Hopp til innhold

Nitrometan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Nitrometan
Identifikatorer
CAS-nummer75-52-5
Kjemiske egenskaper
FormelCH3NO2
Molar masse61,04 g/mol
UtseendeFargeløs oljete væske
Tetthet1137,1 kg/m3
Smeltepunkt−28,38 °C
Kokepunkt101,19 °C
Løselighetca. 10 g/100 mL

Nitrometan er en fargeløs væske med kjemisk formel (CH3NO2).

Det brukes blant annet som løsningsmiddel i industrien, til produksjon av insektgift (klorpikrin), til produksjon av legemidler, i organisk syntese, i sprengstoff og som drivstoff i motorsport, for eksempel drag-racing og i miniatyr-motorer. Siden nitrometan inneholder eget oksygen, er det langt mindre behov for tilført oksygen for å oppnå full forbrenning, sammenlignet med bensin. Mens det kreves 14,6 kilo luft for å forbrenne 1 kg bensin, trengs det bare 1,7 kg luft for å forbrenne 1 kg nitrometan. Nitrometan gir ca. 2,3 ganger mer kraft når det forbrennes i motoren sammen med en gitt mengde oksygen, sammenlignet med bensin. Som drivstoff i miniatyr-motorer blandes nitrometan med metanol og motorolje i forskjellige blandings-forhold.

Nitrometan forbrennes sammen med tilført oksygen etter følgende ligning:

4CH3NO2 + 3O2 → 4CO2 + 6H2O + 2N2


Uten tilført oksygen ser forbrenningen slik ut:

2 CH3NO2 → 2 CO + 2 H2O + H2 + N2


I bilsportsammenheng må nitrometan ikke forveksles med dinitrogenoksid (lystgass) som brukes som erstatning for oksygen til motoren for å oppnå maksimal ytelse.

Nitrometan produseres i industriell skala ved å behandle gassen propan med salpetersyre inne i en reaktor-kjele ved en temperatur på 350-450 °C. I denne eksoterme reaksjonen produseres 4 forskjellige nitroalkaner: nitrometan, nitroetan, 1-nitropropan og 2-nitropropan.

I laboratoriet kan nitrometan produseres i små mengder ved å behandle natriumkloracetat med natriumnitritt i en vannoppløsning:

ClCH2COONa + NaNO2 + H2O → CH3NO2 + NaCl + NaHCO3


Som sprengstoff er kjemisk ren nitrometan svært lite sensitivt. Det har en detonasjonshastighet på ca. 6200 m/s. Nitrometan danner derimot sensitive og høyeksplosive sprengstoffer i kombinasjon med for eksempel etylendiamin, ammoniumnitrat, ammoniakk, anilin og salpetersyre.

PLX er et høyeksplosivt, flytende sprengstoff som ble oppfunnet og brukt av USA under 2. verdenskrig. Det består av nitrometan og etylendiamin, og har detonasjonshastighet på ca. 7000 m/s. Nitrometan baserte sprengstoffer brukes ikke lenger til militære formål på grunn av høy sensitivitet og dårlig lagrings-stabilitet.