Mal:Taksoboks

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Maldokumentasjon

Dokumentasjon[rediger kilde]

Se også: Hjelp:Organismer

Mal:Taksoboks/kjernekode inneholder transklusjoner av maler, parserfunksjoner, magiske ord og modul-kallinger som brukes for å behandle alle parametre i Mal:Taksoboks. Mal:Taksoboks-art brukes for taksobokser uten inndeling, mens Mal:Taksoboks-gruppe brukes for taksobokser som skal vise en inndeling. Taksobokser med inndeling må avsluttes med Mal:Taksoboks-slutt

Mal:EndemiskTil er en mal som kaller en modul med samme navn: Modul:EndemiskTil. Se parameteret #utbredelse.

Mal:Utbredelse i tid er avhengig av Mal:Fanerozoikum 220px, Mal:Lineær-gradient, Mal:Neste periode, Mal:Periodefarge, Mal:Slutten av periode, Mal:Starten på periode, Mal:Utbredelse i tid/markør og Mal:Utbredelse i tid/tidslinje. Disse brukes for å gjengi en infografikk under parameteret #utbredelse_i_tid

Mal:Rødliste brukes for å gjengi en infografikk til de ulike rødlistene under #miljøvern. Mal:Fremmedart brukes tilsvarende for den norske fremmedartslisten.

Mal:Taksoboks/styles.css er et eget stilark som kan brukes for klasser spesialtilpasset Taksoboksene.

Mal:Infoboks katterase (47), Mal:Infoboks kaninrase (39), Mal:Infoboks hunderase (342), Mal:Infoboks hest (20), Mal:Infoboks akvariefisk (10) er opprettet spesielt for raser av utvalgte kjæledyr. De berøres i utgangspunktet ikke av taksoboksene.

Moduler[rediger kilde]

Disse modulene er gjennomgått og vil vurderes utviklet og brukt i senere arbeid med automatisering.

Parametre[rediger kilde]

Mal:Taksoboks/sandkasse kan tilpasses ved hjelp av ulike parametre som er listet opp under. Taksoboksene er inndelt i følgende seksjoner.

Taksoboksens tittel[rediger kilde]

Automatisert. Taksoboksens tittel fylles ut automatisk med sidetittelen da den normalt tilsvarer artikkelsubjektets foretrukne oppslagsord. Parameteret navn kan likevel fylles ut for å overstyre dette.

Dette kan være nødvendig når artikkelsubjektet har en flertydig tittel, eller når sidetittelen er kursivert ved hjelp av {{Kursiv tittel}}. Kursivering av taksoboksens tittel kan gjøres ved å omslutte navnet med to rette apostrof på denne måten :

| navn = ''Taksoboksens tittel''

Bilde[rediger kilde]

Se også: Hjelp:Bilder
| bilde = 
| bildestørrelse = 
| bildetekst =

Automatisert. Det hentes automatisk hvis det finnes registrert et utsagn med egenskapen bilde (P18) på artikkelsubjektets Wikidata-element. Det kan likevel velges et bilde manuelt. Det vil i begge tilfeller vises under taksoboksens tittel. Hvis det oppgis et filnavn til parameteret bilde vil det erstatte bildet som hentes automatisk. Parametrene billedstørrelse og bildetekst vises kun om også bilde er satt manuelt.

bildestørrelse[rediger kilde]

Det kan oppgis bildestørrelse i piksler ved å fylle ut parameteret bildestørrelse. Det vil overstyre standardinnstillingen som gis ved klassen table.infoboks i Mediawiki:Common.css.

bildetekst[rediger kilde]

Det kan oppgis bildetekst til et bilde som oppgis manuelt, ved å fylle ut parameteret bildetekst.

Navn[rediger kilde]

| vitenskapsnavn = 
| autor =
| autorår =
| synonymer =

En seksjon med forskjellige navn på artikkelsubjektet. Hvis artikkelen er koblet til riktig wikidataelement og elementet har utsagn med vitenskapelig navn (P225), taksonomisk rang (P105) og autorstreng (P6507). er det ikke nødvendig å fylle ut noen av disse parametrene.

vitenskapsnavn[rediger kilde]

Automatisert. Vitenskapelig navn på et takson kan oppgis manuelt ved å bruke parameteret vitenskapsnavn.

Hvis det ikke oppgis manuelt hentes det fra artikkelsubjektets wikidataelement, sammen med en eventuell autorstreng (P6507).

autor[rediger kilde]

Automatisert: Autor for et vitenskapelig navn kan oppgis manuelt ved å bruke parameteret autor.

Hvis det ikke oppgis vitenskapsnavn vil en eventuell autorstreng (P6507) hentes sammen med det vitenskapelige navnet. Hvis autor oppgis uten vitenskapsnavn vil det vises om et utsagn med P6507 ikke er registrert på wikidataelementet.

Utsagn med P6507 på wikidata foretrekkes fordi det reduserer sannsynligheten for at det vitenskapelige navnet fra Wikidata vises sammen med uriktige opplysninger lagt inn som verdier i taksoboksen. Den beste metoden for å få det helt riktig er å ikke oppgi verken vitenskapsnavn, autor eller autorår, men heller registrere et utsagn på wikidataelementet med riktig autorstreng (P6507).

autorår[rediger kilde]

Automatisert: Året for en gyldig publisert beskrivelse av et taksonet kan oppgis ved å bruke parameteret autorår. Hvis det ikke oppgis vitenskapsnavn vil en eventuell autorstreng (P6507) hentes sammen med det vitenskapelige navnet. Hvis autorår oppgis uten vitenskapsnavn vil det vises om et utsagn med P6507 ikke er registrert på wikidataelementet.

Utsagn med P6507 på wikidata foretrekkes fordi det reduserer sannsynligheten for at det vitenskapelige navnet fra Wikidata vises sammen med uriktige opplysninger lagt inn som verdier i taksoboksen. Den beste metoden for å få det helt riktig er å ikke oppgi verken vitenskapsnavn, autor eller autorår, men heller registrere et utsagn på wikidataelementet med riktig autorstreng (P6507).

synonymer[rediger kilde]

Vitenskapelige synonymer som brukes om taksonet artikkelsubjektet omhandler kan oppgis manuelt ved å bruke parameteret synonymer. De må formateres manuelt og og skilles fra hverandre med linjeskift. Det kan gjøres på denne måten:

| synonymer = ''Testus testitilis''&nbsp;Fr.<br/>''Testus testii''&nbsp;L.

norsknavn[rediger kilde]

Norske navn har tradisjonelt vært oppført i taksoboksen, og mange er oppført med navngitt referanse. Det er et mål å fjerne denne seksjonen for å gjøre taksoboksen mer kompakt og mindre gjentagende. På grunn av referanser i teksten som er oppgitt vil det vises en referansefeil på siden om den ikke brukes i teksten.

Klassifikasjon[rediger kilde]

| regnum = 
| phylum =
| classis =
| ordo =
| familia = 
| genus =

Taksoboksen er utstyrt med en egen seksjon for å vise en kortfattet oversikt over et taksons plassering i biologisk klassifikasjon. Det finnes mange parametre som kan brukes for å tilpasse visningen. De er listet opp under.

Normalt oppgis bare undergrupper opp til nærmeste formelle nivå over artikkelsubjektets eget nivå. Skriver man om en slekt, kan for eksempel overslekt eller underfamilie oppgis, mens høyere undergrupper som overorden eller underklasse utelates.

Det er mulig å angi urangerte grupper innen de forskjellige nivåene. Urangerte nivåer og virusgrupper vil få etiketten «Gruppe» til venstre for nivåets navn.

Grupper over «Rike» dvs. parameteret regnum, benyttes sjelden per januar 2024. De vil likevel kunne fortsette å brukes. I eksempelet vises det et utvalg av nivåer som er vanlig å bruke hos Artsdatabanken. Hos planter brukes divisio i stedet for phylum. Da vil etiketten vise «Divisjon» i stedet for «Rekke».

overgrupper[rediger kilde]

Fases ut: Eldre parameter fra taksoboksens tidligere dager. Dette parameteret gir anledning til å lage en uordnet liste over arter hvor hver enkelt linje innledes med * og avsluttes med <br/>.

Det brukes fortsatt på tusenvis av sider, men erstattes gradvis med parametre for de ulike hierarkiske nivåene som listes opp under.

Virusgruppe[rediger kilde]

Kan oppgis som virus_group eller virusgruppe.

Overdomene[rediger kilde]

Kan oppgis som superdomain.

Urangert overdomene[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_superdomain eller ikke_rankert_superdomain.

Domene[rediger kilde]

Kan oppgis som domain.

Urangert domene[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_domain eller ikke_rankert_domain.

Overrike[rediger kilde]

Kan oppgis som superregnum.

Urangert overrike[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_superregnum eller ikke_rankert_superregnum.

Rike[rediger kilde]

Kan oppgis som regnum.

Urangert rike[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_regnum eller ikke_rankert_regnum.

Underrike[rediger kilde]

Kan oppgis som subregnum.

Urangert underrike[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_subregnum eller ikke_rankert_subregnum.

Overdivisjon[rediger kilde]

Kan oppgis som superdivisio.

Urangert overdivisjon[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_superdivisio eller ikke_rankert_superdivisio.

Overrekke[rediger kilde]

Kan oppgis som superphylum.

Urangert overrekke[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_superphylum eller ikke_rankert_superphylum.

Divisjon[rediger kilde]

Kan oppgis som divisio.

Urangert divisjon[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_divisio eller ikke_rankert_divisio.

Rekke[rediger kilde]

Kan oppgis som phylum.

Urangert rekke[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_phylum eller ikke_rankert_phylum.

Underdivisjon[rediger kilde]

Kan oppgis som subdivisio.

Urangert underdivisjon[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_subdivisio eller ikke_rankert_subdivisio.

Underrekke[rediger kilde]

Kan oppgis som subphylum.

Urangert underrekke[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_subphylum eller ikke_rankert_subphylum.

Infrarekke[rediger kilde]

Kan oppgis som infraphylum.

Urangert infrarekke[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_infraphylum eller ikke_rankert_infraphylum.

Mikrorekke[rediger kilde]

Kan oppgis som microphylum.

Urangert mikrorekke[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_microphylum eller ikke_rankert_microphylum.

Nanorekke[rediger kilde]

Kan oppgis som nanophylum.

Urangert nanorekke[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_nanophylum eller ikke_rankert_nanophylum.

Overklasse[rediger kilde]

Kan oppgis som superclassis.

Urangert overrekke[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_superclassis eller ikke_rankert_superclassis.

Klasse[rediger kilde]

Kan oppgis som classis.

Urangert klasse[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_classis eller ikke_rankert_classis.

Underklasse[rediger kilde]

Kan oppgis som subclassis.

Urangert underklasse[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_subclassis eller ikke_rankert_subclassis.

Infraklasse[rediger kilde]

Kan oppgis som infraclassis.

Urangert infraklasse[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_infraclassis eller ikke_rankert_infraclassis.

Hyperorden[rediger kilde]

Kan oppgis som magnordo.

Urangert hyperorden[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_magnordo eller ikke_rankert_magnordo.

Overorden[rediger kilde]

Kan oppgis som superordo.

Urangert overorden[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_superordo eller ikke_rankert_superordo.

Orden[rediger kilde]

Kan oppgis som ordo.

Urangert orden[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_ordo eller ikke_rankert_ordo.

Underorden[rediger kilde]

Kan oppgis som subordo.

Urangert underorden[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_subordo eller ikke_rankert_subordo.

Infraorden[rediger kilde]

Kan oppgis som infraordo.

Urangert infraorden[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_infraordo eller ikke_rankert_infraordo.

Parvorden[rediger kilde]

Kan oppgis som parvordo.

Urangert parvorden[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_parvordo eller ikke_rankert_parvordo.

Divisjon[rediger kilde]

Divisjon i dyreriket kan oppgis som zoodivisio.

Urangert divisjon i dyreriket[rediger kilde]

Er ikke tilrettelagt per januar 2024.

Seksjon i dyreriket[rediger kilde]

Kan oppgis som zoosectio.

Urangert divisjon i dyreriket[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_zoosectio eller ikke_rankert_zoosectio.

Underseksjon i dyreriket[rediger kilde]

Kan oppgis som zoosubsectio.

Urangert underseksjon i dyreriket[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_zoosubsectio eller ikke_rankert_zoosubsectio.

Overfamilie[rediger kilde]

Kan oppgis som superfamilia.

Urangert overfamilie[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_superfamilia eller ikke_rankert_superfamilia.

Familie[rediger kilde]

Kan oppgis som familia.

Urangert familie[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_familia eller ikke_rankert_familia.

Underfamilie[rediger kilde]

Kan oppgis som subfamilia.

Urangert underfamilie[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_subfamilia eller ikke_rankert_subfamilia.

Overtribus[rediger kilde]

Kan oppgis som supertribus.

Urangert overtribus[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_supertribus eller ikke_rankert_supertribus.

Tribus[rediger kilde]

Kan oppgis som tribus.

Urangert tribus[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_tribus eller ikke_rankert_tribus.

Undertribus[rediger kilde]

Kan oppgis som subtribus.

Urangert undertribus[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_subtribus eller ikke_rankert_subtribus.

Allianse[rediger kilde]

Kan oppgis som alliance.

Urangert allianse[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_alliance eller ikke_rankert_alliance.

Slekt[rediger kilde]

Kan oppgis som genus.

Urangert slekt[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_genus eller ikke_rankert_genus.

Underslekt[rediger kilde]

Kan oppgis som subgenus.

Urangert underslekt[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_subgenus eller ikke_rankert_subgenus.

Seksjon[rediger kilde]

Kan oppgis som sectio.

Urangert seksjon[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_sectio eller ikke_rankert_sectio.

Underseksjon[rediger kilde]

Kan oppgis som subsectio.

Urangert underseksjon[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_subsectio eller ikke_rankert_subsectio.

Serie[rediger kilde]

Kan oppgis som series.

Urangert serie[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_series eller ikke_rankert_series.

Underserie[rediger kilde]

Kan oppgis som subseries.

Urangert underserie[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_subseries eller ikke_rankert_subseries.

Artsgruppe[rediger kilde]

Kan oppgis som species_group.

Urangert artsgruppe[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_species_group eller ikke_rankert_species_group.

Artsundergruppe[rediger kilde]

Kan oppgis som species_subgroup.

Urangert artsundergruppe[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_species_subgroup eller ikke_rankert_species_subgroup.

Artskompleks[rediger kilde]

Kan oppgis som species_complex.

Urangert artskompleks[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_species_complex eller ikke_rankert_species_complex.

Art[rediger kilde]

Kan oppgis som species.

Urangert art[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_species eller ikke_rankert_species.

Underart[rediger kilde]

Kan oppgis som subspecies.

Urangert underart[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_subspecies eller ikke_rankert_subspecies.

Varietet[rediger kilde]

Kan oppgis som variety.

Urangert varietet[rediger kilde]

Kan oppgis som unranked_variety eller ikke_rankert_variety.

Paleontologi[rediger kilde]

| utbredelse_i_tid = 
| alder =

En valgfri seksjon med utvalgte opplysninger om paleontologiske fakta.

utbredelse_i_tid[rediger kilde]

Kan brukes sammen med malen {{Utbredelse i tid}} og oppgis ved å fylle ut parameteret | utbredelse_i_tid = {{Utbredelse i tid|1|2}}. Parameter 1 og 2 representerer start og slutt på en geologisk periode. Navnene som kan oppgis er definert i {{Starten på periode}}

Malen mangler dokumentasjon per januar 2024. Se Bjørnedyr for et eksempel på bruk. Se malene en:Template:Geological Range og en:Template:Long fossil range for å få en idé om hvordan dette og de to neste parametrene er tenkt brukt.

  • Bruk av Utbredelse i tid: (2015–2016):

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

alder[rediger kilde]

Taksonets fylogenetiske alder kan oppgis ved å bruke parameteret alder. Parameteret er for eksempel brukt i taksoboksen i artikkelen om bardehvaler.

Miljøvern[rediger kilde]

| rødlistestatus = 
| rødlistereferanse =
| rødlistestatusno =
| rødlistereferanseno =
| fremmedartstatusno =
| fremmedartreferanseno =

En valgfri seksjon med utvalgte opplysninger om listestatuser innen bevaringsbiologi. Parametrene i Mal:Taksoboks-art og Mal:Taksoboks-gruppe inngår i denne seksjonen.

rødlistestatus[rediger kilde]

Når parameteret rødlistestatus oppgis gir det en enkel tekstvisning av IUCNs rødlistestatus. Kan brukes sammen med {{Rødliste}} som transkluderer en infografikk. For parameter 1 i malen oppgis en av følgende statuser EX, EW, CR, EN, VU, NT, LC, DD, LR/nt, CD|LR/cd, LR/lc, NA, NE, PEW, RE, og for parameter 2 oppgis versjon 3.1, 2 eller no.

rødlistereferanse[rediger kilde]

Når parameteret rødlistereferanse oppgis sammen med rødlistestatus kan opplysningen gis en referanse.

rødlistestatusno[rediger kilde]

Når parameteret rødlistestatusno oppgis gir det en enkel tekstvisning av rødlistestatus for Norge. Kan brukes sammen med {{Rødliste}} som transkluderer en infografikk. For parameter 1 i malen oppgis en av følgende statuser EX, EW, CR, EN, VU, NT, LC, DD, LR/nt, CD|LR/cd, LR/lc, NA, NE, PEW, RE, og for parameter 2 oppgis versjon 3.1, 2 eller no.

rødlistereferanseno[rediger kilde]

Når parameteret rødlistereferanseno oppgis sammen med rødlistestatusno kan opplysningen gis en referanse.

fremmedartstatusno[rediger kilde]

Når parameteret fremmedartstatusno oppgis gir det en enkel tekstvisning av status i Fremmedartslista for Norge. Kan brukes sammen med {{Fremmedart}} som vil transkludere en infografikk. Som parameter 1 i malen oppgis en av følgende statuser: SE, HI, PH, LO, NK, NR, UK. Som parameter 2 i malen oppgis året listen ble publisert: 2015, 2018, 2023.

fremmedartreferanseno[rediger kilde]

Når parameteret fremmedartreferanseno oppgis sammen med fremmedartstatusno kan opplysningen gis en referanse.

Opplysninger om bevaringsstatuser ut over gjenværende parametre kan omtales i artikkelteksten der de er relevant.

Økologi[rediger kilde]

| artstall = 
| habitat =
| utbredelse =
| kart =
| karttekst =

artstall[rediger kilde]

herfra og ut tilhører parametrene malene Mal:Taksoboks-art og Mal:Taksoboks-gruppe.

artstall kan oppgis i Mal:Taksoboks-gruppe og angir anslått antall arter i gruppen.

habitat[rediger kilde]

Kan oppgis som habitat kan oppgis i både Mal:Taksoboks-art og Mal:Taksoboks-gruppe og angir habitatet arten eller gruppen lever i. Habitater kan for eksempel være marine, limniske, terrestriske osv.

utbredelse[rediger kilde]

Kan oppgis som utbredelse kan oppgis i både Mal:Taksoboks-art og Mal:Taksoboks-gruppe og angir utbredelsesområdet hos en art eller gruppe av arter. Malen vil legges inn i artikler hvor dette parameteret ikke er oppgitt. Modul:EndemiskTil vil hente en eventuell endemisk i (P183) fra Wikidata der den finnes.

kart[rediger kilde]

Kan oppgis som kart kan oppgis i både Mal:Taksoboks-art og Mal:Taksoboks-gruppe. Utbredelseskart i form av bilder kan søkes opp, og filnavnet angis for at det skal vises.

karttekst[rediger kilde]

Kan oppgis som karttekst i både Mal:Taksoboks-art og Mal:Taksoboks-gruppe. Vil vises sammen med kartet hvis det finnes. I motsentning til bildeteksten øverst i taksoboksen, er kartteksten venstrejustert ved hjelp av CSS-klassen taxobox-map-caption definert i Mal:Taksoboks/styles.css.

For å oppgi beskrivende tegnforklaring kan for eksempel malene {{legend}} eller {{colorbox}} benyttes. Den sistnevnte må skilles med html-linjeskift <br/>.

Parametre som er faset ut[rediger kilde]

status, status_system, statussystem, status_ref, status2, status2_system, statussystem2, status2_ref fases ut til fordel for rødlistestatus, rødlistestatusno og fremmedartstatusno. Disse var basert på Bruker:Bob the Wikipedian/taksoboks/art og fungerte ikke etter hensikten.

temporal_range, fossil_range og utdødd var ikke tilrettelagt eller benyttet per januar 2024. Parameteret utbredelse_i_tid kan brukes i stedet for de to førstnevnte.

norsknavn. Artikkelsubjektets norske navn tilsvarer sidens tittel. Taksoboksens tittel inneholder også sidetittelen. Svært ofte er derfor det norske navnet gjentatt tre ganger på en og samme side. Det virker ikke urimelig at alternative norske navn kan listes opp i en egen seksjon, så kan artikkelnavnet tilsvare Artsdatabankens foretrukne navn på bokmål.

Parametre for autornavn[rediger kilde]

I seksjonen for «Klassifikasjon» var det tidligere mulig å oppgi autor for hvert enkelt nivå. Per januar 2024 var det bare 8 sider som benytter denne muligheten. I betraktning av at malens kildekode blir unødig komplisert å lese, og at det er så sjelden det brukes, mener jeg de kan fases ut. Det gjelder alle parametrene som ender på _autor og _authority.

Trykk «vis» for å se alle de aktuelle parametrene:

superdomain_authority, superdomain_autor, unranked_superdomain_authority, ikke_rankert_superdomain_autor, domain_authority, domain_autor, unranked_domain_authority, ikke_rankert_domain_autor, superregnum_authority, superregnum_autor, unranked_superregnum_authority, ikke_rankert_superregnum_autor, regnum_authority, regnum_autor, unranked_regnum_authority, ikke_rankert_regnum_autor, subregnum_authority, subregnum_autor, unranked_subregnum_authority, ikke_rankert_subregnum_autor, superdivisio_authority, superdivisio_autor, unranked_superdivisio_authority, ikke_rankert_superdivisio_autor, superphylum_authority, superphylum_autor, unranked_superphylum_authority, ikke_rankert_superphylum_autor, divisio_authority, divisio_autor, unranked_divisio_authority, ikke_rankert_divisio_autor, phylum_authority, phylum_autor, unranked_phylum_authority, ikke_rankert_phylum_autor, subdivisio_authority, subdivisio_autor, unranked_subdivisio_authority, ikke_rankert_subdivisio_autor, subphylum_authority, subphylum_autor, unranked_subphylum_authority, ikke_rankert_subphylum_autor, infraphylum_authority, infraphylum_autor, unranked_infraphylum_authority, ikke_rankert_infraphylum_autor, microphylum_authority, microphylum_autor, unranked_microphylum_authority, ikke_rankert_microphylum_autor, nanophylum_authority, nanophylum_autor, unranked_nanophylum_authority, ikke_rankert_nanophylum_autor, superclassis_authority, superclassis_autor, unranked_superclassis_authority, ikke_rankert_superclassis_autor, classis_authority, classis_autor, unranked_classis_authority, ikke_rankert_classis_autor, subclassis_authority, subclassis_autor, unranked_subclassis_authority, ikke_rankert_subclassis_autor, infraclassis_authority, infraclassis_autor, unranked_infraclassis_authority, ikke_rankert_infraclassis_autor, magnordo_authority, magnordo_autor, unranked_magnordo_authority, ikke_rankert_magnordo_autor, superordo_authority, superordo_autor, unranked_superordo_authority, ikke_rankert_superordo_autor, ordo_authority, ordo_autor, unranked_ordo_authority, ikke_rankert_ordo_autor, subordo_authority, subordo_autor, unranked_subordo_authority, ikke_rankert_subordo_autor, infraordo_authority, infraordo_autor, unranked_infraordo_authority, ikke_rankert_infraordo_autor, parvordo_authority, parvordo_autor, unranked_parvordo_authority, ikke_rankert_parvordo_autor, zoodivisio_authority, zoodivisio_autor, zoosectio_authority, zoosectio_autor, unranked_zoosectio_authority, ikke_rankert_zoosectio_autor, zoosubsectio_authority, zoosubsectio_autor, unranked_zoosubsectio_authority, ikke_rankert_zoosubsectio_autor, superfamilia_authority, superfamilia_autor, unranked_superfamilia_authority, ikke_rankert_superfamilia_autor, familia_authority, familia_autor, unranked_familia_authority, ikke_rankert_familia_autor, unranked_subfamilia_authority, ikke_rankert_subfamilia_autor, subfamilia_authority, subfamilia_autor, supertribus_authority, supertribus_autor, unranked_supertribus_authority, ikke_rankert_supertribus_autor, tribus_authority, tribus_autor, unranked_tribus_authority, ikke_rankert_tribus_autor, subtribus_authority, subtribus_autor, unranked_subtribus_authority, ikke_rankert_subtribus_autor, alliance_authority, alliance_autor, unranked_alliance_authority, ikke_rankert_alliance_autor, genus_authority, genus_autor, unranked_genus_authority, ikke_rankert_genus_autor, subgenus_authority, subgenus_autor, unranked_subgenus_authority, ikke_rankert_subgenus_autor, sectio_authority, sectio_autor, unranked_sectio_authority, ikke_rankert_sectio_autor, subsectio_authority, subsectio_autor, unranked_subsectio_authority, ikke_rankert_subsectio_autor, series_authority, series_autor, unranked_series_authority, ikke_rankert_series_autor, subseries_authority, subseries_autor, unranked_subseries_authority, ikke_rankert_subseries_autor, species_group_authority, species_group_autor, unranked_species_group_authority, ikke_rankert_species_group_autor, species_subgroup_authority, species_subgroup_autor, unranked_species_subgroup_authority, ikke_rankert_species_subgroup_autor, species_complex_authority, species_complex_autor, unranked_species_complex_authority, ikke_rankert_species_complex_autor, species_authority, species_autor, unranked_species_authority, ikke_rankert_species_autor, subspecies_authority, subspecies_autor, unranked_subspecies_authority, ikke_rankert_subspecies_autor, variety_authority, variety_autor, unranked_variety_authority, ikke_rankert_variety_autor,

Hvis man likevel ønsker å oppgi autornavn for de enkelte nivåene kan samme resultat oppnås ved å føye til autornavnet med linjeskift og formatering etter det aktuelle taksonet. Her er et eksempel med autornavn etter slekt i taksoboksen:

| genus = Slectus<br/><small>Navn Navnesen, 1830</small>
Taksoboks
Nomenklatur
Klassifikasjon