Relikt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Relikt er en term som brukes om en organisme som på et tidligere tidspunkt har hatt en mye større utbredelse, men som nå bare finnes innenfor ett eller få begrensede områder. Slike områder kalles refugier. Relikter oppstår hvis en arts livsgrunnlag endres på grunn av for eksempel klimaendringer eller at nye arter fortrenger en eldre art.

Eksempler:

  • Maurløven er i Norge funnet på noen svært få plasser (i Sunndalen og Tafjord i Møre og Romsdal og ved Kvam i Gudbrandsdalen), langt utenfor sitt opprinnelige leveområde. Normal utbredelse for denne arten er lengre sør i Europa og da med nordgrense så vidt inn i Norge.
  • Gepard fantes en gang utbredt gjennom mesteparten av Sør-Asia helt øst til Kina. I dag finnes gepard nesten utelukkende i Afrika sør for Sahara, men det er en reliktpopulasjon i Iran.


"Relikt" i andre fagområder

  • Relikt blir også brukt i språkforskning om ord som har overlevd fra eldre tid.
  • I kulturhistorisk forskning har begrepet også vært brukt. I begynnelsen av 1900-tallet forsøkte folkeminnegranskerne å rekonstruere tidligere folketrosystemer. De mente at festskikker, barneleker, faste talemåter og lignende kunne inneholde relikter fra tidligere kulturstadier. Senere forskere har vært mer skeptisk til slik rekonstruksjon og har ment at fenomenene bør tolkes ut ifra sin nåværende funksjon.

Se også[rediger | rediger kilde]