Newgate fengsel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Newgate fengsel var et fengsel i det sentrale London mellom 1188 og 1902.

Det første fengselet på stedet ble bygget i 1188 etter ordre fra Henrik II. Tidlige engelske fengsler ble gjerne lagt i forbindelse med byporter, hvor man hadde bygninger med tykke murer og hvor det allerede var mye uro. Det fikk navn etter denne porten, Newgate. I 1236 ble det betydelig utvidet.

Fengselet ble brukt til flere formål, hvorav de viktigste var å holde mennesker i varetekt mens de ventet på henrettelse samt å fungere som gjeldsfengsel. Det var sikkert, men det var en del som klarte å rømme; den mest kjent er Jack Sheppard som rømte hele tre ganger før han endte sitt liv i galgen i 1724.

Mellom 1770 og 1778 ble det gamle fengselet revet og et nytt bygget. Det ble tegnet av George Dance, som også var ansvarlig for rettsbygningen ved siden av.

Under Gordonopptøyene i 1780 ble Newgate angrepet og satt i brann. Den bare to år gamle bygningen ble kraftig skadet, mens flere fanger omkom. Omkring 300 fanger benyttet muligheten til å rømme. To år senere ble det gjenoppbygget med ny design, i en stil kjent som Architeture terrible som var ment å skulle skremme folk fra å bryte loven. Det ble lagt ut rundt en sentral gårdsplass og delt i to seksjoner: En for fattige fanger og en for de som kunne betale for en bedre celle. Hver seksjon ble så inndelt for å skille forbryterne fra de som satt i gjeldsfengsel.

I 1738 ble galgen flyttet fra Tyburn til Newgate, og de offentlige henrettelsene utenfor fengselet, som da hadde blitt det største i London, tiltrakk seg store menneskemengder.

I begynnelsen av det 19. århundre ble sosialreformatoren Elisabeth Fry interessert i Newgate. Hun var spesielt bekymret over forholdene kvinnelige fanger, og ofte deres barn, levde under. Etter at hun hadde lagt frem sin rapport for parlamentet ble det gjort endringer i regimet. I 1858 ble fengselet bygget om slik at fangene fikk individuelle celler.

I 1868 sluttet man med offentlige henrettelser i Storbritannia, og galgen ble flyttet inn i fengselet. Newgate ble brukt helt frem til 1902, da det ble revet. I dag står Old Bailey på stedet.

Newgate fengsel opptrer i flere av Charles Dickens' romaner, blant annet Barnaby Rudge, Great Expectations og Oliver Twist. Han skrev også et essay om det i Sketches by Boz. Daniel Defoe nevner fengselet i Moll Flanders.

Døren til cellen hvor St. Oliver Plunkett satt fengslet i 1681 er bevart i St. Peters kirke i Drogheda i Irland.