Rana kommunestyre 1964−1967

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Rana kommunestyre 1964−1967 er en oversikt over representanter og vararepresentanter («varamenn») i Rana kommunestyre, etter kommunestyrevalget i 1963.

Dette var det første lokalvalget i Rana i forbindelse med sammenslåingen av de tidligere kommunene Mo, Nord-Rana, deler av Sør-Rana og deler av Nesna kommune. Valget ble avholdt høsten 1963, og det nye kommunestyret ble konstituert i 1964.

Kommunestyrevalget 1963[rediger | rediger kilde]

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 57,7 5179 37 Per Karstensen
Alf Andreas Øverli
Jon Tamnes
Ivar Petersen
Sigbjørn Eriksen
Arne Hofstad
Kitty Bustnes
Olav Alterhaug
Jhs B Eiterå
Arne Langvik Hansen
Sosialistisk Folkeparti 11,7 1053 7 Roald Schultz
Høyre 10,1 909 6 Armas Aavatsmark
Norges Kommunistiske Parti 6,7 604 4 Hans Møllersen
Senterpartiet 5,5 497 3 Kåre Rønning
Kristelig Folkeparti 4,4 396 2 Henrik Anker Horn
Venstre 3,8 340 2 0
Valgdeltakelse/Total 69,8 % 8 978 61 15
Ordfører: Per Karstensen (Det norske Arbeiderparti) Varaordfører: Alf Andreas Øverli (Det norske Arbeiderparti)

Med 57,7 % av stemmene, og 37 representanter, hadde Det norske Arbeiderparti rent flertall i kommunestyret under hele perioden. Partiet fikk 10 av de 15 plassene i formannskapet.

Fra 1964 til 1965 var Per Karstensen ordfører, og Alf Andreas Øverli varaordfører. I 1965 overtok Alf Andreas Øverli vervet som ordfører, og Sigbjørn Eriksen ble ny varaordfører.


Det norske Arbeiderparti[rediger | rediger kilde]

# Navn Født Verv
1 Lektor Per Karstensen
Skipper Nilsens gt 19, Selfors
1915–2010 Ordfører
2 Lærer Sigbjørn Eriksen
Utsikten 25, Grubhei
1936 Medlem av formannskapet
3 Jernverksarbeider Martin Johansen
Dalselv
4 Anleggsarbeider Arne Nikolai Hofstad
Utskarpen
1907–1986 Medlem av formannskapet
5 Gruvearbeider Ivar Petersen
Storforshei
Medlem av formannskapet
6 Sjåfør Jon Tamnes
Marcus Thranes gt 5, Mo
Medlem av formannskapet
7 Husmor Kitty Julianna Bustnes
Mofjellvn 2, Mo
1928 Medlem av formannskapet
8 Sosialsjef Alf Andreas Øverli
Svenskvn 4, Mo
1919–1979 Varaordfører
9 Fisker og småbruker Ole Hansen
Flostrand
10 Redaktør Ole Moe
Kongsvegen 93, Mo
11 Vaktmester Jon Andreas Jordbru
Grubhei
1911–1993
12 Jernverksarbeider Per Holger Aanes
Båsmoen
1916–1982
13 Elektriker Arthur Albertsen
Ormenggt 21, Selfors
14 Gruvearbeider Arne Alterskjær
Alteren, Båsmoen
15 Fisker og småbruker Lorents Lorentsen
Sør-Sjona
16 Vegarbeider Kristoffer Almli
Straumbygda
17 Jernverksarbeider Alf Alterskjær
Ytteren
18 Gårdbruker Anselm Rundhaug
Grønfjelldalen
1899–1990
19 Verksmester Olav Alterhaug
Andfiskå, Mo
Medlem av formannskapet
20 Avdelingssjef Petter Mikalsen
Ytteren
21 Husmor Ingebjørg Solvang
Utskarpen
22 Lærer Åsmund Jacobsen
Skonseng
23 Gårdbruker Johannes Bang Eiterå
Eiterå, Storforshei
1912–1990 Medlem av formannskapet
24 Mask.setter Parelius Nygård
Ole Tobias Olsens gt 44A, Mo
25 Red.sekretær Tor Jacobsen
Revelmyra 1, Mo
26 Jernverksarbeider Martin Johan Kverneng
Hauknes, Mo
1919–1973
27 Jernverksarbeider Per Röberg
Båsmoen
28 Fullmektig Ragnvald Kristoffersen
Revelveien 3, Mo
1921
29 Ingeniør Arne Langvik Hansen
Nordmohøgda 1, Mo
Medlem av formannskapet
30 Jernverksarbeider Arnold Mikalsen
Dalselv
31 Gårdbruker Torleif Skar
Plurdalen
32 Laborant Per Tverå
Nordlandsvegen 2, Mo
33 Sjåfør Berger Fredrik Brennmo
Nevernes, Storforshei
1920–2002
34 Sagbrukseier Lars Rufsvold
Røssvoll
35 Kontorist Leif Bjørnbakk
Leirfallvn 3, Selfors
36 Stasjonsbetjent Alfred Trøen
Langneshøgda 11, Mo
1919–2005
37 Jernverksarbeider Edvard Johnsen
Utsikten 43, Grubhei
Varamenn
1 Jernverksarbeider Johan Dahle
Skyttervegen 2, Mo
1926–1993
2 Servicearbeider Mareno Kristian Peder Bjørkmann
Andfiskå, Mo
1911–1983
3 Eksp. Olav Berg Nerdal
Hans Nielsen Hauges veg 2, Mo
1920–1994
4 Sjefsbibliotekar Per Rognmo
Andreas Markussons veg 5, Mo
1927–2017
5 Maskinist Håkon Martin Løvstad
Ildgruben, Mo
1916–1996
6 Ingeniør Halvard Kjærvik
Svartisgt 1, Mo
1915–1988
7 Arbeidsformann Aksel D. Søfting
Engveien 13, Selfors
8 Gårdbruker Oddvar Jensinius Lillerødvann
Røvassdalen
1915–1995
9 Telefonformann Oskar Jørgen Myrstad
Tverrånes, Mo
1911–1982
10 Husmor Anne Sakrine Alternes
Dalom, Selfors
1902–1983
11 Jernverksarbeider Paul Ingebert Steinsland
Grubhei
1925–1992
12 Murerarbeider Odd Kristiansen
Ole Tobias Olsens gt 48 B, Mo
13 Banevokter Oluf Danielsen
Bjøllånes
14 Kontorist Kjell Bjarne Trolie
Skolegt 3B, Mo
1936–2019
15 Husmor Klara Andersen
Langmohei 5B, Mo
16 Tannlegeassistent Aina Wilhelmine Hillestad
Kongsvegen 83, Mo
1929–1998
17 Rutebilsjåfør Anders Dass
Sørsjona
18 Arbeidsformann Lindor Johan Dillern
Roald Amunds gt 23, Mo
1907–2005
19 Gårdbruker Henry Øverli
Grønfjelldalen
1918–1996
20 Jernverksarbeider Egil Kolstad
Ytteren
1912–1990
21 Småbruker Johannes Anton Leiråmo
Langvassgrenda
1907–1978
22 Småbruker Trygve Krogli
Grønfjelldalen
1917–1987
23 Jernverksarbeider Ole Bakken
Sakbakken 20, Mo
24 Vegvokter Sverre Olai Høgseth
Utskarpen
1913–1999
25 Gruvearbeider Trygve Finnanger
Storforshei
1917–1994
26 Husmor Gunvor Helene Pettersen
Grubhei
1925–1993
27 Jernverksarbeider Asbjørn Reidar Fagertun
Grubhei
1928
28 Jernverksarbeider Alf Johansen
Ø. Idrettsvei 10, Mo
29 Maler John Lydersen
Andreas Markussonsvei 9, Mo
30 Transportsjef Tore Dypvik
Selfors
31 Jernverksarbeider Tor Westgård
Svenskveien 23, Mo
1934
32 Jernverksarbeider Sigurd Nilsen
Hauknes
33 Husmor Solbjørg Bråthen
Bjellånes
34 Jernverksarbeider Ole E. Stien
Dalselv
35 Sjåfør Jon Veines
Storforshei
36 Tømrermester Harald Pettersen
Andreas Markussons veg 8, Mo

Sosialistisk Folkeparti[rediger | rediger kilde]

# Navn og adresse Født Verv
1 Lærer Ragnar Johannesen
Dalselv
2 Gårdbruker Gunvald Eilif Hauknes
Utskarpen
1910–2002
3 Tekniker Torleif Larsstudvold
Revelheigt 21, Grubhei
1923–1989
4 Framhaldsskolestyrer Roald Schultz
Bakkevn 4, Mo
1919–2013 Medlem av formannskapet
5 Husmor Asbjørg Solvang
Nygårdsvoldsgt 37, Mo
6 Elektriker Albert Storvik
Mobekkgt 12, Mo
7 Industriarbeider Trygve Gusjås
Storforshei
1917–1981
Varamenn
1 Formann Arne Sternang
Hubergveien 11, Selfors
1924–1980
2 Snekker Andreas Knutsen
Andfiskå, Mo
3 Jernverksarbeider Hans Hansen
Flostrand
4 Elektriker Rolf Arne Aasebøstøl
Sørvn 1, Grubhei
1928–2008
5 Jernverksarbeider Jan Brovoll
Selfors
6 Jernverksarbeider Severin Tovås
Selfors
1918–1991
7 Tekniker Petter Edvin Aag
Myravegen 14 B, Mo
1930–2004
8 Jernverksarbeider Jarle Syvertsen
Dalselv
9 Jernverksarbeider Jentoft Andersen
Båsmoen

Høyre[rediger | rediger kilde]

# Navn og adresse Født Verv
1 Disponent Armas Aavatsmark
Biskop Bangs gt 10, Mo
1912–1993 Medlem av formannskapet
2 Residerende kapellan Johan Fritz Myrstad
Elias Blix gt. 7, Mo
1924
3 Kjøpmann Gjert Angel Strandjord
Skonseng
1916–1987
4 Husmor Hansine Brendås
Kjemphei, Brendåsen, Grubhei
5 Kjøpmann Birger Gunvald Ågård Halland
Nord-Sjona
1920–2007
6 Sagbrukseier Karl Johan Karlsen
Nesnaveien, Selfors
1918–1999
Varamenn
1 Byggmester Peder Kristian Anker Brendberg
Hans Wølnersgt 1, Mo
1913–2007
2 Hullkortsjef Per Storvik
Langmohei 19 F, Mo
3 Overingeniør Brynjulf Johannes Raae
Storforshei
1921
4 Agent Per Andreas Schjetne
Biskop Bangs gate 11, Mo
1919–2000
5 Agent Rolf Walfred Sanne
Fossevegen 7, Mo
1914–1990
6 Bokhandler Hedvig Klaveness Meyer
Nordmohøgda 2, Mo
1917–2000
7 Husmor Bergljot Wennberg
Toranesgt 59, Mo

Norges Kommunistiske Parti[rediger | rediger kilde]

# Navn og adresse Født Verv
1 Entreprenør Hans Møllersen
Grubhei
1919–2000 Medlem av formannskapet
2 Skattefullmektig Erling Moe
Lars Meyers gt 25, Mo
1922
3 Bygningssnekker Dagfinn Jacobsen
Kongsvegen 77, Mo
4 Gårdbruker Einar Bjørnådal
Røvassdalen
Varamenn
1 Oppmåler Jens Alterskjær
Båsmoen
2 Stasjonsbetjent Leif Øines
Skolegt 8, Mo
3 Maskinholder Oleif Markussen
Storforshei
4 Jernverksarbeider Jon Selfors
Selfors
1916–1999
5 Kaiarbeider Oddvar Andreas Jørgensen
Hauknes
1921

Senterpartiet[rediger | rediger kilde]

# Navn Født Verv
1 Gårdbruker Kåre Rønning
Utskarpen
1929–1990 Medlem av formannskapet
2 Gårdbruker Kristian Olav Sjåvik
Straumbygda
1901–1981
3 Agronom Oddbjørn Johan Sjonbotn
Sjona
1934
Varamenn
1 Gårdbruker Jens J. Elvebakk
Skonseng
1901–1979
2 Agronom Odd Utland
Straumbygda
1925–2009
3 Gårdbruker Kåre Kristoffersen
Sjona
4 Kaptein John Utskarpen
Utskarpen
1929
5 Gårdbruker Eivind Nilsen
Straumbygda

Kristelig Folkeparti[rediger | rediger kilde]

# Navn og adresse Født Verv
1 Gårdbruker Bernt Bang Ravnåmo 1916–2010
2 Distriktsrevisor Henrik Sigmund Hilmar Anker Horn
Skogvn 4, Selfors
1916–2008 Medlem av formannskapet
Varamenn
1 Kontorassistent
Johannes Olaus Langvatn
Engveien 13, Selfors
1925–2017
2 Husmor Sylvia Granberg
Andfiskå, Mo
1908–1997
3 Jernverksarbeider Heiberg Nordvik
Båsmoen
4 Lærer Erling Mikaloff Wigdel
Grubhei
1924–1980

Venstre[rediger | rediger kilde]

# Navn og adresse Født
1 Banksjef Otto Aasgaard
Lars Meyers gt 27, Mo
2 Skolestyrer Hans Petersen
Fridtjof Nansens gt 11, Mo
Varamenn
1 Sekretær Svein Aage Tangen
N. Idrettsgt 11, Mo
1929–1989
2 Tannlege Kåre Mathias Bjellånes
Toranesgt 63, Mo
1923
3 Husmor Bergljot Alvarstein
Svenskvn 23, Mo
1904–1978
4 Hovedbokholder Torbjørn Morisbak
Toraneshøgda 10, Mo
1922–1984

Kilder[rediger | rediger kilde]