Hopp til innhold

Brannskade

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Brannskader brukes på et vidt spekter av ulike skader, alt fra overfladiske småskader til store og dype skader på huden. Mange skader skjer i hjemmet i forbindelse med brennende lys, varme plater og andre apparater.

Heteskader[rediger | rediger kilde]

Hetekramper[rediger | rediger kilde]

 • Arter seg som leggkramper i de musklene som har vært mest brukt i løpet av dagen
 • Ikke noe særlig farlig

Førstehjelp:

- Tilførsel av salt! (For eksemel via mat eller drikke)

Heteutmattelse[rediger | rediger kilde]

 • Skyldes en kombinasjon av væsketap, salttap og forhøyet kroppstemperatur
 • Pasienten er tørst, svimmel, kan ha diare / oppkast, er slapp og ustø.
 • Har rask puls og lavt blodtrykk

Førstehjelp:

- Avkjøl pasienten, gi væske og eventuelt mat.

- La pasienten hvile seg. De fleste kommer seg etter noen timer.


Heteslag[rediger | rediger kilde]

 • En livstruende tilstand som skyldes en kombinasjon av høy kroppstemperatur, fysisk anstrengelse, salttap og væsketap.
 • Dødlighet på ca 50 %.
 • Kroppstemperatur på over 40
 • Symptomer som heteutmattelse, men senere også forvirret, uklar, desorientert og bevisstløshet.

Førstehjelp:

- Rask avkjøling kan være livreddende.

- Skygge, avkjøkle med vann, avkledning og luftbevegelse hjelper.

- Frie luftveier ved bevisstløshet

- Pasienten skal til sykehus for observasjon

Brannskader[rediger | rediger kilde]

Alvorlighetsgraden av en brannskade avhenger av:

 • Størrelsen av det skadde området
 • Brannskadens dybde (1-2-3 grad)
 • Brannskadenes lokalisasjon (sirkulær, bryst/hals/hode osv)
 • Pasientens alder og allmenntilstand
 • Inhalasjonsskade


Brannskader kan kategoriseres i tre alvorlighetsgrader: 1.-, 2.- og 3. gradsforbrenning:

Første grad(overfladisk):

 • Smerter
 • Rød hud som ved kraftig solforbrenning

Andre grad (delhudsskade):

 • Smerter
 • Blemmer i huden

Tredje grad(fullhudsskade):

 • Dyp vevsskade der nervene også er ødelagte
 • Hvit, grå, brun eller sort hud.
 • Smertefritt

Man ser alltid en kombinasjon av disse ved større brannskader


Førstehjelp:

- Fjern årsaken til brannskaden / slukk ild i klær og lignende. Husk egen sikkerhet!

- Kjøl ned det forbrente området med vann i minst 15 minutter. OBS! Fare for hypotermi/frost

- Alle personer med brannskader over 15-20 % eller ved mistanke om inhalasjonsskader skal behandles på sykehus.


Disse områdene er veldig eksponert på grunn av tynn hud:

 • Ansikt
 • Hender
 • Føtter
 • Genitalia
 • Nær store ledd

Elektriske brannskader[rediger | rediger kilde]

 • Skru av strømmen før du tar i pasienten
 • Vær forberedt på å starte HLR
 • Den innvendige skaden er ofte større enn den synlige, ytre skaden

Førstehjelp:

- Transporteres til behandlingsinstitusjon på grunn av fare for senskader / uregelmessige hjerteslag


Innånding / røykskader[rediger | rediger kilde]

Innånding også kalt røykskader er når man inhalerer giftige gasser eller farlig røyk Dette forekommer i de fleste branner.

 • Et tegn på dette kan være sot i ansikt eller under nesen.

Førstehjelp:

- Stabilt sideleie med åpne luftveier

- Transporteres til sykehus snarest på grunn av at det kan forekomme senskader opp til 24 timer etter