røvassdalen, Rute 6865, 8600 Mo
Medlem av formannskapet
7 Sykepleier Tove Kristensen
8616 Båsmoen
8 Maskinkjører Ragnvald Fagerjord
Tyttebærhaugen 6, 8613 Selfors
9 Sjåfør Bjørn Frithjof Selfors
Nordlandsvegen 43, 8600 Mo
1938
Varamenn
1 Lektor Ivan Edin
Hubergveien 4A, 8613 Selfors
2 Fisker Johannes Helgå
8623 Nordsjona
3 Lærer Victor Kvandal
Skolealléen 3B, 8610 Grubhei
4 Fisker Halvard Pedersen
8623 Nordsjona
5 Industriarbeider Dagfinn Jacobsen
Kongsvegen 77, 8600 Mo
6 Industriarbeider Egil Ystenes
Revelheigata 18B, 8610 Grubhei
7 Industriveiviser Osvald Finseth
Fingerdalsvegen 7, 8630 Storforshei
8 Snekker Rolf Richardsen
8616 Båsmoen
9 Husmor Grethe Bogen
8612 Andfiskå
10 Reparatør Terje Ruud
Hammeren, 8600 Mo
11 Industriarbeider Emanuel Strand
Hammeren, 8600 Mo

Høyre[rediger | rediger kilde]

# Navn og adresse Født Verv
1 Skolestyrer Steinar Kolbjørn Høgås
Løkka 3, 8616 Båsmoen
1941
2 Husmor Astri Brodtkorb
Akerlovegen 14, 8613 Selfors
3 Sagbrukseier Karl Johan Karlsen
Nesnavegen 7, 8613 Selfors
1918–1999 Medlem av formannskapet
4 Personalkonsulent Finn Berntsen
Engeshaugen 13, 8616 Båsmoen
5 Overlege Jan Håkon Gjerløw
8616 Båsmoen
1921–2010
6 Husmor Ruth Jenssen
Lerkevegen 3, 8600 Mo
Varamenn
1 Sivilingeniør Emil Fjeld
Stålgata 10, 8630 Storforshei
2 Ingeniør Per Pedersen
Postboks 97, 8600 Mo
3 Ingeniør Einar Aas
Jernverksgt 2, 8600 Mo
4 Overingeniør Olav Utler
Nygaardsvolds gt 4, 8600 Mo
1930–1998
5 Husmor Aslaug Strandjord
8632 Skonseng
6 Kontorfullmektig Bergljot Brantzæg
Sagbakken 1C, 8600 Mo
7 Disponent Knut Neraas
H. Bogevoldsveg 13B, 8600 Mo
8 Lektor Leif Høgset
8614 Ytteren

Senterpartiet[rediger | rediger kilde]

# Navn og adresse Født Verv
1 Skogsarbeider Johan Petter Røssvoll
Rute 6865, 8600 Mo
1946
2 Regnskapsfører Alf Jacobsen
Nesnavegen 35, 8613 Selfors
Medlem av formannskapet
3 Husmor Mildrid Nilsen
8622 Straumbygda
4 Bonde Jens Kvalnes
8620 Utskarpen
Varamenn
1 Husmor Lidvor Forsbakk
8620 Utskarpen
1944
2 Gårdsarbeider Sigmunn Sendhei
Rute 6865, 8600 Mo
3 Bonde Jann Almli
Alteren, 8616 Båsmoen
4 Bonde Oddvar Myrås
Grønfjelldal, 8630 Storforshei
5 Bonde Odd Utland
8622 Straumbygda
6 Bonde Karsten O. Lillealteren
Alteren, 8616 Båsmoen

Kristelig Folkeparti[rediger | rediger kilde]

# Navn Adresse Verv
1 Sykepleiersjef Gustav Berentsen
Hauabakken 19B, 8614 Ytteren
Medlem av formannskapet
2 Sykepleier Oddbjørg Ravnåmo
8638 Ramnåga
3 Ingeniør Arne Lund
Steinbakken 42, Grubhei
Varamenn
1 Sykepleier Ester Pleym Ludvigsen
Knut Hamsuns veg 17C, 8600 Mo
2 Bygningssjef Fritz Moen
Elgveien 2G, 8613 Selfors
3 Husmor Elisabeth Granlund
8638 Ramnåga
4 Reparatør Harry Andersen
8617 Dalselv
5 Kontordame Ruth Aglen
Løkka 5, 8616 Båsmoen

Venstre[rediger | rediger kilde]

# Navn og adresse Født Verv
1 Lektor Jarle Halmøy
Kveldsolgt 81, 8612 Andfiskå
1930 Medlem av formannskapet
2 Husmor Eldrid Storvoll
Nordlia 38, 8612 Andfiskå
Varamenn
1 Ingeniør Arne Paulsen
Myravegen 4A, 8600 Mo
2 Snekker Jørund Rødal
8635 Bjøllånes
3 Driftsassistent Torbjørn Hansen
Elgvegen 4G, 8613 Selfors
4 Driftsingeniør Einar Alterhaug
8612 Andfiskå

Frie Velgere[rediger | rediger kilde]

# Navn og adresse Født
1 Avdelingsleder Trygve Hansen
Nordlia 5, 8612 Andfiskå
Varamenn
1 Bestyrer Åsmund Johannes Skjelbakken
Skolealléen 8, 8610 Grubhei
1938
2 Industriarbeider Anton Randa
Skolegata 5A, 8600 Mo
3 Lærer Gudny Synnøve Meisfjord
Bjerkalléen 6, 8612 Andfiskå
1944

Kilder[rediger | rediger kilde]