Hopp til innhold

Moutmarka

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Moutmarka
Fra friområdet Moutmarka på Tjøme i Vestfold.
LandNorges flagg Norge
Kart
Moutmarka
59°04′02″N 10°23′52″Ø

Moutmarka er et friområde i Færder nasjonalpark på øya Tjøme i Færder kommune i Vestfold. Det ligger nordvest for Verdens Ende med strandlinje mot Tønsbergfjorden ut mot Skagerak. Det slakke kystlandskapet består av rullesteinsstrender, svaberg i nord-sør-retning som går opp i 38 m.o.h., og artsrike habitater og vegetasjonstyper som skog, kratt, tørrbakker, våtmarker, tangvoller med mer.[1] Moutmarka eies av Oslofjordens Friluftsråd, som igjen eies av kommunene rundt fjorden. Området er populært og lett tilgjengelig med merkede turstier.

Historikk

[rediger | rediger kilde]

Oslo kommune pluss fem vestfoldkommuner kjøpte i 1954 et areal på 300 mål og ytterliger 400 mål i 1958[2]. Dermed ble det forhindret at området ble hytteby, slik det var fare for etter at det hadde vært utskifting av det som tidligere hadde vært felleseie og felles beitemark for bøndene i Utbygda.

Fylkesmannen i Vestfold foreslo i 2004 overfor Miljødepartementet opprettelsen av Moutmarka naturreservat over et areal på 734 daa, derav 130 daa sjøareal. 30. juni 2006 ble Moutmarka naturreservat fredet.[3] Fra 23. august 2013 inngår Moutmarka i den nyopprettede Færder nasjonalpark.

Naturforhold

[rediger | rediger kilde]

Moutmarka har en lokalitet med mange rullesteiner som er en del av endemorenen som isbreen etterlot seg for cirka 11 200 år siden. Morenen er en del av Tjøme-Hvaler-trinnet. Rullesteinene er fredet.

Moutmarka er et godt eksempel på lyngheilandskap også i Vestfold. De viktigste habitatene (naturtypene) på området er skog (edelløvskog, blandingsskog og krattskog), kantkratt med slåpetorn, åpne tørrbakker med urterik vegetasjon, strandeng (kalktørrenger og fuktenger), strand, våtmark (Skjælva), tangvoller og lynghei.[1] Området er værbitt, men også stedvis lunt, og har rike naturverdier med 142 kjente rødlistede arter: 22 fugler, et amfibium, et reptil, 72 insekter, seks edderkopper, 15 karplanter, en kransalge og 24 sopp.[1] Naturreservatet ryddes og har sauer på beite for å opprettholde det tidligere åpne kulturlandskapet.[1]

Nærmeste nabo til Moutmarka i nord er Mostranda campingplass som ble etablert på 1930-tallet. Der ligger en av de fineste sandstrendene på Tjøme.

Referanser

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata