Nordstern

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Den nye byen skulle bygges på slettene på Øysand, her på andre siden av Gaulosen

Nordstern (tysk for «Nordstjerne»), i ettertid også gitt navnet Neu-Drontheim (norsk:«Ny-Trondheim»), var en ny storby som de tyske okkupantene planla å anlegge på Øysand utenfor Trondheim under andre verdenskrig.

Drontheim er det tradisjonelle tyske navnet på Trondheim (se navn på Trondheim), og ble brukt i en hverdagslig sammenheng av noen av okkupasjonsmaktene, men uten innvirkning på Trondheims offisielle navn. Neu-Drontheim (eller Neu Drontheim) er et uformelt navn gitt prosjektet av forfatter Gabriel Brovold etter krigen, i sin bok Neu-Drontheim i Hitlers regi: og Øysand under krigen fra 1996; navnet ble på intet tidspunkt foreslått av den tyske okkupasjonsmakten som navn på den planlagte byen. Noe av misforståelsen kan spores tilbake til at Hitler brukte Trondheim/Drontheim som en lettvint måte å referere til byggeprosjektet, og at en rekke historikere feilaktig har referert til planene som en gjenoppbygging av selve Trondheim, i stedet for en ny, separat by. Joseph Goebbels selv oppførte navnet som Nordstern i en innføring i sin dagbok 9. juli 1941, slik han hadde blitt meddelt av Hitler personlig.[1]

De tyske luftangrepene mot Storbritannia i 1941 ble aldri vellykkede, og dette kan ha dannet bakgrunnen for at tyskerne ønsket en marinehavn i Trondheimsfjorden, da den tyske planleggingen bygget på at øyriket måtte stå til havs. Derfor ble Norge og Trondheim oppgradert til strategisk viktige steder i planene om å ta kontroll over hele Europa.

Tidligere viseadmiral og ekspert på krigføring til sjøs, Wolfgang Wegener hadde siden før krigen påpekt de fordelene Tyskland ville få med baser på norskekysten. Spesielt trondheimsområdet pekte seg positivt ut i denne sammenhengen. I tillegg til å være en viktig havn under harde kamper mot britene, ville Trøndelag være gunstig når det gjaldt aktiviteter lenger ute i Atlanterhavet.[2] Fra Midt-Norge kunne store tyske fartøy dra på tokt for å forstyrre, eller aller helst tilintetgjøre, handelsforbindelsene til de allierte. Dette ble sterkt støttet av storadmiralene Erich Raeder og Karl Dönitz.[3]

Hitler antydet tidlig at «den store marinehavnen nødvendiggjorde snarlig anlegging av en by i umiddelbar nærhet»: Neu-Drontheim – Nye Trondheim. Og den nye byen skulle ikke være noe lite tettsted; den nye trønderske byen skulle fra første dag av ha 250-300 000 innbyggere.[4] Hitler hevdet at den nye byen skulle bli «et tysk Singapore», og slik ikke være en del av Norge, men direkte styrt fra Tyskland.[5][6]

Generalbyggeinspektør Albert Speer, som senere ble rustningsminister, var sterkt involvert i arbeidet Nordstern. Speer overtok planleggingen 1. mai 1941[7], og i selvbiografien «Erinnerungen», beskriver Speer byplanene i Midt-Norge. Blant annet slår Speer fast at Trondheim var «av marineledelsen utsett som fremtidens største tyske krigshavn» på grunn av «den gunstig strategiske beliggenhet». Videre kan man lese at «på initiativ av admiral Karl Dönitz og storadmiral Erich Raeder avanserte Trondheimsprosjektet snart til et av Hitlers favoriserte forehavender og ble stilt opp i hans modellhall i Berlin». Senere uttalelser fra Hitler tyder på at han studerte modellen nøye. Denne modellen i gips ble for øvrig ødelagt da de allierte bombet rikskanselliet og «Modellhalle» i Berlin. Under krigen ble bare basen for undervannsbåter, Dora, realisert.[8]

Planleggingen av Nordstern var viktig for Hitler, som hadde store planer for havnebyen. «Den med 300 000 innbyggere forutsette flåtebase skulle etter Hitlers ord degradere Singapore til 'en barnelek' (ein Kinderspiel) i sammenligning», skriver Albert Speer. Der Führer hadde videre bestemt at byen skulle «innlemmes i det tyske riket». Med andre ord skulle Nordstern nærmest bli en tysk koloni bebodd av tyskere. Dette lignet på planene man hadde for byer i Sovjetunionen, hvor tidligere frontsoldater, såkalte «Wehrbauer», med familier skulle bosette seg. Under Nürnberg-prosessen ble dette bekreftet. Da kom det fram at Hitler hadde hatt til hensikt å beholde en del større havnebyer som isolerte tyske baser etter krigen, deriblant Brest i Frankrike og Trondheim i Norge.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Spotts, Frederic: Hitler and the Power of Aesthetics, s. 447, Hutchinson, 2002
  2. ^ Murray, Williamson; Knox, MacGregor; Bernstein, Alvin H.: The Making of Strategy: Rulers, States, and War, ss. 365-366
  3. ^ Thomas, Charles S.:The German Navy in the Nazi Era, Naval Institute Press, 1990
  4. ^ Spotts,s. 331
  5. ^ Spotts, s. 33.
  6. ^ Rothwell, Victor: War Aims in the Second World War: the War Aims of the Major Belligerents 1939-45, side 37, Edinburgh University Press, 2005
  7. ^ Trondheim om Hitler hadde vunnet, Dagbladet, magasinet, 19. mai 2005
  8. ^ The German Northern Theater of Operations 1940-1945

Litteratur[rediger | rediger kilde]